• Belastingservice VBM

Uitbreiding MIVD kan verder

donderdag, 21 juni 2018 10:45
Uitbreiding MIVD kan verder

De MIVD wordt uitgebreid. Dit houdt onder andere verband met de Doorontwikkeling Krijgsmacht (DOKM). Defensie en de bonden hebben het reorganisatieplan op 25 mei uitgebreid besproken. Een deel van de functies is op dit moment, als tijdelijke functie, al toegevoegd aan de formatie.

Het valt de VBM op dat de financiën voor de DOKM-functies nog niet zijn gerealiseerd. Medewerkers worden op een tijdelijke functie geplaatst, terwijl het eigenlijk noodzakelijk is (gezien de ambitie van de MIVD) dat deze medewerkers binnen de organisatie blijven. De financiering mag hierbij geen spelbreker zijn!

Na een uitgebreide discussie gaf Defensie aan dat de tijdelijke functies worden omgezet in permanente functies; de tijdelijke burgerfuncties worden omgezet naar vaste/structurele functies. In de Begeleidingscommissie wordt gekeken hoe hiermee om te gaan, met als uitgangspunt dat er geen verdringing mag plaatsvinden.

Onderdeel van de reorganisatie is het verbeteren van zowel de interne als externe samenwerking en de effectiviteit. In dit kader wordt met de AIVD een gezamenlijke Unit Veiligheidsonderzoeken (UVO) opgericht.

Een steeds terugkerende discussie bij samenwerking met de AIVD is de verschillende rechtspositie bij beide diensten. Er is sprake is van een ongelijkwaardige beloning voor hetzelfde werk. Het personeel bij de Joint Sigint Cyber Unit (JSCU) heeft hier al enige tijd geleden aandacht voor gevraagd. Dit tot nu toe echter zonder resultaat.

De VBM heeft zich op het standpunt gesteld dat dit moet worden geregeld. Dit is een belangrijk onderwerp voor de voortgang van het voorliggende reorganisatieplan.

Defensie heeft tijdens het overleg op 25 mei aangegeven begrip te hebben voor het argument van gelijkwaardigheid, maar er nu geen besluit over te kunnen nemen. Dit onderwerp zal dus in het Sectoroverleg Defensie (werkgroep Algemeen Personeelsbeleid / Algemene en Financiële Rechtstoestand) moeten worden besproken.

Bij de reorganisatie van de MIVD is de werkzekerheid voor het personeel groot. Daar waren zowel Defensie als de bonden het over eens. Uitgangspunt is het behoud van personeel, zeker tegen de achtergrond van de huidige arbeidsmarkt. De verwachting is dat de MIVD de vacatures niet in een klap kan vullen. Daarom heeft men besloten in vier “batches” de werving en vulling te realiseren. Naar aanleiding van de vele mutaties en uitbreiding is de vraag of de P&O-dienst qua omvang ook wordt aangepast. Defensie gaf aan dat dit zeker een aandachtpunt is, maar op dit moment ondersteunt de Bestuursstaf de MIVD.

Tot slot, hoewel de VBM er eigenlijk niet over gaat, hebben we tijdens het overleg op 25 mei onze verbazing uitgesproken dat de MIVD enerzijds roept dat de IT een uitermate belangrijk onderdeel is van de bedrijfsvoering en wordt uitgebreid, terwijl het anderzijds nog steeds onder de afdeling ‘ondersteuning’ valt. Defensie gaf aan de opmerking te begrijpen en dat dit onderwerp intern de aandacht heeft.

Wat de bonden betreft mag het reorganisatieplan, met inachtneming van de gemaakte opmerkingen en afspraken, ‘ter kennisneming’ worden aangeboden aan de werkgroep reorganisaties.

Getagged onder MIVD    JSCU    uvo   
Log in om reacties te plaatsen
Inloggen Registreren

LOGIN MET UW ACCOUNTGEGEVENS

Gebruikersnaam
Wachtwoord

Check overlegdata!

Check de agenda!

Wat betekent die afkorting?

vraagtekens

Vertegenwoordigers

Jef Stassen-100x150

Jacques van Hulsen-100x150

Jef Stassen
REO

Jacques van Hulsen
SOD, AFR, AP, PA

 

 

Ronald-van-Riel-100X150

Peter Wulms-100X150

Ronald van Riel
REO, AP

Peter Wulms
TWAV

 Nummerdor

 

Hanneke Nummerdor
PA

 

Betekenis afkortingen:
AFR -werkgroep algemene & financiële rechtstoestand
AP - werkgroep algemeen personeelsbeleid
PA - werkgroep postactieven
REO - werkgroep reorganisaties
SOD - georganiseerd overleg sector defensie
TWAV - technische werkgroep arbo en veiligheid

 

Sitevizier

Sitevizier is de online nieuwsbrief van de VBM. U kunt zich hier aanmelden.

Deze site maakt gebruik van functionele en analytische cookies.

Ik begrijp het

De Vakbond voor Burger en Militair defensiepersoneel VBM

De VBM is er voor:

Defensiemedewerkers

Burgers

MILITAIREN

BURGERS

Reservisten

Postactieven & Veteranen

RESERVISTEN

PA & VETERANEN

Contact

VBM

Bezoekadres: Ametisthorst 20, Den Haag
Postadres: Postbus 93037, 2509 AA Den Haag
Tel. 070-3155111

Voor uitgebreide contactinformatie kijk hier >>>

Ga snel naar:

BBTV Sitevizier
Helpdesk Lid worden