• Download de VBM-app

Directie Veiligheid stap dichterbij

dinsdag, 27 november 2018 11:57
Directie Veiligheid stap dichterbij

Defensie heeft geaccepteerd dat het een probleem heeft met veiligheid. Onderzoek naar de toedracht van een aantal (dodelijke) ongelukken en incidenten heeft aan het licht gebracht, dat zowel de fysieke als de sociale veiligheid onvoldoende zijn geborgd in de organisatie. Het probleem is breed én diep.

 

De oplossing vergt zowel iets van iedere werknemer afzonderlijk, als van de organisatie als geheel. In de dagelijkse taakuitvoering moet bij eenieder de zorg voor veiligheid integraal onderdeel worden van zijn/haar handelen. Bij besluitvorming op ieder niveau zal veiligheid één van de leidende afwegingen moeten worden. Dit zijn grote veranderingen die zowel de werkwijze als de cultuur raken.

Defensie ziet dat onder ogen, getuige de oprichting van een Directie Veiligheid. Het reorganisatieplan is op 12 oktober uitvoerig besproken in de werkgroep Reorganisaties Bestuursstaf. De VBM heeft daarbij nog wel een aantal opmerkingen gemaakt. Zo wordt in dit plan gewerkt met bestaande functies, terwijl het een nieuwe organisatie betreft. Dat is onmogelijk. Na discussie is gebleken dat er twee kwartiermakers actief zijn en deze medewerkers zijn abusievelijk opgenomen als een reeds bestaande functie.

Overeengekomen is dat de functies aangemerkt worden als sleutelfunctie en bij de behandeling van het plan verder ook als zodanig bezien worden. In het plan komen zowel structurele als een tijdelijke functie voor. De VBM heeft aangegeven dat, in het kader van veiligheid, het onlogisch is dat er een tijdelijke functie voorkomt. Ook is te verwachten dat medewerkers terughoudend zijn met het opteren op een tijdelijke functie. Na enige discussie is overeengekomen dat de tijdelijke functie als een vaste functie in het plan wordt opgenomen.

De VBM heeft verder nog opgemerkt dat bij een aantal functiebeschrijvingen wordt verwezen naar een voetnoot, waarin is opgenomen dat vooruitlopend op de ontwikkelingen van het Functie Gebouw Defensie (FGD) in dit plan voorlopig de competenties van het Functie Gebouw Rijk (FGR) worden opgenomen. De VBM kan zich hier niet in vinden want het FGD bestaat niet en het FGR is niet van toepassing. Na discussie is afgesproken dat de verwijzing naar het FGD geschrapt wordt. Afgesproken is dat de bonden in overleg treden met de HDP over het wel of niet toepassen van de FGD versus FGR systematiek.

De bonden hebben aangegeven dat dit plan, met in achtneming van gemaakte opmerkingen, ter informatie aan de werkgroep reorganisaties kan worden aangeboden. Inmiddels is het plan goedgekeurd door de medezeggenschap. Zodra het plan de status ‘definitief reorganisatieplan’ krijgt kan het personeelsvullingsproces gestart worden.

Getagged onder directie veiligheid   
Log in om reacties te plaatsen
Inloggen Registreren

LOGIN MET UW ACCOUNTGEGEVENS

Gebruikersnaam
Wachtwoord

Check overlegdata!

Check de agenda!

Wat betekent die afkorting?

vraagtekens

Vertegenwoordigers

Jef Stassen-100x150

Jacques van Hulsen-100x150

Jef Stassen
REO

Jacques van Hulsen
SOD, AFR, AP, PA

 

 

Louis Schipper-100X150

Peter Wulms-100X150

Ronald van Riel
REO, AP

Peter Wulms
TWAV

Betekenis afkortingen:
AFR -werkgroep algemene & financiële rechtstoestand
AP - werkgroep algemeen personeelsbeleid
PA - werkgroep postactieven
REO - werkgroep reorganisaties
SOD - georganiseerd overleg sector defensie
TWAV - technische werkgroep arbo en veiligheid

 

Sitevizier

Sitevizier is de online nieuwsbrief van de VBM. U kunt zich hier aanmelden.

Deze site maakt gebruik van functionele en analytische cookies.

Ik begrijp het

De Vakbond voor Burger en Militair defensiepersoneel VBM

De VBM is er voor:

Defensiemedewerkers

Burgers

MILITAIREN

BURGERS

Reservisten

Postactieven & Veteranen

RESERVISTEN

PA & VETERANEN

Contact

VBM

Bezoekadres: Ametisthorst 20, Den Haag
Postadres: Postbus 93037, 2509 AA Den Haag
Tel. 070-3155111

Voor uitgebreide contactinformatie kijk hier >>>

Ga snel naar:

BBTV Sitevizier
Helpdesk Lid worden