• Download de VBM-app

Overleg

Onbegrijpelijk beleid bij buitenlandplaatsing aangepakt

De Centrale Raad van Beroep heeft op 29 oktober het huurplafond uit de ‘Beleidsregeling woningvoorziening BRD’ (Bondsrepubliek Duitsland) onrechtmatig verklaard. Defensie reageerde op de nieuwe situatie door alle huurwoningen met een prijs hoger dan het huurplafond, standaard als ‘niet passend’ aan te merken. 

Personeelsmaatregelen rondom verlenging SBK

Personeelsmaatregelen rondom verlenging SBK

vrijdag, 18 december 2015 12:54

Defensie en de defensiebonden hebben overeenstemming bereikt over voortzetting van de personeelsmaatregelenbrief, vastgelegd in de nota ‘Personeelsmaatregelen gedurende de reorganisatieperiode tot 1 januari 2016’.

VBM akkoord met reorganisatie Bottelarij/FD en MBS

Op 20 november hebben de bonden ingestemd met het reorganisatieplan voor het ontvlechten van de Centrale Bottelarij / Fysieke Distributiecentra (FD) vanuit de catering Paresto naar CZSK. Het beleidsvoornemen is aangepast omdat de uitbesteding van Paresto van de baan is.

CZSK herschrijft reorganisatieplan Technisch Domein

De Herinrichting Technisch Domein bij CZSK - lees: samenvoeging van de Technische Dienst (TD) en Wapentechnische Dienst (WTD), wijzigt de bedrijfsvoering en dat leidt tot ingrijpende veranderingen voor het personeel van deze diensten. De VBM eist dat CZSK voldoende begeleiding biedt bij dit proces.

Krappe basisbemanning voor Karel Doorman

Krappe basisbemanning voor Karel Doorman

maandag, 07 december 2015 11:58

De basisbemanningslijst Zr.Ms. Karel Doorman gaat bestaan uit 120 functies. Dat hadden er eigenlijk 159 moeten zijn, maar om de ‘exploitatielast te reduceren’ (lees: om te bezuinigen, opgelegd door de politiek) gaan er dus 39 functies van af. De VBM vraagt op 20 november of CZSK daarmee geen onheil over zich afroept, ook al omdat 100 procent vulling in de praktijk nagenoeg nooit het geval is.

Graag spijkers met koppen slaan, CZSK!

Graag spijkers met koppen slaan, CZSK!

maandag, 07 december 2015 11:36

Waarom heeft CZSK nog geen structurele regeling voor de beloning van onderhoudspersoneel dat fysiek zwaar wordt belast tijdens het onderhoud aan een onderzeeboot? Niet voor het eerst stelt de VBM deze vraag, deze keer in het overleg met CZSK op 20 november 2015.

SBK met een jaar verlengd

SBK met een jaar verlengd

vrijdag, 04 december 2015 10:22

In een ingelaste vergadering van het Sector Overleg Defensie (SOD) hebben de centrales van overheidspersoneel (bonden) en de minister van Defensie op 3 december 2015 overeenstemming bereikt over een verlenging van het Sociaal Beleidskader (SBK).

Dash 8: tussenstand na 8 jaar discussie …

Dash 8: tussenstand na 8 jaar discussie …

woensdag, 02 december 2015 09:24

De VBM heeft sinds 2007 voortdurend aandacht gevraagd voor het feit dat het in Canada geleasede DASH 8 patrouillevliegtuig niet voorzien is van een Nederlandse registratie. Dit was wel contractueel overeengekomen. Het is wrang om te constateren dat na 8 jaar (!) discussie over de herregistratie er nog steeds geen duidelijkheid is. Het contract met de Canadese maatschappij loopt over 2 jaar af.

foto: P.Bech

Mainframebeheer uitbesteed aan IBM

dinsdag, 01 december 2015 11:08

Op 28 september jl. heeft Defensie per brief laten weten dat werk van Mainframe Hosting is overgebracht naar een van de grootste IT bedrijven (IBM). Defensie detacheert het defensiepersoneel, belast met deze werkzaamheden, voor één jaar bij IBM. Zij houden hun (Defensie) rechtspositie. 

Lopende reorganisaties en nieuw beleidsvoornemen DMO

Op 6 november 2015 heeft de heer Westermeijer de organisatieontwikkelingen binnen DMO nader toegelicht. DMO moet de evaluatie van de reorganisatie 2013 nog implementeren. Als gevolg van die reorganisatietrajecten bestaat nog een aantal tijdelijke functies die voorzien zijn van een datum tot en met (DTM). Deze tijdelijke functies zijn in het leven geroepen om in de reorganisatieperiode van 2013 tot 2016 nog een aantal taken uit te voeren maar uiteindelijk zullen ook deze functies opgeheven worden. 

Pagina 13 van 44

Check overlegdata!

Check de agenda!

Wat betekent die afkorting?

vraagtekens

Vertegenwoordigers

Jef Stassen-100x150

Jacques van Hulsen-100x150

Jef Stassen
REO

Jacques van Hulsen
SOD, AFR, AP, PA

 

 

Louis Schipper-100X150

Peter Wulms-100X150

Louis Schipper
REO, AP

Peter Wulms
TWAV

Betekenis afkortingen:
AFR -werkgroep algemene & financiële rechtstoestand
AP - werkgroep algemeen personeelsbeleid
PA - werkgroep postactieven
REO - werkgroep reorganisaties
SOD - georganiseerd overleg sector defensie
TWAV - technische werkgroep arbo en veiligheid

 

Agenda

Sitevizier

Sitevizier is de online nieuwsbrief van de VBM. U kunt zich hier aanmelden.

Deze site maakt gebruik van functionele en analytische cookies.

Ik begrijp het

De Vakbond voor Burger en Militair defensiepersoneel VBM

De VBM is er voor:

Defensiemedewerkers

Burgers

MILITAIREN

BURGERS

Reservisten

Postactieven & Veteranen

RESERVISTEN

PA & VETERANEN

Contact

VBM

Bezoekadres: Ametisthorst 20, Den Haag
Postadres: Postbus 93037, 2509 AA Den Haag
Tel. 070-3155111

Voor uitgebreide contactinformatie kijk hier >>>

Ga snel naar:

BBTV Sitevizier
Helpdesk Lid worden