• Belastingservice VBM

Kritiek op plan voor ‘Special Operations Command’

dinsdag, 10 juli 2018 16:10
Kritiek op plan voor ‘Special Operations Command’

Op 6 juli heeft de VBM in het overleg met Defensie op vier punten kritiek geleverd op het plan om een Nederlands ‘Special Operations Command’ (NLD SOCOM) op te richten. De VBM bestrijdt niet dat het inrichten van een commando- en controle eenheid nuttig of noodzakelijk is voor het aansturen van special operations. 

Met een nieuw op te richten NLD SOCOM versterkt Defensie het nationaal sturend en coördinerend vermogen op het gebied van Special Operations. De projectorganisatie ‘Taskforce SOCOM’geeft binnen de Defensiestaf invulling aan de vorming van NLD SOCOM. 

SOCOM zal onder andere uit een aantal eenheden afkomstig van operationele commando’s bestaan. Defensie wil onder meer kennis en capaciteit overhevelen van het Korps Commando Troepen (Commando Landstrijdkrachten CLAS) naar SOCOM.
De VBM weet vanuit de achterban bij het Korps Commando Troepen dat met zo’n overheveling ook kennis en capaciteit bij het Korps Commando Troepen (KCT) verloren gaat. Het eerste kritiekpunt is de vraag: Wil de projectorganisatie niet ‘te snel’?
Ten tweede: zijn de functiebeschrijvingen in de nieuwe organisatie juist? Zijn de juiste transitiecodes toegekend?
Ten derde: CLAS heeft aan het KCT-personeel bindingspremies toegekend. Voorwaarde: voor toekenning hiervan moet het personeel bij het KCT geplaatst zijn. Verliest men het recht op bindingspremie na overhevelen van dit personeel naar de NLD SOCOM?
Projectleider, commodore Ten Haaf, heeft op 6 juli aangegeven dat hij hierover in overleg is met de betreffende autoriteiten.
De VBM vindt het begrijpelijk dat Defensie de bindingspremie voor deze groep ‘repareert’. Maar het toekennen ervan – dit is het vierde kritiekpunt – kan uitstralingseffecten hebben naar ander personeel dat bij NLD SOCOM geplaatst kan worden. Overigens is dit een punt dat Defensie en bonden in het overleg op een ander overlegniveau nader zouden moeten bespreken en wel in de werkgroep Algemene Financiële Rechtspositie (WG AFR).
Het is op 6 juli – de tijd was beperkt – niet gelukt om het plan tot oprichting van NL SOCOM inhoudelijk nader te bespreken. De VBM heeft nog heel veel vragen en opmerkingen. VBM en de opstellers van het plan zullen de inhoud nog voor de formele behandeling verbeteren.

Getagged onder SpecOps    SpecialForces    NLD SOCOM   
Log in om reacties te plaatsen
Inloggen Registreren

LOGIN MET UW ACCOUNTGEGEVENS

Gebruikersnaam
Wachtwoord

Check overlegdata!

Check de agenda!

Wat betekent die afkorting?

vraagtekens

Vertegenwoordigers

Jef Stassen-100x150

Jacques van Hulsen-100x150

Jef Stassen
REO

Jacques van Hulsen
SOD, AFR, AP, PA

 

 

Ronald-van-Riel-100X150

Peter Wulms-100X150

Ronald van Riel
REO, AP

Peter Wulms
TWAV

 Nummerdor

 

Hanneke Nummerdor
PA

 

Betekenis afkortingen:
AFR -werkgroep algemene & financiële rechtstoestand
AP - werkgroep algemeen personeelsbeleid
PA - werkgroep postactieven
REO - werkgroep reorganisaties
SOD - georganiseerd overleg sector defensie
TWAV - technische werkgroep arbo en veiligheid

 

Sitevizier

Sitevizier is de online nieuwsbrief van de VBM. U kunt zich hier aanmelden.

Deze site maakt gebruik van functionele en analytische cookies.

Ik begrijp het

De Vakbond voor Burger en Militair defensiepersoneel VBM

De VBM is er voor:

Defensiemedewerkers

Burgers

MILITAIREN

BURGERS

Reservisten

Postactieven & Veteranen

RESERVISTEN

PA & VETERANEN

Contact

VBM

Bezoekadres: Ametisthorst 20, Den Haag
Postadres: Postbus 93037, 2509 AA Den Haag
Tel. 070-3155111

Voor uitgebreide contactinformatie kijk hier >>>

Ga snel naar:

BBTV Sitevizier
Helpdesk Lid worden