• Informatiepunt Chroom-6
  • Teken die petitie!

Defensie

Eindelijk duidelijkheid over compensatie pensioenschade

In het laatste arbeidsvoorwaardenakkoord (2018-2020) hebben Defensie en de bonden een belangrijke afspraak op pensioengebied gemaakt. Het bestaande eindloonstelsel voor militairen werd vervangen door een middelloonstelsel. Deze afspraak had voor twee groepen militairen negatieve gevolgen.

Trek nota Feestdagencompensatie in!

Trek nota Feestdagencompensatie in!

donderdag, 08 april 2021 16:29

Defensie heeft bekendgemaakt dat per 1 april de werkwijze voor het toekennen van de zogenaamde feestdagencompensatie voor het burgerpersoneel is veranderd. De VBM is op z’n zachts gezegd verbaasd over de aanpassing. Deze is niet met de bonden besproken!

Antwoord bonden op ongepaste reactie werkgever

De gezamenlijke vakbonden hebben op 1 april gereageerd op de teleurstellende reactie van de staatssecretaris op onze ultimatum-brief. In deze brief verzochten wij de werkgever nógmaals om voldoende financiële ruimte vrij te maken om fatsoenlijke arbeidsvoorwaarden voor defensiepersoneel te realiseren. Defensie reageerde weliswaar binnen de gestelde tijd van het ultimatum, maar inhoudelijk was de repliek bedroevend.

Defensie biedt géén extra cao-ruimte!

Defensie biedt géén extra cao-ruimte!

donderdag, 25 maart 2021 11:00

De gezamenlijke vakbonden zijn uitermate teleurgesteld in de reactie van de top van Defensie op ons cao-ultimatum. Wij gaan ons vandaag (donderdag 25 maart) beraden op de ontstane situatie en vervolgstappen. We sluiten daarbij acties, noch het volledig opschorten van het overleg niet uit.

Uw inbreng voor cao 2021

Uw inbreng voor cao 2021

woensdag, 21 oktober 2020 17:22

De arbeidsvoorwaardenonderhandelingen staan ook weer voor de deur, want op 1 januari 2021 loopt het huidige akkoord af. De komende maanden zullen de gesprekken met werkgever Defensie daarover starten.

Nieuwe aanpak Sectoroverleg voor sneller resultaat

Defensie en de vakbonden hebben afgesproken voortaan pas te overleggen over ingrijpende en grote vraagstukken in het Sectoroverleg Defensie als er sprake is van een gezamenlijke visie, kaders en uitgangspunten. Het Sectoroverleg Defensie wordt zo op een andere manier vormgegeven. Deze werkwijze geldt zowel voor het Sectoroverleg Defensie, als voor het overleg tussen de vakbonden en defensieonderdelen in werkgroepen.

Overleg over nieuw bezoldigingsstelsel mislukt

Defensie en de defensiebonden hebben gisteren (29 juni) in een vergadering van het Sectoroverleg Defensie gesproken over de impasse in de onderhandelingen over een nieuw bezoldigingsstelsel. In een poging om nog ergens te komen is de vergadering gisteravond geschorst en vandaag voortgezet. Helaas zonder resultaat. Er zijn dus geen afspraken gemaakt over een nieuw bezoldigingsstelsel, noch over een voor alle partijen aanvaardbaar alternatief.

Herstart formeel overleg tussen Defensie en vakbonden

Defensie en de vakbonden hebben het formele overleg per 12 mei weer hervat. Op 12 maart is er besloten de formele vergaderingen tussen sociale partners in de sector Defensie te annuleren in verband met de Covid-19 richtlijnen. Dit besluit is op 6 april verlengd tot en met 6 mei. Nu de Covid-19 periode langer duurt, hebben sociale partners overleg gevoerd over de wijze van herstarten van het formele overleg. Niet alleen vanwege lopende dossiers, maar ook om verder te praten over de uitwerking van het arbeidsvoorwaardenakkoord 2018-2020. 

‘Extraatje’ ook voor Defensiemedewerkers?

Minister Hoekstra zal een extraatje uitkeren aan zorgverleners. Wordt Defensiepersoneel hiertoe ook gerekend, dat zich op soortgelijke wijze inzet voor de bestrijding van het corona-virus?

Geschil over employability-organisatie

Geschil over employability-organisatie

woensdag, 11 maart 2020 16:42

Op vrijdag 6 maart was er een ingelast Sectoroverleg Defensie (SOD). Het enige inhoudelijke onderwerp op de agenda was het beleidsvoornemen ‘Oprichting employability-organisatie’. Omdat Defensie en de bonden het over de inhoud niet eens konden worden, is besloten het verschil van mening voor te leggen aan de Advies- en Arbitragecommissie (AAC).

Pagina 1 van 10

Check overlegdata!

Check de agenda!

Wat betekent die afkorting?

vraagtekens

Vertegenwoordigers

Jef Stassen-100x150

Jacques van Hulsen-100x150

Jef Stassen
REO

Jacques van Hulsen
SOD, AFR, AP, PA

 

 

Ronald-van-Riel-100X150

Peter Wulms-100X150

Ronald van Riel
REO, AP

Peter Wulms
TWAV

 Nummerdor

 

Hanneke Nummerdor
PA

 

Betekenis afkortingen:
AFR -werkgroep algemene & financiële rechtstoestand
AP - werkgroep algemeen personeelsbeleid
PA - werkgroep postactieven
REO - werkgroep reorganisaties
SOD - georganiseerd overleg sector defensie
TWAV - technische werkgroep arbo en veiligheid

 

Sitevizier

Sitevizier is de online nieuwsbrief van de VBM. U kunt zich hier aanmelden.

Deze site maakt gebruik van functionele en analytische cookies.

Ik begrijp het

De Vakbond voor Burger en Militair defensiepersoneel VBM

De VBM is er voor:

Defensiemedewerkers

Burgers

MILITAIREN

BURGERS

Reservisten

Postactieven & Veteranen

RESERVISTEN

PA & VETERANEN

Contact

VBM

Bezoekadres: Ametisthorst 20, Den Haag
Postadres: Postbus 93037, 2509 AA Den Haag
Tel. 070-3155111

Voor uitgebreide contactinformatie kijk hier >>>

Ga snel naar:

BBTV Sitevizier
Helpdesk Lid worden