• Belastingservice VBM

Hoge werkdruk BS aangepakt met reorganisatieplan

woensdag, 20 juli 2016 11:45
Hoge werkdruk BS aangepakt met reorganisatieplan

Bij de reorganisatie van de Bestuursstaf is het aantal medewerkers met 30% gereduceerd. Maar de hoeveelheid werk is niet met eenzelfde percentage afgenomen. Gevolg: te hoge werkdruk. Dat was een van de conclusies bij de evaluatie van de reorganisatie. Ook bleek dat een aantal functiebeschrijving niet meer (volledig) met de opgedragen taken in overeenstemming waren. Een aantal functiebeschrijvingen is toen ‘herschikt’.

Vervolgens is als gevolg van de motie-Van der Staaij voor Defensie extra geld beschikbaar gekomen. Een deel daarvan is voor de ondersteunende diensten, waaronder de Bestuursstaf (BS). Dit maakt het mogelijk om de formatie van de BS met 54 functies uit te breiden. Hierdoor kunnen de belangrijkste knelpunten worden weggenomen die in de evaluatie werden geconstateerd.

Ook uitbreiding met 54 functies is een reorganisatie. Uiteraard is het goed nieuws, maar ook bij de behandeling van dit plan hebben de bonden zorgen. Namelijk over de systematiek, waarbij binnen de BS gewerkt wordt met algemene functiebeschrijvingen. Bij een functieverzwaring is  door de Organisatie bezien, of een andere algemene functiebeschrijving van toepassing kan worden verklaard. Ook een relatie tussen het Functiegebouw Defensie (wat de bonden niet kennen) en het toekennen van transitiecodes is voor de bonden nog een vraagstuk.

De toepassing van algemene functiebeschrijvingen is in 2013, op verzoek van de HDP (Hoofddirectie Personeel) als proef geïmplementeerd bij de BS. Ze komen oorspronkelijk uit het Functiegebouw Rijk.

Maar wat is nu de zorg van de bonden?
De bonden zijn bezorgd over de gevolgen van een aanpassing van het functielandschap (algemene functiebeschrijvingen) met behulp van deze systematiek. Hierover zijn nog geen concrete afspraken gemaakt. Omdat het voorliggende plan voornamelijk voorziet in uitbreiding van functies heeft het Ambtenarencentrum (inclusief de VBM en BBTV), gesteund door een aantal andere bonden, aangegeven zich in deze specifieke situatie bij de behandeling van dit plan constructief op te stellen. Dus: bereid om mee te werken.

Maar dat wil niet zeggen dat er geen overleg meer nodig is over het toepassen van generieke functiebeschrijvingen. Tijdens de behandeling van het plan werd duidelijk dat, ondanks de constructieve opstelling een verdere behandeling in de werkgroep reorganisaties noodzakelijk is. De BS zal het plan voorzien van een oplegnota met bespreekpunten en ter behandeling naar de werkgroep REO sturen.

Een behandeling is helaas niet voorzien voor einde september 2016. Ook heeft de BS inmiddels een interne nota aan de Hoofddirecteur Personeel gestuurd met het verzoek het onderwerp “toepassing algemene functiebeschrijvingen in relatie tot het introduceren van het Functiegebouw Defensie” zo snel mogelijk op de agenda te zetten in de Werkgroep Algemeen Personeelsbeleid.
Wordt vervolgd…..

Getagged onder werkdruk    functiebeschrijving   
Log in om reacties te plaatsen
Inloggen Registreren

LOGIN MET UW ACCOUNTGEGEVENS

Gebruikersnaam
Wachtwoord

Check overlegdata!

Check de agenda!

Wat betekent die afkorting?

vraagtekens

Vertegenwoordigers

Jef Stassen-100x150

Jacques van Hulsen-100x150

Jef Stassen
REO

Jacques van Hulsen
SOD, AFR, AP, PA

 

 

Ronald-van-Riel-100X150

Peter Wulms-100X150

Ronald van Riel
REO, AP

Peter Wulms
TWAV

 Nummerdor

 

Hanneke Nummerdor
PA

 

Betekenis afkortingen:
AFR -werkgroep algemene & financiële rechtstoestand
AP - werkgroep algemeen personeelsbeleid
PA - werkgroep postactieven
REO - werkgroep reorganisaties
SOD - georganiseerd overleg sector defensie
TWAV - technische werkgroep arbo en veiligheid

 

Sitevizier

Sitevizier is de online nieuwsbrief van de VBM. U kunt zich hier aanmelden.

Deze site maakt gebruik van functionele en analytische cookies.

Ik begrijp het

De Vakbond voor Burger en Militair defensiepersoneel VBM

De VBM is er voor:

Defensiemedewerkers

Burgers

MILITAIREN

BURGERS

Reservisten

Postactieven & Veteranen

RESERVISTEN

PA & VETERANEN

Contact

VBM

Bezoekadres: Ametisthorst 20, Den Haag
Postadres: Postbus 93037, 2509 AA Den Haag
Tel. 070-3155111

Voor uitgebreide contactinformatie kijk hier >>>

Ga snel naar:

BBTV Sitevizier
Helpdesk Lid worden