• Teken die petitie!

Wat gebeurt er met de evaluatie IVD?

dinsdag, 06 april 2021 11:34
Wat gebeurt er met de evaluatie IVD?

Na de oprichting van de Inspectie Veiligheid Defensie (IVD) is een evaluatie uitgevoerd. In het evaluatierapport (2020) staat onder andere dat, om het toezicht op de veiligheid binnen Defensie te verbeteren, expertise op het gebied van methodes, procedures en werkwijzen aangewend moet worden. Dit deelaspect van de evaluatie is  uitgewerkt in een reorganisatieplan en dit plan  is op 24 maart met de bonden besproken.

 

Het doel van deze reorganisatie is kort gezegd om op korte termijn de kwaliteit en samenhang van het interne toezicht te verbeteren. Effecten in de komende jaren moeten zijn:

  • - minder reactief en meer proactief toezicht;
  • - betere bruikbare bevindingen, adviezen en jaarverslagen;
  • - grotere zichtbaarheid en herkenbaarheid.

Om dit te bereiken wordt een ondersteuningsteam opgericht. Dit team valt organisatorisch onder de IVD. De VBM heeft tijdens het overleg op 24 maart aangegeven dat het een zinvolle reorganisatie is. Maar het is de VBM ook opgevallen dat andere adviezen uit het evaluatierapport IVD 2020 niet verder zijn uitgewerkt. Dat zijn adviezen die gaan over de gehele IVD-organisatie.

 

Dit is uiteindelijk voor de bonden een reden geweest om onder voorwaarden in te stemmen met dit reorganisatieplan. De voorwaarden zijn;

  • - dat deze reorganisatie alléén betrekking heeft op de oprichting van het ondersteuningsteam toezicht;
  • - dat alle functies die behoren bij de IVD-organisatie worden beschouwd als black box (functies en functiebeschrijvingen blijven zoals voorzien bij de oprichting);
  • - dat de evaluatiepunten uit het rapport IVD 2020 die gaan over de gehele IVD-organisatie nader worden bekeken, en waar nodig worden omgezet in de praktijk;
  • - dat dit wordt afgestemd met de medezeggenschap.

De Bestuursstaf heeft aangegeven hiermee aan de slag te gaan. Het reorganisatieplan kan, onder genoemde voorwaarden, ter kennisname aan de werkgroep Reorganisaties worden aangeboden.

 

Log in om reacties te plaatsen
Inloggen Registreren

LOGIN MET UW ACCOUNTGEGEVENS

Gebruikersnaam
Wachtwoord

Check overlegdata!

Check de agenda!

Wat betekent die afkorting?

vraagtekens

Vertegenwoordigers

Jef Stassen-100x150

Jacques van Hulsen-100x150

Jef Stassen
REO

Jacques van Hulsen
SOD, AFR, AP, PA

 

 

Ronald-van-Riel-100X150

Peter Wulms-100X150

Ronald van Riel
REO, AP

Peter Wulms
TWAV

 Nummerdor

 

Hanneke Nummerdor
PA

 

Betekenis afkortingen:
AFR -werkgroep algemene & financiële rechtstoestand
AP - werkgroep algemeen personeelsbeleid
PA - werkgroep postactieven
REO - werkgroep reorganisaties
SOD - georganiseerd overleg sector defensie
TWAV - technische werkgroep arbo en veiligheid

 

Sitevizier

Sitevizier is de online nieuwsbrief van de VBM. U kunt zich hier aanmelden.

Deze site maakt gebruik van functionele en analytische cookies.

Ik begrijp het

De Vakbond voor Burger en Militair defensiepersoneel VBM

De VBM is er voor:

Defensiemedewerkers

Burgers

MILITAIREN

BURGERS

Reservisten

Postactieven & Veteranen

RESERVISTEN

PA & VETERANEN

Contact

VBM

Bezoekadres: Ametisthorst 20, Den Haag
Postadres: Postbus 93037, 2509 AA Den Haag
Tel. 070-3155111

Voor uitgebreide contactinformatie kijk hier >>>

Ga snel naar:

BBTV Sitevizier
Helpdesk Lid worden