• Belastingservice VBM
  • Actie bij Defensie
  • Download de VBM-app

Defensie

Reorganisatieplan Talencentrum nog niet compleet

Het op te richten Talencentrum Defensie (TCD) moet een aanspreekpunt binnen Defensie worden op het gebied van professionele (militaire) taalvaardigheid. Door bundeling van alle activiteiten op het gebied van taalvaardigheid kan volgens Defensie efficiënter gebruik gemaakt worden van alle kennis en middelen. De TCD bestaat voornamelijk uit taalspecialisten, wordt een onderdeel van het NLDA en wordt aangestuurd door de C-NLDA.

Onderzoek naar kwaliteit bemiddeling

Onderzoek naar kwaliteit bemiddeling

maandag, 07 oktober 2013 10:41

De bezuinigingen zijn niet te stoppen. Daarom hebben de bonden afspraken gemaakt met Defensie over begeleiding in het Sociaal Beleids Kader (SBK) 2012. Dat je het hek over gaat is erg. Maar zonder doeltreffende steun zou het helemaal een ramp zijn. De vraag is wel: hoe goed begeleidt Defensie overtollige medewerkers?

Hogere salarissen houden (halve) overwerkvergoeding

Medio september spreken bonden en Defensie af om de tijdelijke maatregel overwerk voor KLTZ/LKOL/LTKOL en burgermedewerkers schaal 11/12 tot 1 maart 2014 te verlengen. De (halve) vergoeding van overwerk voor genoemde categorieën staat al een aantal jaren in de cao. Met het verstrijken per 1 maart 2013 van meest recente cao, vervalt formeel ook de aanspraak op deze vergoeding.

Graag helderheid over sociaal beleidskader!

Graag helderheid over sociaal beleidskader!

woensdag, 18 september 2013 13:10

Alle reorganisaties moeten onder het Sociaal Beleidskader vallen, vindt de VBM. Maar een passage uit een brief aan de Tweede Kamer roept vragen op. De VBM vraagt minister Hennis van Defensie dan ook om duidelijkheid te geven.

Bonden leggen reorganisatie gezondheidszorg stil

Bonden leggen reorganisatie gezondheidszorg stil

donderdag, 12 september 2013 11:28

De reorganisatie van de gezondheidszorg bij Defensie ligt stil.

Sociaal Statuut bij Uitbesteding definitief

Op 19 juli 2013 is het definitieve Sociaal Statuut Uitbesteding aangeboden aan de bonden. Alle bonden bij Defensie zijn akkoord met de manier waarop Defensie de rechtspositie wil regelen van personeel dat door uitbesteding de ambtelijke status verliest.

VBM wil duidelijkheid over re-integratie en herplaatsing

Stel, je bent langdurig ziek en je werkt via DCR aan je re-integratie. Maar intussen vervalt je functie door de reorganisaties. Wat gaat dan voor? Re-integratie of herplaatsing volgens het SBK? De VBM wil een duidelijk antwoord van Defensie op deze vraag.

Eerste verbeteringen voor buitenlandplaatsers in zicht

Kort voor het zomerreces is in de werkgroep Algemene en Financiële Rechtspositie een aantal afspraken gemaakt met betrekking tot de buitenlandtoelage. Na het reces zal er verder worden gesproken over de buitenlandtoelage en de overige voorzieningen voor in het buitenland geplaatste defensiemedewerkers.

Sociaal statuut uitbesteding nog niet definitief

Nog geen definitieve tekst beschikbaar. Dat zou in het kort de conclusie kunnen zijn van het hernieuwde overleg over het sociaal statuut uitbesteding. Nadat op 2 juli een principe-overeenstemming bereikt was over de tekst van het sociaal statuut uitbesteding, werd door Defensie een verbeterd tekstvoorstel aangeboden. Voor de VBM zaten er in dat voorstel twee belangrijke bespreekpunten.

Afspraken Defensie conditieproef

Afspraken Defensie conditieproef

dinsdag, 16 juli 2013 12:13

Het onderwerp Defensie conditieproef (DCP) heeft de voorbije tijd twee keer op de agenda van een overlegvergadering gestaan. Eén keer als zodanig en één keer als het gaat om de effecten op de reorganisatie LO/sport. Beide discussies zijn voorlopig afgesloten met een aantal afspraken.

Pagina 11 van 19

Check overlegdata!

Check de agenda!

Wat betekent die afkorting?

vraagtekens

Vertegenwoordigers

Jef Stassen-100x150

Jacques van Hulsen-100x150

Jef Stassen
REO

Jacques van Hulsen
SOD, AFR, AP, PA

 

 

Louis Schipper-100X150

Peter Wulms-100X150

Louis Schipper
REO, AP

Peter Wulms
TWAV

Betekenis afkortingen:
AFR -werkgroep algemene & financiële rechtstoestand
AP - werkgroep algemeen personeelsbeleid
PA - werkgroep postactieven
REO - werkgroep reorganisaties
SOD - georganiseerd overleg sector defensie
TWAV - technische werkgroep arbo en veiligheid

 

Sitevizier

Sitevizier is de online nieuwsbrief van de VBM. U kunt zich hier aanmelden.

Deze site maakt gebruik van functionele en analytische cookies.

Ik begrijp het

De Vakbond voor Burger en Militair defensiepersoneel VBM

De VBM is er voor:

Defensiemedewerkers

Burgers

MILITAIREN

BURGERS

Reservisten

Postactieven & Veteranen

RESERVISTEN

PA & VETERANEN

Contact

VBM

Bezoekadres: Ametisthorst 20, Den Haag
Postadres: Postbus 93037, 2509 AA Den Haag
Tel. 070-3155111

Voor uitgebreide contactinformatie kijk hier >>>

Ga snel naar:

BBTV Sitevizier
Helpdesk Lid worden