• Download de VBM-app

Overleg

Gevolgen Wet Uniformering Loonbegrip

maandag, 03 december 2012 09:37

Defensie heeft medio november laten weten dat het met het ministerie van Financiën op ‘politiek niveau’ in bespreking is over de gevolgen per 1 januari 2013 van de Wet Uniformering Loonbegrip (WUL). De bonden hebben duidelijk gemaakt dat zij de negatieve gevolgen van deze wet voor militairen niet zullen accepteren.

Werkgroep Algemeen Personeelsbeleid Defensieonderdelen 15 november 2012

 De bonden hebben op 15 november aangedrongen op een betere bescherming van uitgezonden personeel na terugkomst in Nederland. Aanleiding waren met name ervaringen bij de KMar, waar personeel na een tewerkstelling in het Caribisch gebied op uitzending moest naar bijvoorbeeld Kunduz.

Werkgroep Reorgansaties 1 november 2012

woensdag, 21 november 2012 09:06

Op 1 november is een groot aantal reorganisatieplannen definitief afgehandeld in het overleg. De medezeggenschap heeft ingestemd met de plannen en de bonden hebben hier en daar wat puntjes op de i gezet. Daarvan hieronder verslag.

Informeel overleg reorganisaties CLAS 2 november 2012

In het overleg met de landmacht hebben de bonden op 2 november maatwerk gevraagd voor de korporaals voertuigcommandant CV 90. Ook willen ze geen wildgroei van 'sleutelfuncties' zoals bij de opheffing van de OTCOpn.

Op de agenda van het overleg reorganisaties DMO op 31 oktober stond het reorganisatieplan JIVC/OPS. De VBM heeft daarnaast - niet voor het eerst - gevraagd naar meer duidelijkheid over de voortgang van het PPS-project F-100 Motorenonderhoud.

Op 30 oktober jl. hebben bonden en Defensie stilgestaan bij de vraag hoe om te gaan met de verplichte minimale duur functievervulling voor militair personeel bij reorganisaties. Soms leidt de verplichte duur functievervulling tot een ongewenste beperking van de mogelijkheid om ander werk te vinden. Daarvoor is een oplossing gevonden.

 

Het is er op 24 oktober niet van gekomen om vijf veelomvattende reorganisatieplannen bij CLSK af te doen. Reden: de vakbonden vinden - net als een aantal medezeggenschapscommissies - dat de plannen te veel open einden hebben. Ook zijn de bonden tegen het verlagen van de rangen van een groot aantal functies (cascadering).

Defensie: doe wat je belooft!

vrijdag, 26 oktober 2012 14:15

Defensie heeft sinds 2009 militaire instructeurs die werken op Regionale Opleidingscentra (ROCa). De instructeurs moeten daarom een PDA (pedagogisch didactische aantekening) halen. Defensie heeft hen hierbij ondersteuning beloofd. Maar ...
Update 7 december: HDP schrijft dat PDA-opleidingen gestart zijn.

CZSK gaat reorganiseren en heeft daarvoor een ’totaalplan’ gemaakt. Dit najaar (2012) vallen de definitieve besluiten en tussen 1 januari 2013 en 31 maart 2013 is de uitvoering. Op 11 oktober hebben bonden en CZSK uitvoerig gesproken over alle aspecten van het plan.

Overleg Reorganisaties CLAS 5 oktober 2012

donderdag, 25 oktober 2012 11:52

Op 5 oktober hebben bonden en CLAS afgesproken dat er ruimte komt voor jongere militairen om hun e-portfolio bij te werken. De VBM heeft daarnaast aangedrongen op een gelijkwaardige positie voor sergeanten-specifiek (OTCRij) bij sollicitaties naar functies op de KMS.

Pagina 34 van 44

Check overlegdata!

Check de agenda!

Wat betekent die afkorting?

vraagtekens

Vertegenwoordigers

Jef Stassen-100x150

Jacques van Hulsen-100x150

Jef Stassen
REO

Jacques van Hulsen
SOD, AFR, AP, PA

 

 

Louis Schipper-100X150

Peter Wulms-100X150

Louis Schipper
REO, AP

Peter Wulms
TWAV

Betekenis afkortingen:
AFR -werkgroep algemene & financiële rechtstoestand
AP - werkgroep algemeen personeelsbeleid
PA - werkgroep postactieven
REO - werkgroep reorganisaties
SOD - georganiseerd overleg sector defensie
TWAV - technische werkgroep arbo en veiligheid

 

Agenda

Sitevizier

Sitevizier is de online nieuwsbrief van de VBM. U kunt zich hier aanmelden.

Deze site maakt gebruik van functionele en analytische cookies.

Ik begrijp het

De Vakbond voor Burger en Militair defensiepersoneel VBM

De VBM is er voor:

Defensiemedewerkers

Burgers

MILITAIREN

BURGERS

Reservisten

Postactieven & Veteranen

RESERVISTEN

PA & VETERANEN

Contact

VBM

Bezoekadres: Ametisthorst 20, Den Haag
Postadres: Postbus 93037, 2509 AA Den Haag
Tel. 070-3155111

Voor uitgebreide contactinformatie kijk hier >>>

Ga snel naar:

BBTV Sitevizier
Helpdesk Lid worden