Nieuws actueel

Eerlijke vergoeding voor oefenen en inzet

‘Rust roest’ geldt voor het lichaam. Voor de geest is ‘overrusten’ beter dan ‘overwerken’. Maar áls je dan toch meer uren moet draaien zoals bij oefeningen en/of inzet, is het wel zo fijn als de vergoeding daarvoor acceptabel is en recht doet aan de geleverde extra inspanningen. In dit artikel leest u hoe het nu is en wat uw vakbond op dit gebied aan de onderhandelingstafel graag wil bereiken.

Defensie in cassatie tegen uitspraak chroom-6

Het ministerie van Defensie gaat in cassatie tegen een arrest van het gerechtshof in Den Bosch in de chroom-6-zaak van advocaat Rob Bedaux. Defensie wil zo meer duidelijkheid krijgen over de strekking en reikwijdte van de uitspraak. Dat meldt dagblad De Limburger op 11 juni.

Vakbonden: Geen bezuinigingsreflex op publieke sectoren!

‘Er mag geen automatische bezuinigingsreflex op de publieke sectoren ontstaan na de coronacrisis. De bijna 1 miljoen mensen uit deze sectoren zijn onmisbaar gebleken bij de aanpak van de crisis. Zij mogen niet, zoals vaak gebeurt bij bezuinigingen, straks weer de sluitpost worden van de begroting. Dat is niet acceptabel en ook niet verantwoord gezien de taken en uitdagingen waar de publieke sectoren voor staan. Investeren in de kwaliteit van de publieke sectoren en de medewerkers is noodzakelijk.’

Gesprekken over bezoldigingsstelsel vastgelopen

De gesprekken in de werkgroep arbeidsvoorwaarden over de invoering van een nieuw bezoldigingsstelsel – loongebouw en toelagen – zijn op 5 juni 2020 vastgelopen. Voor het uitbreken van de coronacrisis was in het overleg al vastgesteld dat het lastig zou worden om de arbeidsvoorwaardenafspraak hierover op 1 juli in te kunnen vullen.

Het uitbreken van de coronacrisis maakte dat al snel onmogelijk. De centrales van overheidspersoneel (SCO) en Defensie hebben de afgelopen weken gezocht naar mogelijkheden om op 1 juli nog zoveel mogelijk stappen vooruit te zetten. Ook dat is echter helaas mislukt. De SCO gaan de staatssecretaris verzoeken op korte termijn een vergadering van het SOD (Sectoroverleg Defensie) te beleggen om over de ontstane situatie op het hoogste niveau verder te spreken.

Probleem verplichte opleiding mariniers opgelost

De VBM heeft, samen met een collega van de AFMP, een lang maar goed gesprek gehad met het CZSK over het feit dat mariniers verplicht zijn aangewezen (geselecteerd) voor het doorlopen van de VVO (de korporaalsopleiding). Het resultaat van dit gesprek is positief: het verplichte karakter is eraf en ook zal Defensie geen terugbetalingsverplichting opleggen aan mariniers die wel zijn aangewezen, maar de opleiding niet voltooien.

Te laag salarisnummer?

Te laag salarisnummer?

woensdag, 03 juni 2020 10:21

Een Algemeen Militair Arts (AMA) van de Koninklijke Luchtmacht begon haar militaire loopbaan in 2018. Bij aanvang had ze aanspraak op de financiële rang van kapitein. Het salarisnummer dat haar was toegekend, is salarisnummer 13. Dat is het laagste salarisnummer binnen de salarisschaal die hoort bij de rang van kapitein.

Waar vind ik cao-afspraken in de regelgeving?

Met enige regelmaat krijgen wij de vraag, waar de afspraken die gemaakt zijn in het arbeidsvoorwaardenakkoord 2018-2020, zijn terug te vinden in de regelgeving. Een arbeidsvoorwaardenakkoord is een afspraak tussen de ondertekenende partijen, dus Defensie en de bonden. De rechtspositie van de defensiemedewerker is vastgelegd in regelgeving of in beleidsregels.

Onrust bij mariniers over verplichte carrièrestap

Plusminus 60 mariniers der eerste klasse hebben onlangs tijdens een voorlichtingsbijeenkomst toelichting gekregen op een brief die zij eerder ontvingen. Daarin is opgenomen dat het Korps hen graag wil behouden en dat zij daarom geselecteerd zijn voor deelname aan de opleiding tot korporaal. Hiermee heeft het Korps deze mariniers in feite aangewezen en zijn de geselecteerden verplicht de opleiding te volgen.

Onderzoeksresultaten CARC en chroom-6

Onderzoeksresultaten CARC en chroom-6

maandag, 06 april 2020 10:00

De Paritaire Commissie chroom-6 en CARC heeft op 6 april de resultaten bekend gemaakt van het onderzoek naar CARC op de POMS-locaties. Nadat in juni 2018 de onderzoeken naar chroom-6 op de POMS zijn verschenen, is hiermee het onderzoek chroom-6 en CARC op de POMS-locaties afgerond.

Aanpassing overleg in verband met COVID-19 verlengd  

Defensie en de vakbonden hebben besloten om tot en met 6 mei de formele vergaderingen te annuleren. Het eerdere besluit om tot 6 april de formele overleggen te annuleren wordt hiermee verlengd. 

Pagina 2 van 21

VBM op Twitter

Agenda

Stel een vraag

help

 

Trivizier

Trivizier 2020-05

Sitevizier

Sitevizier is de online nieuwsbrief van de VBM. U kunt zich hier aanmelden.

Deze site maakt gebruik van functionele en analytische cookies.

Ik begrijp het

De Vakbond voor Burger en Militair defensiepersoneel VBM

De VBM is er voor:

Defensiemedewerkers

Burgers

MILITAIREN

BURGERS

Reservisten

Postactieven & Veteranen

RESERVISTEN

PA & VETERANEN

Contact

VBM

Bezoekadres: Ametisthorst 20, Den Haag
Postadres: Postbus 93037, 2509 AA Den Haag
Tel. 070-3155111

Voor uitgebreide contactinformatie kijk hier >>>

Ga snel naar:

BBTV Sitevizier
Helpdesk Lid worden