• Download de VBM-app

Overleg

Nominale bindingspremie?

vrijdag, 19 oktober 2012 16:17
Op basis van signalen die wij ontvingen heeft de VBM de minister van Defensie alweer een tijd geleden vriendelijk doch indringend gevraagd om zich eens te verdiepen in de wijze waarop defensieonderdelen bindingspremies toekennen.

Afronding arbeidsvoorwaardenpakket 2011-2012

vrijdag, 19 oktober 2012 16:08
In de werkgroep Algemene en Financiële Rechtspositie, die 19 oktober 2012 vergaderde, is een langlopend traject afgerond. Terwijl wij ons als alweer opmaken om over een paar maanden met nieuwe arbeidsvoorwaardenonderhandelingen te starten, zijn de gevolgen van de afspraken in het vorige akkoord eindelijk geregeld.
Werkgroep Reorganisaties 4 oktober 2012

Werkgroep Reorganisaties 4 oktober 2012

dinsdag, 16 oktober 2012 15:36

 Op 4 oktober hebben bonden en Defensie elkaars nieren geproefd over de gewenste synchronisatie van reorganisaties. Het is zaak om bij de les te blijven. Verder werden de reorganisatie Paresto-3 en die van het VIP-Vervoer besproken.

Goed functionerende BBO cruciaal

dinsdag, 16 oktober 2012 12:55

De bonden hebben in het overleg met Defensie de afgelopen maanden regelmatig aangegeven ernstige twijfels te hebben over de capaciteit van de BBO. Is die wel voldoende ingericht voor de opvang van de enorme hoeveelheid werklast die op hen afkomt? Defensie heeft in een aantal vergaderingen voorlichting aan de bonden gegeven over de voortgang in de vulling van de BBO organisatie, maar overtuigd zijn de bonden allerminst.

Bonden en Defensie hebben op 27 september gesproken over de reorganisatie van het DienstenCentrum Internationale Ondersteuning (DCIOD). De VBM heeft aandacht gevraagd voor de taakverdeling tussen DC HR en DCIOD.

In een op 4 oktober 2012 gehouden Sectoroverleg Defensie (SOD) hebben Defensie en de bonden besloten hun verschil van mening over de categorie-indeling van de Boomoperater voor te leggen aan de Advies- en Arbitragecommissie. Partijen vragen van de commissie een bindende uitspraak.

Op 21 september hebben bonden en CLAS gesproken over onder meer de positie van het burgerpersoneel op de KMS. Verder kwamen onder meer de herinrichting ORCRIJ en de oprichting van het LWC en het LTC aan bod.

20 september 2012 zijn in het Sectoroverleg Defensie drie onderwerpen besproken: de categorie-indeling van de Boomoperator, de uitwerking van de uitzendbonus en de sluiting van de gezondheidscentra in Bergen (België) en Münster(Duitsland).

Defensie heeft 730 militaire functies (quotum 105 functies) en 560 burgerfuncties (quotum 107 functies) toegevoegd aan de knelpuntcategorieën. Het gaat om functies bij DMO, CLSK en van CLAS.
Geschil over vliegtoelage ‘boom-operator’

Geschil over vliegtoelage ‘boom-operator’

vrijdag, 28 september 2012 10:21

Diverse gesprekken in werkgroepverband over de vraag of de ‘boom-operator’ een vliegtoelage categorie C of categorie B moet ontvangen, hebben de voorbije maanden geen resultaat opgeleverd. In zo'n situatie gaan bonden en Defensie het onderwerp bespreken in het Sector Overleg Defensie (SOD).

Pagina 35 van 44

Check overlegdata!

Check de agenda!

Wat betekent die afkorting?

vraagtekens

Vertegenwoordigers

Jef Stassen-100x150

Jacques van Hulsen-100x150

Jef Stassen
REO

Jacques van Hulsen
SOD, AFR, AP, PA

 

 

Louis Schipper-100X150

Peter Wulms-100X150

Louis Schipper
REO, AP

Peter Wulms
TWAV

Betekenis afkortingen:
AFR -werkgroep algemene & financiële rechtstoestand
AP - werkgroep algemeen personeelsbeleid
PA - werkgroep postactieven
REO - werkgroep reorganisaties
SOD - georganiseerd overleg sector defensie
TWAV - technische werkgroep arbo en veiligheid

 

Agenda

Sitevizier

Sitevizier is de online nieuwsbrief van de VBM. U kunt zich hier aanmelden.

Deze site maakt gebruik van functionele en analytische cookies.

Ik begrijp het

De Vakbond voor Burger en Militair defensiepersoneel VBM

De VBM is er voor:

Defensiemedewerkers

Burgers

MILITAIREN

BURGERS

Reservisten

Postactieven & Veteranen

RESERVISTEN

PA & VETERANEN

Contact

VBM

Bezoekadres: Ametisthorst 20, Den Haag
Postadres: Postbus 93037, 2509 AA Den Haag
Tel. 070-3155111

Voor uitgebreide contactinformatie kijk hier >>>

Ga snel naar:

BBTV Sitevizier
Helpdesk Lid worden