• Afdelingsvergaderingen

Defensie

Externe inhuur voor vertraging SAP? Kom nou!

Binnen de op te richten DGO (Defensie Gezondheidszorg Organisatie) wordt onder andere het MGLC gereorganiseerd (Militair Geneeskundig Logistiek Centrum). Geneeskundige onderhoudstaken worden vanuit het CLAS en het CLSK overgedragen naar het MGLC. Bij het MGLC geldt een functieplafond van 57 functies en de daarbij gestelde Numerus Fixus.

De VBM krijgt signalen vanuit de achterban waaruit blijkt dat Defensie verticale kandidaten (dit is personeel dat solliciteert naar functies waaraan een hogere schaal of rang is verbonden) niet meeneemt in het sollicitatieproces. Als dit personeel bij Defensie navraagt hoe dit komt, deelt de P&O-organisatie mede dat Defensie dit zo met de bonden heeft afgesproken. Is dat echt zo?

Bij de permanente militaire vertegenwoordiging (PMV) bij de NAVO in Brussel werkt een tiental militairen van verschillende defensieonderdelen. Eind 2012 vragen de bonden welke medezeggenschapscommissie hun belangen behartigt bij reorganisaties.

AAC-procedure van de baan

dinsdag, 14 mei 2013 14:41

Defensie heeft de bonden laten weten dat de procedure bij de Advies- en Arbitragecommissie (AAC) is ingetrokken. De Minister van Defensie had deze procedure opgestart, omdat hij een oordeel wilde over het opschorten van het overleg in december 2012.

De afspraken over kaders en spelregels bij de uitvoering van reorganisatietrajecten heeft Defensie verwerkt in een (nieuwe) nota. De bedoeling hiervan is het bereiken van een eenduidige toepassing in de uitvoering van reorganisaties. Overleg hierover op 18 april heeft geleid tot enkele inhoudelijke wijzigingen. Defensie zal deze nota op korte termijn uitgeven. De nota van 21 december 2012 over het zelfde onderwerp komt te vervallen.

Meld klachten externe bemiddeling

vrijdag, 03 mei 2013 00:00

In de werkgroep Algemeen Personeelsbeleid is op 23 april gesproken over de rapportage en evaluatie van de BBO (Begeleidings en Bemiddelings Organisatie). Momenteel zitten circa duizend mensen in de externe fase. Een deel bij USG en een groter deel, dat onder het SBK 2004 valt, bij Randstad en Conclusion. Momenteel zijn er veel klachten over de wijze waarop USG omgaat met herplaatsingskandidaten.

Personele gevolgen opschorting overleg

Personele gevolgen opschorting overleg

woensdag, 27 maart 2013 10:28

De Centrales van Overheidspersoneel hebben vlak voor Kerst het overleg opgeschort. Inmiddels is dit weer hervat. Door de opschorting hebben de reorganisaties stilgelegen en zijn de sollicitatiemogelijkheden beperkt geweest. Natuurlijk moet voorkomen worden dat medewerkers daarvan schade ondervinden vandaar dat er afspraken zijn gemaakt.

B... MOET!

woensdag, 20 maart 2013 09:58

De bonden hebben op 7 maart geëist dat alle Defensieonderdelen belangstellingsregistratie moeten houden.

Omdat er bijna 3 maanden geen overleg is geweest tussen Defensie en de bonden, zijn er op 7 maart nieuwe afspraken gemaakt over de manier waarop Defensie gaat reorganiseren. Die afspraken gaan over de rechtspositionele consequenties voor het (burger) personeel.

Behoudgarantie kort voor leeftijdsontslag

donderdag, 20 december 2012 17:18

Medio december 2012 heeft de hoofddirecteur-personeel, lgen Van de Water, de bonden een afschrift gestuurd van een nota (d.d. 26 oktober 2012) over de zogeheten ’behoudgarantie kort voor leeftijdsontslag’. In die nota staat welke defensiemedewerkers in aanmerking komen voor een baangarantie binnen Defensie.

Pagina 13 van 19

Check overlegdata!

Check de agenda!

Wat betekent die afkorting?

vraagtekens

Vertegenwoordigers

Jef Stassen-100x150

Jacques van Hulsen-100x150

Jef Stassen
REO

Jacques van Hulsen
SOD, AFR, AP, PA

 

 

Louis Schipper-100X150

Peter Wulms-100X150

Louis Schipper
REO, AP

Peter Wulms
TWAV

Betekenis afkortingen:
AFR -werkgroep algemene & financiële rechtstoestand
AP - werkgroep algemeen personeelsbeleid
PA - werkgroep postactieven
REO - werkgroep reorganisaties
SOD - georganiseerd overleg sector defensie
TWAV - technische werkgroep arbo en veiligheid

 

Sitevizier

Sitevizier is de online nieuwsbrief van de VBM. U kunt zich hier aanmelden.

Deze site maakt gebruik van functionele en analytische cookies.

Ik begrijp het

De Vakbond voor Burger en Militair defensiepersoneel VBM

De VBM is er voor:

Defensiemedewerkers

Burgers

MILITAIREN

BURGERS

Reservisten

Postactieven & Veteranen

RESERVISTEN

PA & VETERANEN

Contact

VBM

Bezoekadres: Ametisthorst 20, Den Haag
Postadres: Postbus 93037, 2509 AA Den Haag
Tel. 070-3155111

Voor uitgebreide contactinformatie kijk hier >>>

Ga snel naar:

BBTV Sitevizier
Helpdesk Lid worden