• Download de VBM-app

Overleg

Externe bemiddeling niet op orde

donderdag, 19 juli 2012 09:49

Gedwongen ontslag voor duizenden medewerkersDe eerste reorganisatieplannen als gevolg van de mega-bezuiniging op Defensie beginnen zich in de praktijk te ontvouwen. Tegelijkertijd is de noodzakelijke externe bemiddeling voor personeel dat Defensie gedwongen moet verlaten, volgens de VBM nog niet op orde. De VBM heeft op maandag 16 juli een brief over dit onderwerp verstuurd aan Defensie. Als de organisatie die de externe bemiddeling bij Defensie voor haar rekening neemt niet op orde is, kan geen invulling gegeven worden aan afspraken uit het SBK 2012. Dit kan voor het overtollig verklaarde personeel verstrekkende gevolgen hebben. Wanneer blijkt dat Defensie de zaken nog steeds niet op orde heeft, zal de VBM hier wellicht gevolgen aan verbinden.


Door ondervulling en vacatures zijn bij de pelotons en bij de staf 330 Herstelcompagnie capaciteitsproblemen ontstaan. Om dit probleem op te lossen was het volgens de commandant 330 Herstelcompagnie noodzakelijk om personeel op bepaalde locaties weg te halen en tijdelijk tewerk te stellen in andere eenheden. Zo zouden de locaties Veldhoven en Oirschot aangevuld worden met personeel van de matloggroep Weert.

Vacaturebank

vrijdag, 06 juli 2012 10:32


Een lange discussie over de inhoud van een aanwijzing van de secretaris-generaal over een eenduidige toepassing van de vacaturebank, lijkt afgerond. In het georganiseerd overleg van 2 juli werden de laatste afspraken gemaakt. Als deze naar behoren in de aanwijzing worden verwerkt, wordt er groen licht gegeven.

In de geest van de afspraken rondom de invoering van het FPS wordt in de aanwijzing als uitgangspunt geformuleerd dat iedere militair, ongeacht zijn afkomst, in gelijke mate in aanmerking komt voor functietoewijzing. De functie-eisen en de kwaliteiten van betrokkene zijn bepalend. Voor de duur van de reorganisatieperiode wordt hiervan echter afgeweken. Tot 2016 ligt het accent meer op de afkomst van de militair en het label dat een functie heeft gekregen.

Overleg Reorganisaties CDC

vrijdag, 29 juni 2012 13:37


Donderdag 28 juni is tijdens het Informeel Overleg Reorganisaties CDC gesproken over het reorganisatieplan VIP-vervoer, medezeggenschap bij het CDC en over Paresto-medewerkers die tewerkgesteld zijn bij SDDC.

VBM wil snel duidelijkheid over LCW

vrijdag, 29 juni 2012 11:29

Het ontbreken van voortgang van het project PPS F-100 motorenonderhoud LCW veroorzaakt onrust bij het personeel. De nog uit te voeren evaluatie valt samen met de grote reorganisatietrajecten bij Defensie. De medewerkers leven al jaren in onzekerheid over hun toekomstperspectief. De VBM wil snel duidelijkheid en heeft aangegeven dat het voor de hand ligt het project over te dragen aan CLSK/LCW.

Bij alle behandelde reorganisatieplannen - ook die van het CLAS - heeft de VBM een voorbehoud gemaakt vanwege het hanteren van een Numerus Fixus. In een reorganisatieplan moet de formatie het resultaat zijn van een discussie over taak, werkwijze en middelen. Het hanteren van een Numerus Fixus is in strijd met de aanpak zoals die is vastgelegd in de Uitvoeringsregeling Reorganisaties Defensie (URD).

9 functies weg bij Militaire Luchtvaart Autoriteit

Op 19 juni 2012 hebben bonden en Defensie gesproken over het voorlopig reorganisatieplan Militaire Luchtvaart Autoriteit. Het reorganisatieplan staat nog ter discussie en komt 'ter behandeling' terug in het overleg

Genoeg werk voor de bonden. Op 14 juni hebben zij weer indringend met Defensie gesproken over meerdere reorganisaties. Reorganisaties met generieke functieomschrijvingen zijn niet toegestaan. Nu nog die vermaledijde Numerus Fixus van tafel ...

Toelage Boomoperator nog onduidelijk

donderdag, 14 juni 2012 11:46


In het georganiseerd overleg wordt al enige tijd gesproken over de indeling van de Boom-operator (KDC-10)  in de vliegtoelage. Op dit moment omvangt betrokkene een vliegtoelage, gebaseerd op een indeling in categorie C. Volgens Defensie terecht. Er zijn echter gegronde redenen om aan dat standpunt te twijfelen en te pleiten voor een indeling in categorie B.

Zelf bruto-nettoberekeningen maken?

woensdag, 13 juni 2012 08:52

Het is weer mogelijk om als defensiemedewerker zelf bruto-nettoberekeningen te maken. Dat schrijft de hoofddirecteur-personeel in reactie op een brief van de VBM.
Pagina 38 van 43

Check overlegdata!

Check de agenda!

Wat betekent die afkorting?

vraagtekens

Vertegenwoordigers

Jef Stassen-100x150

Jacques van Hulsen-100x150

Jef Stassen
REO

Jacques van Hulsen
SOD, AFR, AP, PA

 

 

Louis Schipper-100X150

Peter Wulms-100X150

Louis Schipper
REO, AP

Peter Wulms
TWAV

Betekenis afkortingen:
AFR -werkgroep algemene & financiële rechtstoestand
AP - werkgroep algemeen personeelsbeleid
PA - werkgroep postactieven
REO - werkgroep reorganisaties
SOD - georganiseerd overleg sector defensie
TWAV - technische werkgroep arbo en veiligheid

 

Agenda

Sitevizier

Sitevizier is de online nieuwsbrief van de VBM. U kunt zich hier aanmelden.

Deze site maakt gebruik van functionele en analytische cookies.

Ik begrijp het

De Vakbond voor Burger en Militair defensiepersoneel VBM

De VBM is er voor:

Defensiemedewerkers

Burgers

MILITAIREN

BURGERS

Reservisten

Postactieven & Veteranen

RESERVISTEN

PA & VETERANEN

Contact

VBM

Bezoekadres: Ametisthorst 20, Den Haag
Postadres: Postbus 93037, 2509 AA Den Haag
Tel. 070-3155111

Voor uitgebreide contactinformatie kijk hier >>>

Ga snel naar:

BBTV Sitevizier
Helpdesk Lid worden