• Download de VBM-app

Overleg

Geschil over aanpassing eindloonregeling

Geschil over aanpassing eindloonregeling

woensdag, 13 mei 2015 16:10

Op 2 juni aanstaande komt het Sectoroverleg Defensie bijeen. Dat is op 12 mei jl. besloten in de vergadering van de werkgroep Postactieven. Op de agenda staat een inhoudelijk onderwerp: de militaire pensioenregeling.

Pas op de plaats met vervanging wielvoertuigen

De VBM heeft grote problemen met de manier waarop de vervanging van de operationele wielvoertuigen wordt uitgevoerd. De VBM heeft zijn ongenoegen kenbaar gemaakt in een brief die ook namens de andere bonden is verstuurd.

Nederlandse registratie DASH: hoogste tijd!

Met name de VBM heeft na de reorganisatie van (militair) vliegveld HATO (2007/2008) op Curaçao voortdurend aandacht gevraagd voor het feit dat de in Canada geleasde DASH 8 patrouillevliegtuigen niet, zoals contractueel is overeengekomen, voorzien worden van een Nederlandse registratie. Defensie heeft dit dossier laten versloffen, zo blijkt 21 april in het overleg.

Centrale bottelarij Den Helder weer naar CZSK

Als Defensie de catering (Paresto) uitbesteedt, dan worden de fysieke distributiecentra weer een onderdeel van het krijgsmachtdeel waartoe ze behoorden. In dat geval gaat de Centrale Bottelarij in Den Helder weg uit de Paresto organisatie.

CZSK wil KMar-vaartuigen overnemen voor VeVa

De Koninklijke Marechaussee (KMar) gaat waarschijnlijk (wederom) vaartuigen uit dienst stellen. Het Commando Zeestrijdkrachten (CZSK) heeft op 2 oktober 2014 laten weten belangstelling te hebben voor deze vaartuigen.

Instemming eerste deelresultaat!

Instemming eerste deelresultaat!

donderdag, 16 april 2015 16:20

Drie van de vier centrales en de minister van Defensie hebben in de vergadering van het sectoroverleg defensie (SOD) van 16 april 2015 hun handtekening geplaatst onder het eerste deelresultaat. Daarmee is er een akkoord tot stand gekomen. De komende weken zullen naar goed gebruik de centrales die ingestemd hebben en de minister verder spreken over de uitwerking van de gemaakte afspraken en de formalisering van de afspraken in regelgeving. Om een beroep te kunnen doen op de afspraken moeten deze immers een wettelijke basis krijgen.

Quick Wins teruggedraaid

Quick Wins teruggedraaid

dinsdag, 31 maart 2015 15:10

De bonden en het ministerie van Defensie hebben in een overlegvergadering medio maart een 'Quick Wins' besluit moeten herzien. Vorig jaar was er een eind gemaakt aan het sollicitatiecircus voor de onderbouw. Het sollicitatieproces via de vacaturebank werkte niet goed. Het voor militairen noodgedwongen moeten solliciteren op (nagenoeg) identieke functies kwam daarmee ten einde.

Waar blijft mijn poen?

Waar blijft mijn poen?

dinsdag, 31 maart 2015 15:05

Een aantal Nederlandse militairen die namens de VN zijn ingezet bij UNMISS, UNDOF en MINUSMA ontvangt de belastingvrije onkostenvergoeding direct van deze organisatie. Meestal omdat zij voor voeding en huisvesting (en andere onkosten) aangewezen zijn op voorzieningen die Nederland ter plaatse niet kan bieden.

Niet met twee maten meten bij FINAD

Niet met twee maten meten bij FINAD

dinsdag, 24 maart 2015 16:03

De VBM heeft in het overleg over reorganisaties bij de Bestuursstaf op 20 maart aandacht gevraagd voor FINAD. FINAD is een tijdelijke, niet-formatieve projectorganisatie die valt onder de Afdeling Financiële Systemen van de HDFC. 

Vaart achter versterking MIVD

Vaart achter versterking MIVD

dinsdag, 24 maart 2015 15:13

De MIVD gaat uitbreiden. Hoe dit gaat gebeuren, staat beschreven in het reorganisatieplan ‘Versterking MIVD 2015’. Aan de ene kant bestaat de uitbreiding uit de laatste tranche van de eerder toegewezen formatieve uitbreiding, op grond van het ‘Defensie Cyber Programma’. Aan de andere kant komt er ook extra capaciteit op het gebied van ICT en de juridische procesketen. In totaal gaat het over een uitbreiding van 43 functies.

Pagina 17 van 28

Check overlegdata!

Check de agenda!

Wat betekent die afkorting?

vraagtekens

Vertegenwoordigers

Jef Stassen-100x150

Jacques van Hulsen-100x150

Jef Stassen
REO

Jacques van Hulsen
SOD, AFR, AP, PA

 

 

Louis Schipper-100X150

Peter Wulms-100X150

Ronald van Riel
REO, AP

Peter Wulms
TWAV

Betekenis afkortingen:
AFR -werkgroep algemene & financiële rechtstoestand
AP - werkgroep algemeen personeelsbeleid
PA - werkgroep postactieven
REO - werkgroep reorganisaties
SOD - georganiseerd overleg sector defensie
TWAV - technische werkgroep arbo en veiligheid

 

Agenda

Sitevizier

Sitevizier is de online nieuwsbrief van de VBM. U kunt zich hier aanmelden.

Deze site maakt gebruik van functionele en analytische cookies.

Ik begrijp het

De Vakbond voor Burger en Militair defensiepersoneel VBM

De VBM is er voor:

Defensiemedewerkers

Burgers

MILITAIREN

BURGERS

Reservisten

Postactieven & Veteranen

RESERVISTEN

PA & VETERANEN

Contact

VBM

Bezoekadres: Ametisthorst 20, Den Haag
Postadres: Postbus 93037, 2509 AA Den Haag
Tel. 070-3155111

Voor uitgebreide contactinformatie kijk hier >>>

Ga snel naar:

BBTV Sitevizier
Helpdesk Lid worden