Rapporteer reactie

Het is wel duidelijk dat er sinds ik de dienst verlaten heb in 2012 er nog steeds een vriendjespolitiek
heerst binnen de organisatie.

Het blijft een utopie om de juiste man op de juiste plaats te zetten.