• Afdelingsvergaderingen

Overleg

Reorganisaties KMar 14 februari 2012

vrijdag, 02 maart 2012 12:31

De bonden hebben er 14 februari in een gesprek met de KMar op aangedrongen om snel knelpuntcategorieën aan te wijzen. De Vakbond voor Defensiepersoneel VBM heeft in datzelfde gesprek (opnieuw) nadrukkelijk aandacht gevraagd voor de IT-functionarissen van de KMar.

Sinds de 2e helft van 2011 zet Defensie ter bescherming tegen piraterij mariniers in. De VBM vraagt aandacht voor hun rechtspositie. Die is niet duidelijk.

Defensie stuurt IVENT-personeel het bos in ...

maandag, 20 februari 2012 22:47

Defensie voert de afspraken niet uit die de bonden hebben gemaakt over de ’omhanging’ van de Divisie IV/IVENT. Een deel van het IVENT-personeel liep het gevaar hierdoor benadeeld te worden. De bonden hebben op 9 februari deze misstand rechtgezet.

Werkgroep Reorganisaties 9 februari 2012

maandag, 20 februari 2012 22:45

De VBM heeft een extra overlegvergadering op 9 februari jl gebruikt om aandacht te vragen voor de externe bemiddeling van defensiepersoneel, de sourcing van de mainframe dienstverlening en de ‘Bind- en behoudtoelage’ van LCW-personeel.

Defensie rommelt bij DBBO

zondag, 19 februari 2012 03:29

Zowel de VBM als de AFMP hebben een aantal gezamenlijke personeelsbijeenkomsten bij de Defensie Bewakings- en Beveiligingsorganisatie (DBBO) bijgewoond. Er is maar één conclusie mogelijk: zo langzamerhand beginnen de nodige problemen te ontstaan.

Eerste tranche knelpuntcategorieën aangewezen

donderdag, 16 februari 2012 20:19
Rond 1 maart worden de defensiemedewerkers die tot een knelpuntcategorie behoren door defensie aangeschreven. Dat is het resultaat van de besprekingen die de afgelopen weken over het aanwijzen van knelpuntcategorieën zijn gevoerd.

Knelpuntcategorieën bijna in beeld

donderdag, 09 februari 2012 01:32
Defensie moet dit jaar 12.000 functies schrappen en de bonden hebben daarom een nieuw Sociaal Beleidskader (SBK) afgesproken. In dat SBK zijn bijzondere afspraken gemaakt voor mensen die tot een knelpuntcategorie behoren. Zij kunnen gebruik maken van maatregelen die vrijwillige uitstroom moeten bevorderen.

Wegwezen na niet voldoen aan conditieproef?

donderdag, 09 februari 2012 01:30
In overleg met de centrales (bonden) is er meer dan een jaar geleden de krijgsmachtbrede introductie van de defensieconditieproef als pilot gestart. Toen al bestond het vermoeden dat voor velen onduidelijk zou zijn wat een pilot is.

Overleg hervat

donderdag, 09 februari 2012 01:28

Op 7 februari 2012 hebben de centrales (bonden) en Defensie het overleg weer hervat. Korte tijd was dit opgeschort. Aanleiding daarvoor was het krantenartikel, waarin vermeld werd dat de ambtelijke top van Defensie voorstander is van een normalisatie van de rechtspositie van het burger - en militair personeel.

Teleurgesteld in minister

donderdag, 02 februari 2012 10:30

Minister Hillen van Defensie heeft per brief gereageerd op de vraag van de VBM en de andere bonden, hoe de minister denkt over het verdwijnen van de ambtelijke status. De VBM is zeer teleurgesteld over de reactie van de minister.

Pagina 42 van 43

Check overlegdata!

Check de agenda!

Wat betekent die afkorting?

vraagtekens

Vertegenwoordigers

Jef Stassen-100x150

Jacques van Hulsen-100x150

Jef Stassen
REO

Jacques van Hulsen
SOD, AFR, AP, PA

 

 

Louis Schipper-100X150

Peter Wulms-100X150

Louis Schipper
REO, AP

Peter Wulms
TWAV

Betekenis afkortingen:
AFR -werkgroep algemene & financiële rechtstoestand
AP - werkgroep algemeen personeelsbeleid
PA - werkgroep postactieven
REO - werkgroep reorganisaties
SOD - georganiseerd overleg sector defensie
TWAV - technische werkgroep arbo en veiligheid

 

Agenda

Sitevizier

Sitevizier is de online nieuwsbrief van de VBM. U kunt zich hier aanmelden.

Deze site maakt gebruik van functionele en analytische cookies.

Ik begrijp het

De Vakbond voor Burger en Militair defensiepersoneel VBM

De VBM is er voor:

Defensiemedewerkers

Burgers

MILITAIREN

BURGERS

Reservisten

Postactieven & Veteranen

RESERVISTEN

PA & VETERANEN

Contact

VBM

Bezoekadres: Ametisthorst 20, Den Haag
Postadres: Postbus 93037, 2509 AA Den Haag
Tel. 070-3155111

Voor uitgebreide contactinformatie kijk hier >>>

Ga snel naar:

BBTV Sitevizier
Helpdesk Lid worden