• image
  • Download de VBM-app

Overleg

Reorganisaties: geen gemakkelijke kost. Toch slagen de vertegenwoordigers van de VBM en de andere bonden er regelmatig in om de processen een voor de medewerkers positieve draai te geven.

Adviesgroep Reservisten opgericht

Adviesgroep Reservisten opgericht

maandag, 12 maart 2012 13:45

De VBM-adviesgroep Reservisten is op woensdag 7 maart voor het eerst bij elkaar geweest. Ondanks het feit dat het accent lag op onderling kennismaken, werden er veel lopende en komende overlegonderwerpen behandeld.

In een tweetal sessies hebben Defensie en de centrales van overheidspersoneel (bonden) op 6 maart 2012 met elkaar van gedachten gewisseld over de uitwerking van het arbeidsvoorwaardenakkoord.

Schadeloosstelling veteranen

vrijdag, 09 maart 2012 11:27

In de werkgroep postactieven van 6 maart is inhoudelijk gesproken over de contouren van een schadeloosstellingregeling voor veteranen van missies van vóór juli 2007. Dit aan de hand van een discussiestuk, dat Defensie had opgesteld.

CAMS-FV Wat veroorzaakt ongewenst gedrag?

CAMS-FV Wat veroorzaakt ongewenst gedrag?

donderdag, 08 maart 2012 09:44

Minister Hillen komt binnenkort met een beleidsnota voor het integriteitsbeleid. Defensie wil ongewenst gedrag bestrijden. Wellicht meer dan voorheen zal er aandacht komen voor de omstandigheden waardoor integriteitschendingen, zoals corruptie, kunnen ontstaan.

Behoort u tot een knelpuntcategorie?

woensdag, 07 maart 2012 11:18
Onlangs ontvingen de medewerkers die tot een knelpuntcategorie behoren, een brief van Defensie. De VBM heeft al eerder gemeld wat dat kan betekenen (klik hier). Leden van de VBM en BBTV die vragen hebben, kunnen altijd terecht (tijdens kantooruren) bij de helpdesk (tel. 070 3155111; u wordt via de telefoniste doorverbonden naar een helpdeskmedewerker).

Reorganisaties KMar 14 februari 2012

vrijdag, 02 maart 2012 12:31

De bonden hebben er 14 februari in een gesprek met de KMar op aangedrongen om snel knelpuntcategorieën aan te wijzen. De Vakbond voor Defensiepersoneel VBM heeft in datzelfde gesprek (opnieuw) nadrukkelijk aandacht gevraagd voor de IT-functionarissen van de KMar.

Sinds de 2e helft van 2011 zet Defensie ter bescherming tegen piraterij mariniers in. De VBM vraagt aandacht voor hun rechtspositie. Die is niet duidelijk.

Defensie stuurt IVENT-personeel het bos in ...

maandag, 20 februari 2012 22:47

Defensie voert de afspraken niet uit die de bonden hebben gemaakt over de ’omhanging’ van de Divisie IV/IVENT. Een deel van het IVENT-personeel liep het gevaar hierdoor benadeeld te worden. De bonden hebben op 9 februari deze misstand rechtgezet.

Werkgroep Reorganisaties 9 februari 2012

maandag, 20 februari 2012 22:45

De VBM heeft een extra overlegvergadering op 9 februari jl gebruikt om aandacht te vragen voor de externe bemiddeling van defensiepersoneel, de sourcing van de mainframe dienstverlening en de ‘Bind- en behoudtoelage’ van LCW-personeel.

Pagina 42 van 43

Check overlegdata!

Check de agenda!

Wat betekent die afkorting?

vraagtekens

Vertegenwoordigers

Jef Stassen-100x150

Jacques van Hulsen-100x150

Jef Stassen
REO

Jacques van Hulsen
SOD, AFR, AP, PA

 

 

Louis Schipper-100X150

Peter Wulms-100X150

Louis Schipper
REO, AP

Peter Wulms
TWAV

Betekenis afkortingen:
AFR -werkgroep algemene & financiële rechtstoestand
AP - werkgroep algemeen personeelsbeleid
PA - werkgroep postactieven
REO - werkgroep reorganisaties
SOD - georganiseerd overleg sector defensie
TWAV - technische werkgroep arbo en veiligheid

 

Agenda

Sitevizier

Sitevizier is de online nieuwsbrief van de VBM. U kunt zich hier aanmelden.

Deze site maakt gebruik van functionele en analytische cookies.

Ik begrijp het

De Vakbond voor Burger en Militair defensiepersoneel VBM

De VBM is er voor:

Defensiemedewerkers

Burgers

MILITAIREN

BURGERS

Reservisten

Postactieven & Veteranen

RESERVISTEN

PA & VETERANEN

Contact

VBM

Bezoekadres: Ametisthorst 20, Den Haag
Postadres: Postbus 93037, 2509 AA Den Haag
Tel. 070-3155111

Voor uitgebreide contactinformatie kijk hier >>>

Ga snel naar:

BBTV Sitevizier
Helpdesk Lid worden