• Teken die petitie!

Overleg

Aanpassing 'Gereedstelling & Onderhoud' 131 Squadron

Defensie en bonden hebben op 4 en 8 juni via videobellen gesproken over een reorganisatie bij 131 Squadron KMSL te Woensdrecht. Het gaat hierbij om de Product Verantwoordelijke Eenheid (PVE) Gereedstelling & Onderhoud (G&O) binnen het 131 Squadron.

Herstart formeel overleg tussen Defensie en vakbonden

Defensie en de vakbonden hebben het formele overleg per 12 mei weer hervat. Op 12 maart is er besloten de formele vergaderingen tussen sociale partners in de sector Defensie te annuleren in verband met de Covid-19 richtlijnen. Dit besluit is op 6 april verlengd tot en met 6 mei. Nu de Covid-19 periode langer duurt, hebben sociale partners overleg gevoerd over de wijze van herstarten van het formele overleg. Niet alleen vanwege lopende dossiers, maar ook om verder te praten over de uitwerking van het arbeidsvoorwaardenakkoord 2018-2020. 

Defensie Cyber Commando mag uitbreiden

Defensie Cyber Commando mag uitbreiden

vrijdag, 24 april 2020 12:22

Defensie wil de operationele capaciteit en zelfstandigheid van het Defensie Cyber Commando (DCC) vergroten. De bonden en Defensie hebben (via telefoonconferenties) inhoudelijk gesproken over het reorganisatieplan.

Overleg reorganisatie JIVC vindt doorgang

Overleg reorganisatie JIVC vindt doorgang

vrijdag, 24 april 2020 12:04

Ondanks opgelegde beperkingen als gevolg van de corona-crisis gaat het overleg met Defensie over reorganisatieplannen – in aangepaste vorm – door. Samen met Defensie is gezocht naar een geschikte methode om ondanks alle opgelegde beperkingen toch voortgang te boeken in het afronden van reorganisatietrajecten. 

‘Extraatje’ ook voor Defensiemedewerkers?

Minister Hoekstra zal een extraatje uitkeren aan zorgverleners. Wordt Defensiepersoneel hiertoe ook gerekend, dat zich op soortgelijke wijze inzet voor de bestrijding van het corona-virus?

Werkbezoek aan MV Geosea

Werkbezoek aan MV Geosea

maandag, 23 maart 2020 10:37

MV Geosea, een civiel schip, zal de komende vijf jaar deel uitmaken van de marinevloot. Aan boord gaat de (civiele) bemanning samenwerken met militairen van de 'Mijnenbestrijdings Module groep'. Deze kunnen zo ervaring opdoen met de nieuwe systemen die later ook op de nieuwe mijnenbestrijdingsvaartuigen geplaatst worden.

Evaluatie reorganisatie Technisch domein

Evaluatie reorganisatie Technisch domein

maandag, 23 maart 2020 10:31

In 2017 is de reorganisatie Technisch Domein (TD) doorgevoerd. In 2019 heeft (halverwege de transitieperiode) een evaluatie plaatsgevonden. Normaalgesproken is een evaluatie een onderwerp voor de medezeggenschap. Maar omdat aan deze reorganisatie ook rechtspositionele gevolgen verbonden zijn, hebben de bonden inzage gevraagd.

Versterking groepscommandanten OEM

Versterking groepscommandanten OEM

maandag, 23 maart 2020 09:47

De operationele gevechtsondersteuning van CZSK moet worden verbeterd. Hiertoe wordt de staf van de groepscommandant operationele eenheden mariniers (GC-OEM) uitgebreid.

Overleg Defensie en vakbonden aangepast

Overleg Defensie en vakbonden aangepast

maandag, 16 maart 2020 12:32

Defensie en de vakbonden hebben besloten om tot en met 6 april de formele vergaderingen te annuleren in verband met COVID-19. Partijen willen echter niet dat alle gesprekken stil komen te liggen. Over onderwerpen die zich daarvoor lenen wordt verder gesproken via een conference call of andere digitale hulpmiddelen.

Geschil over employability-organisatie

Geschil over employability-organisatie

woensdag, 11 maart 2020 16:42

Op vrijdag 6 maart was er een ingelast Sectoroverleg Defensie (SOD). Het enige inhoudelijke onderwerp op de agenda was het beleidsvoornemen ‘Oprichting employability-organisatie’. Omdat Defensie en de bonden het over de inhoud niet eens konden worden, is besloten het verschil van mening voor te leggen aan de Advies- en Arbitragecommissie (AAC).

Pagina 3 van 25

Check overlegdata!

Check de agenda!

Wat betekent die afkorting?

vraagtekens

Vertegenwoordigers

Jef Stassen-100x150

Jacques van Hulsen-100x150

Jef Stassen
REO

Jacques van Hulsen
SOD, AFR, AP, PA

 

 

Ronald-van-Riel-100X150

Peter Wulms-100X150

Ronald van Riel
REO, AP

Peter Wulms
TWAV

 Nummerdor

 

Hanneke Nummerdor
PA

 

Betekenis afkortingen:
AFR -werkgroep algemene & financiële rechtstoestand
AP - werkgroep algemeen personeelsbeleid
PA - werkgroep postactieven
REO - werkgroep reorganisaties
SOD - georganiseerd overleg sector defensie
TWAV - technische werkgroep arbo en veiligheid

 

Agenda

Sitevizier

Sitevizier is de online nieuwsbrief van de VBM. U kunt zich hier aanmelden.

Deze site maakt gebruik van functionele en analytische cookies.

Ik begrijp het

De Vakbond voor Burger en Militair defensiepersoneel VBM

De VBM is er voor:

Defensiemedewerkers

Burgers

MILITAIREN

BURGERS

Reservisten

Postactieven & Veteranen

RESERVISTEN

PA & VETERANEN

Contact

VBM

Bezoekadres: Ametisthorst 20, Den Haag
Postadres: Postbus 93037, 2509 AA Den Haag
Tel. 070-3155111

Voor uitgebreide contactinformatie kijk hier >>>

Ga snel naar:

BBTV Sitevizier
Helpdesk Lid worden