• Download de VBM-app

Overleg

Beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald

Defensie heeft de bonden deze week laten weten dat zij alsnog bereid is om het nabestaandenpensioen voor de eindloonregeling te verhogen naar 70 %. Hiermee wordt een tegengewicht geboden voor de verschraling van de pensioenopbouw, die voortvloeit uit de fiscale wetgeving.

Buitenlandtoelage wijzigt

Buitenlandtoelage wijzigt

vrijdag, 03 juli 2015 15:11

Met ingang van 1 juli jongstleden is de ‘toelage buitenland’ veranderd. Met deze verandering is een volgende stap gezet op weg naar een rechtvaardigere vergoeding voor kosten die defensiemedewerkers in het buitenland maken. De effectuering van de maatregelen volgt na het zomerreces. Uiteraard met terugwerkende kracht.

Eerste diploma-uitreiking Sectorplan

Eerste diploma-uitreiking Sectorplan

woensdag, 01 juli 2015 17:13

"Ik ben er erg blij mee” zegt korporaal der mariniers Rens na afloop van de uitreiking van zijn MBO 3-diploma. Woensdag 1 juli werden op de Van Ghentkazerne te Rotterdam de eerste diploma’s uitgereikt die het gevolg zijn van het Sectorplan politie en defensie. 30 mariniers kunnen een MBO-diploma ‘grondoptreden’ aan de muur hangen. Korporaal Rens kwam bij de marine binnen met een VMBO-opleiding. Hij zegt: “Ik blijf binnen het Korps, maar ik wilde wel een ‘backup’ creëren. Dit is een mooi opstapje.”

KMar stoot rijksvaartuigen definitief af

KMar stoot rijksvaartuigen definitief af

maandag, 22 juni 2015 12:27

De KMar gaat de rijksvaartuigen RV 161 en 162 definitief afstoten. Mogelijk neemt CZSK ze over. De KMar heeft met CZSK gesproken over een overname van het KMar-personeel. CZSK (marine) staat hier niet onwelwillend tegenover. Maar er zijn geen concrete afspraken gemaakt.

KMar past reorganisatieplan Operations Center aan

De KMar gaat over naar ‘informatie gestuurd optreden’. De nieuwe (informatiegerichte) aansturing leidt tot een totaal nieuwe organisatie. Brigadecommandanten zijn niet langer verantwoordelijk voor de operationele aansturing. De belangrijkste veranderingen zijn het oprichten van een Landelijk Tactisch Commando en het verdwijnen van de districtsstaven. 

Registratieprocedure DASH 8 Kustwacht vliegtuigen

Op 2 juni laat Defensie weten dat de eindinspectie van de DASH 8 vliegtuigen (Kustwacht) in het Caribisch gebied op 22 juni doorgaat. Hierbij zullen de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT), de Canadese leverancier en Defensie aanwezig zijn. 

Opleidingscapaciteit onder druk door HRB-eskadron

Bij de KMar komt een eskadron Hoog Risico Beveiligingen (HRB), dat in opdracht van het bevoegd gezag beveiligingen van personen, objecten en diensten uitvoert waarvoor een verhoogde dreiging en/of risico geldt. In voorkomend geval kan de inzet een 24/7 karakter kennen. De oprichting van deze eenheid heeft alles te maken met de aanslagen in Parijs en Kopenhagen.

Vervanging wielvoertuigen: pas op de plaats!

De maat is vol! De bonden zijn het zat dat Defensie bij het project Defensiebrede Vervanging Operationele Wielvoertuigen (DVOW) de medezeggenschapscommissies en de bonden voor voldongen feiten stelt. De bonden dwingen Defensie nu tot een pas op de plaats.

Defensie moet werken aan inzetbaarheid personeel

De vakbonden pleiten voor een defensiebrede toepassing van re-employability instrumenten REP en TOP zoals die binnen de Defensie Materieel Organisatie al langer worden gebruikt. Zo blijkt uit een overleg met DMO op 22 mei jl.

Eindloonregeling: stemmen staken

Eindloonregeling: stemmen staken

vrijdag, 05 juni 2015 14:30

Eens in de zoveel jaar gebeurt er iets bijzonders in overlegland. Dinsdag 2 juni was zo’n dag. Voor het sectoroverleg defensie (SOD) stond één inhoudelijk onderwerp geagendeerd, de aanpassing van de eindloonregeling aan de wet. Op het beslissende moment, toen een besluit genomen moest worden, staakten de stemmen. Twee centrales waren voor een aanpassing van de regeling, twee centrales wilden dat besluit niet nemen. Dat de stemmen staken, hebben wij de afgelopen decennia niet meegemaakt. 

Pagina 16 van 28

Check overlegdata!

Check de agenda!

Wat betekent die afkorting?

vraagtekens

Vertegenwoordigers

Jef Stassen-100x150

Jacques van Hulsen-100x150

Jef Stassen
REO

Jacques van Hulsen
SOD, AFR, AP, PA

 

 

Louis Schipper-100X150

Peter Wulms-100X150

Ronald van Riel
REO, AP

Peter Wulms
TWAV

Betekenis afkortingen:
AFR -werkgroep algemene & financiële rechtstoestand
AP - werkgroep algemeen personeelsbeleid
PA - werkgroep postactieven
REO - werkgroep reorganisaties
SOD - georganiseerd overleg sector defensie
TWAV - technische werkgroep arbo en veiligheid

 

Agenda

Sitevizier

Sitevizier is de online nieuwsbrief van de VBM. U kunt zich hier aanmelden.

Deze site maakt gebruik van functionele en analytische cookies.

Ik begrijp het

De Vakbond voor Burger en Militair defensiepersoneel VBM

De VBM is er voor:

Defensiemedewerkers

Burgers

MILITAIREN

BURGERS

Reservisten

Postactieven & Veteranen

RESERVISTEN

PA & VETERANEN

Contact

VBM

Bezoekadres: Ametisthorst 20, Den Haag
Postadres: Postbus 93037, 2509 AA Den Haag
Tel. 070-3155111

Voor uitgebreide contactinformatie kijk hier >>>

Ga snel naar:

BBTV Sitevizier
Helpdesk Lid worden