• image
  • Download de VBM-app

MIVD gaat uitbreiden

woensdag, 12 augustus 2015 14:13
MIVD gaat uitbreiden

Update 25 september 2015 De MIVD wordt uitgebreid met 179 formatieplaatsen. 24 van die functies komen erbij in het kader van ‘Cyber’. De totale uitbreiding (155 plus 24 formatieplaatsen) wordt in twee slagen geeffectueerd. Niet later dan 1 maart 2016 worden 81 plus 12 (Cyber) formatieplaatsen toegevoegd en op 1 januari 2017 de resterende 74 en 12 (Cyber) formatieplaatsen.

Met deze verdeling blijft de uitbreiding binnen de financiële randvoorwaarden. Overigens betreft het een extra financiering; het is geen sigaar uit eigen doos vanuit Defensie. De functies worden breed binnen de MIVD ingebed. Het betreft een uitbreiding van al bestaande functies waardoor er sprake zal zijn van code 2+ functies. Het reorganisatietraject heeft volgens planning een doorlooptijd tot 1 januari 2017. Het streven is, met behoud van de formele posities, het gehele traject op zo kort mogelijke termijn af te ronden.


De Medezeggenschap van de MIVD wordt door D-MIVD intensief bij alle stappen van de reorganisatie betrokken. Na het verschijnen van de Kamerbrief is in intensief overleg en in samenwerking met de MC een beleidsvoornemen tot stand gekomen en uitgebracht. De VBM heeft een positieve grondhouding bij het zo snel mogelijk operationeel maken van de uitbreiding. Op de vraag om al op 4 september een IO REO BS te beleggen om het cVRP te kunnen bespreken hebben de bonden aangegeven hiermee akkoord te gaan. De stukken moeten wel gedragen zijn door de medezeggenschap.

Update 25 september 2015:
De VBM heeft bij de voortgezette behandeling van dit plan op 4 september 2015 opnieuw aangegeven de uitvoering goed te keuren. Daarom is op 4 september afgesproken dat er alleen een zogeheten ‘BCO-3’ procestoets komt.
De vacatures zal Defensie zo snel als mogelijk publiceren. De vulling vindt in twee ‘batches’ plaats, dus er komt ook twee keer een BCO-3. Naar verwachting zal de 1e batch onmiddellijk gevuld zijn in januari 2016, de 2e in 2016 na de zomervakantie.

Getagged onder MIVD    Cyber   
Log in om reacties te plaatsen
Inloggen Registreren

LOGIN MET UW ACCOUNTGEGEVENS

Gebruikersnaam
Wachtwoord

Check overlegdata!

Check de agenda!

Wat betekent die afkorting?

vraagtekens

Vertegenwoordigers

Jef Stassen-100x150

Jacques van Hulsen-100x150

Jef Stassen
REO

Jacques van Hulsen
SOD, AFR, AP, PA

 

 

Louis Schipper-100X150

Peter Wulms-100X150

Louis Schipper
REO, AP

Peter Wulms
TWAV

Betekenis afkortingen:
AFR -werkgroep algemene & financiële rechtstoestand
AP - werkgroep algemeen personeelsbeleid
PA - werkgroep postactieven
REO - werkgroep reorganisaties
SOD - georganiseerd overleg sector defensie
TWAV - technische werkgroep arbo en veiligheid

 

Sitevizier

Sitevizier is de online nieuwsbrief van de VBM. U kunt zich hier aanmelden.

Deze site maakt gebruik van functionele en analytische cookies.

Ik begrijp het

De Vakbond voor Burger en Militair defensiepersoneel VBM

De VBM is er voor:

Defensiemedewerkers

Burgers

MILITAIREN

BURGERS

Reservisten

Postactieven & Veteranen

RESERVISTEN

PA & VETERANEN

Contact

VBM

Bezoekadres: Ametisthorst 20, Den Haag
Postadres: Postbus 93037, 2509 AA Den Haag
Tel. 070-3155111

Voor uitgebreide contactinformatie kijk hier >>>

Ga snel naar:

BBTV Sitevizier
Helpdesk Lid worden