• Belastingservice VBM

Overleg

Veel gestelde vragen loon(ruimte)resultaat

Veel gestelde vragen loon(ruimte)resultaat

donderdag, 23 juli 2015 16:24

Ons bereiken de nodige vragen over de op 10 juli gesloten onderhandelaarsovereenkomst loonruimte publieke sector 2015/2016. Een aantal van die vragen proberen we hieronder in de vorm van een FAQ te beantwoorden.

Tijdelijke transitiecode 4 onacceptabel

Tijdelijke transitiecode 4 onacceptabel

maandag, 20 juli 2015 11:17

De bonden hebben op 8 juli 2015 bezwaar gemaakt tegen het plan om een vaste Nederlandse onderhouds- en begeleidingsploeg voor mijnenbestrijdingsvaartuigen (MBV’n) in Zeebrugge te plaatsen. De marine wil zo’n ploeg, van 11 arbeidsplaatsen, maken om de coördinatie en het toezicht op onderhoud en reparaties aan boord van de MBV’n te verbeteren. In de huidige situatie voert een deel van de bemanning het onderhoud uit. Dat heeft nadelen en leidt, zo blijkt, tot onvrede bij het personeel.

(Nog geen) reorganisatie 32e marinierscompagnie

In Nederland zijn de Operationele Eenheden van het Korps Mariniers ingericht volgens een squadron structuur. De reorganisatie van de 32e Marinierscompagnie (MCC) op Aruba heeft tot doel om deze structuur te kopiëren naar het Mariniers Squadron Carib (MSC). Hierdoor ontstaat uniformiteit tussen de verschillende squadrons.

Zes nieuwe functies op Defensie Paraschool

Op 10 juli zijn de bonden akkoord gegaan met de reorganisatie va de Defensie Paraschool. Er komen 6 functies bij, maar ontstaat er ook overtolligheid vanwege ‘mismatch’? Die is er wel, maar volgens het Commando Landstrijdkrachten (CLAS) geeft dat geen problemen.

CLAS neemt reorganisatieplan terug

CLAS neemt reorganisatieplan terug

vrijdag, 17 juli 2015 16:10

De bonden hebben in het overleg met het Commando Landstrijdkrachten (CLAS) op 10 juli 2015 aangegeven heel veel twijfels te hebben over de reorganisatie van het Personeelslogistiek Commando. Na een uitvoerige discussie heeft de landmacht het plan teruggenomen om dit na het zomerverlof nog eens met de bonden te bespreken.

DGLC weer op de schop

DGLC weer op de schop

vrijdag, 17 juli 2015 15:32

Bij het Defensie Grondgebonden Luchtverdedigingscommando (DGLC) verdwijnen per 1 januari 2016 30 arbeidsplaatsen. Daar komen weer andere voor terug. Dat is mede gevolg van de uitkomst van de evaluatie van de op 29 maart 2012 opgerichte eenheid.

Beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald

Defensie heeft de bonden deze week laten weten dat zij alsnog bereid is om het nabestaandenpensioen voor de eindloonregeling te verhogen naar 70 %. Hiermee wordt een tegengewicht geboden voor de verschraling van de pensioenopbouw, die voortvloeit uit de fiscale wetgeving.

Buitenlandtoelage wijzigt

Buitenlandtoelage wijzigt

vrijdag, 03 juli 2015 15:11

Met ingang van 1 juli jongstleden is de ‘toelage buitenland’ veranderd. Met deze verandering is een volgende stap gezet op weg naar een rechtvaardigere vergoeding voor kosten die defensiemedewerkers in het buitenland maken. De effectuering van de maatregelen volgt na het zomerreces. Uiteraard met terugwerkende kracht.

Eerste diploma-uitreiking Sectorplan

Eerste diploma-uitreiking Sectorplan

woensdag, 01 juli 2015 17:13

"Ik ben er erg blij mee” zegt korporaal der mariniers Rens na afloop van de uitreiking van zijn MBO 3-diploma. Woensdag 1 juli werden op de Van Ghentkazerne te Rotterdam de eerste diploma’s uitgereikt die het gevolg zijn van het Sectorplan politie en defensie. 30 mariniers kunnen een MBO-diploma ‘grondoptreden’ aan de muur hangen. Korporaal Rens kwam bij de marine binnen met een VMBO-opleiding. Hij zegt: “Ik blijf binnen het Korps, maar ik wilde wel een ‘backup’ creëren. Dit is een mooi opstapje.”

KMar stoot rijksvaartuigen definitief af

KMar stoot rijksvaartuigen definitief af

maandag, 22 juni 2015 12:27

De KMar gaat de rijksvaartuigen RV 161 en 162 definitief afstoten. Mogelijk neemt CZSK ze over. De KMar heeft met CZSK gesproken over een overname van het KMar-personeel. CZSK (marine) staat hier niet onwelwillend tegenover. Maar er zijn geen concrete afspraken gemaakt.

Pagina 17 van 29

Check overlegdata!

Check de agenda!

Wat betekent die afkorting?

vraagtekens

Vertegenwoordigers

Jef Stassen-100x150

Jacques van Hulsen-100x150

Jef Stassen
REO

Jacques van Hulsen
SOD, AFR, AP, PA

 

 

Ronald-van-Riel-100X150

Peter Wulms-100X150

Ronald van Riel
REO, AP

Peter Wulms
TWAV

 Nummerdor

 

Hanneke Nummerdor
PA

 

Betekenis afkortingen:
AFR -werkgroep algemene & financiële rechtstoestand
AP - werkgroep algemeen personeelsbeleid
PA - werkgroep postactieven
REO - werkgroep reorganisaties
SOD - georganiseerd overleg sector defensie
TWAV - technische werkgroep arbo en veiligheid

 

Agenda

Sitevizier

Sitevizier is de online nieuwsbrief van de VBM. U kunt zich hier aanmelden.

Deze site maakt gebruik van functionele en analytische cookies.

Ik begrijp het

De Vakbond voor Burger en Militair defensiepersoneel VBM

De VBM is er voor:

Defensiemedewerkers

Burgers

MILITAIREN

BURGERS

Reservisten

Postactieven & Veteranen

RESERVISTEN

PA & VETERANEN

Contact

VBM

Bezoekadres: Ametisthorst 20, Den Haag
Postadres: Postbus 93037, 2509 AA Den Haag
Tel. 070-3155111

Voor uitgebreide contactinformatie kijk hier >>>

Ga snel naar:

BBTV Sitevizier
Helpdesk Lid worden