• Teken die petitie!

Overleg

Speciale operaties sneller, veiliger en effectiever

Speciale operaties kunnen sneller, veiliger en effectiever worden uitgevoerd als Special Operations Forces gebruik gaan maken van specifieke Special Operations Forces Ground Enablers (SOF GE). Daarom is er een reorganisatieplan (VRP) opgesteld om deze SOF GE capaciteit in te richten bij het Korps Commando Troepen (KCT). In het plan staan de benodigde randvoorwaarden en uitgangspunten beschreven.

Bonden willen spreken over versterking Gnkbat

Bonden willen spreken over versterking Gnkbat

donderdag, 01 oktober 2020 16:56

De geneeskundige dienst van Defensie, en die van het CLAS in het bijzonder, kampt al lange tijd met een groot aantal vacatures binnen de categorie Algemeen Militair Verpleegkundige (AMV). Door een verhoogde uitstroom van AMV’ers naar de civiele gezondheidszorg hebben alle geneeskundige eenheden binnen het CLAS een groot tekort.

VBM wil vinger aan pols bij KMTO

VBM wil vinger aan pols bij KMTO

maandag, 28 september 2020 14:03

De VBM heeft van de achterban vernomen dat de evaluatie van reorganisatie van de Koninklijke Marine Technische Opleidingen (KMTO) is afgerond en dat de gestelde doelstellingen niet zijn gehaald. Normaal gesproken krijgen de bonden geen inzage in de evaluatierapporten tenzij dit eerder is overeengekomen of als er algemene personele aspecten aan de orde zijn.

Duidelijkheid voor personeel JIVC Opsroom Den Helder

Een tijd geleden is als gevolg van een reorganisatie bij DMO afgesproken dat medewerkers die geplaatst zijn bij JIVC Opsroom Den Helder ‘lock, stock and barrel’ over zouden gaan naar CZSK. De ontvangende partij (CZSK) zou conform afspraak een en ander formeel afhechten.

Bonden stemmen in met reorganisatie RSTA-squadrons

De Reconnaissance, Surveillance & Target Acquisition Squadrons (RSTA-Squadrons) van het Korps Mariniers worden gereorganiseerd. De RSTA-squadrons zijn opgericht tijdens de grote reorganisatie van de operationele eenheden Korps Mariniers in 2013. Vanwege de toenmalige bezuinigingen zijn de staven van deze squadrons klein opgezet. In de praktijk blijkt dat niet goed te werken.

Bonden nog niet akkoord met reorganisatieplan DCHR

Defensie wil het Diensten Centrum Human Resources reorganiseren. Het reorganisatieplan dat er nu ligt, is de eerste stap in de transitie van het DCHR, die zo’n 4 a 5 jaar in beslag zal nemen. De bonden gaan het plan nog bespreken met Defensie.

JTPO wordt NMCC

JTPO wordt NMCC

woensdag, 16 september 2020 11:54

De vakbonden hebben op 15 september met Defensie gesproken over de reorganisatie van de Joint Transport Planning Organisatie (JTPO). JTPO is een eenheid van de Defensie Verkeers- en Vervoersorganisatie (DVVO) die valt onder het DOSCO.

COID wordt versterkt … tijdelijk?

COID wordt versterkt … tijdelijk?

dinsdag, 14 juli 2020 12:23

Defensie wil de sociale veiligheid binnen de organisatie verbeteren. Dit mede naar aanleiding van onderzoek door de ‘commissie Giebels’. Die kwam tot de conclusie dat ongewenst gedrag binnen Defensie sneller en beter moet worden aangepakt. Om dit te kunnen doen, wil Defensie de Centrale Organisatie Integriteit Defensie (COID) uitbreiden met 17 VTE (voltijds equivalenten). COID is het expertisecentrum op het gebied van integriteit en ondersteunt leidinggevenden en medewerkers bij het uitvoeren van het integriteitsbeleid.

Overleg over nieuw bezoldigingsstelsel mislukt

Defensie en de defensiebonden hebben gisteren (29 juni) in een vergadering van het Sectoroverleg Defensie gesproken over de impasse in de onderhandelingen over een nieuw bezoldigingsstelsel. In een poging om nog ergens te komen is de vergadering gisteravond geschorst en vandaag voortgezet. Helaas zonder resultaat. Er zijn dus geen afspraken gemaakt over een nieuw bezoldigingsstelsel, noch over een voor alle partijen aanvaardbaar alternatief.

Helikopters gaan meer vlieguren maken

Helikopters gaan meer vlieguren maken

woensdag, 24 juni 2020 11:17

Het Defensie Helikopter Commando (DHC) wil de operationele gereedheid van de helikopters verbeteren. Door een aantal organisatorische veranderingen wordt de beschikbaarheid van alle helikoptertypes (en het voortzettingsvermogen) verbeterd. Ook wordt de ondersteunende capaciteit vergroot (en daarmee worden primaire functies ontlast).

Pagina 2 van 25

Check overlegdata!

Check de agenda!

Wat betekent die afkorting?

vraagtekens

Vertegenwoordigers

Jef Stassen-100x150

Jacques van Hulsen-100x150

Jef Stassen
REO

Jacques van Hulsen
SOD, AFR, AP, PA

 

 

Ronald-van-Riel-100X150

Peter Wulms-100X150

Ronald van Riel
REO, AP

Peter Wulms
TWAV

 Nummerdor

 

Hanneke Nummerdor
PA

 

Betekenis afkortingen:
AFR -werkgroep algemene & financiële rechtstoestand
AP - werkgroep algemeen personeelsbeleid
PA - werkgroep postactieven
REO - werkgroep reorganisaties
SOD - georganiseerd overleg sector defensie
TWAV - technische werkgroep arbo en veiligheid

 

Agenda

Sitevizier

Sitevizier is de online nieuwsbrief van de VBM. U kunt zich hier aanmelden.

Deze site maakt gebruik van functionele en analytische cookies.

Ik begrijp het

De Vakbond voor Burger en Militair defensiepersoneel VBM

De VBM is er voor:

Defensiemedewerkers

Burgers

MILITAIREN

BURGERS

Reservisten

Postactieven & Veteranen

RESERVISTEN

PA & VETERANEN

Contact

VBM

Bezoekadres: Ametisthorst 20, Den Haag
Postadres: Postbus 93037, 2509 AA Den Haag
Tel. 070-3155111

Voor uitgebreide contactinformatie kijk hier >>>

Ga snel naar:

BBTV Sitevizier
Helpdesk Lid worden