• Informatiepunt Chroom-6
  • Teken die petitie!

Omzetting functiebeschrijvingen is URD-traject

woensdag, 23 juni 2021 16:49
Omzetting functiebeschrijvingen is URD-traject

De VBM heeft, met enig enthousiasme, kennisgenomen van het voornemen van de Bestuursstaf om generieke functiebeschrijvingen om te zetten naar specifieke functiebeschrijvingen. Over deze exercitie heeft de Bestuursstaf intern een nota opgesteld en deze is ter informatie aan de bonden aangeboden. Hoewel het een interne nota is heeft de VBM aangegeven dat hierin teksten staan die voor de VBM een stap te ver gaan.

 

Zo is in de nota onder andere opgenomen dat de medewerkers tegen deze exercitie (generiek naar specifiek) geen bezwaar cq. heroverweging kunnen indienen. Dit kan pas als de functiebeschrijving formeel is vastgesteld. De VBM heeft in het overleg op 23 mei aangegeven dat de exercitie van het omzetten van functies van generiek naar specifiek beschouwd dient te worden als een URD-traject waarbij sprake is van een transitiecode 1.

Dit omdat de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden niet veranderen. Er zou dus een functievergelijkingstabel moeten worden aangeboden, zonder dat daar een uitgebreid reorganisatieplan aan ten grondslag ligt. Daarnaast moeten de medewerkers de mogelijkheid krijgen een heroverweging in te dienen. Dan wordt het URD-traject gevolgd zoals gebruikelijk, inclusief het BCO-traject (Begeleidingscommissie).

Na een uitgebreide discussie heeft de Bestuursstaf aangegeven een kort reorganisatieplan te maken met een functievergelijkingstabel om het proces goed af te hechten en de documenten ter behandeling aan te bieden aan de Werkgroep Reorganisaties. De bonden zijn hiermee akkoord en hebben aangegeven dat als de documenten voldoen, de bonden afzien van behandeling. Wordt vervolgd.

 

Log in om reacties te plaatsen
Inloggen Registreren

LOGIN MET UW ACCOUNTGEGEVENS

Gebruikersnaam
Wachtwoord

Check overlegdata!

Check de agenda!

Wat betekent die afkorting?

vraagtekens

Vertegenwoordigers

Jef Stassen-100x150

Jacques van Hulsen-100x150

Jef Stassen
REO

Jacques van Hulsen
SOD, AFR, AP, PA

 

 

Ronald-van-Riel-100X150

Peter Wulms-100X150

Ronald van Riel
REO, AP

Peter Wulms
TWAV

 Nummerdor

 

Hanneke Nummerdor
PA

 

Betekenis afkortingen:
AFR -werkgroep algemene & financiële rechtstoestand
AP - werkgroep algemeen personeelsbeleid
PA - werkgroep postactieven
REO - werkgroep reorganisaties
SOD - georganiseerd overleg sector defensie
TWAV - technische werkgroep arbo en veiligheid

 

Sitevizier

Sitevizier is de online nieuwsbrief van de VBM. U kunt zich hier aanmelden.

Deze site maakt gebruik van functionele en analytische cookies.

Ik begrijp het

De Vakbond voor Burger en Militair defensiepersoneel VBM

De VBM is er voor:

Defensiemedewerkers

Burgers

MILITAIREN

BURGERS

Reservisten

Postactieven & Veteranen

RESERVISTEN

PA & VETERANEN

Contact

VBM

Bezoekadres: Ametisthorst 20, Den Haag
Postadres: Postbus 93037, 2509 AA Den Haag
Tel. 070-3155111

Voor uitgebreide contactinformatie kijk hier >>>

Ga snel naar:

BBTV Sitevizier
Helpdesk Lid worden