• Actie bij Defensie
  • Download de VBM-app

Defensie

Nieuw VGB-beleid in de maak

Nieuw VGB-beleid in de maak

woensdag, 14 oktober 2015 12:20

Minister Hennis van Defensie gaat een verschil maken in het ‘veiligheidsmachtigingsniveau’ van militaire functies. Door militaire functies onder te brengen onder niveau C (nu zijn alle militaire functies minimaal niveau B) komen er meer mogelijkheden voor militairen om hun functie te behouden.

Van de nullijn af. Nu verder!

Van de nullijn af. Nu verder!

vrijdag, 09 oktober 2015 13:26

Donderdagavond 8 oktober 2015 hebben het AC, de CMHF, de Minister van Defensie Hennis-Plasschaert en de CCOOP, de uitvoeringsovereenkomst getekend waarmee de beschikbare loonruimte uit de loonruimteovereenkomst 2015-2016, voor de sector Defensie wordt verdeeld. Dit formele moment markeert het einde van de jarenlange nullijn voor het defensiepersoneel.

Uitvoeringsovereenkomst bekrachtigd

Uitvoeringsovereenkomst bekrachtigd

vrijdag, 02 oktober 2015 16:35

In een extra vergadering van het Sectoroverleg Defensie op 2 oktober hebben Defensie en een meerderheid van de centrales het uitvoeringsakkoord bekrachtigd. Zoals te verwachten viel, heeft de ACOP te kennen gegeven dat ze niet met de uitvoeringsovereenkomst konden instemmen. 

Loonafspraak bij Defensie 2015-2016

Loonafspraak bij Defensie 2015-2016

vrijdag, 11 september 2015 11:35

Defensie en een meerderheid van de vakbonden, waaronder de VBM, hebben laat in de avond van 10 september 2015 afgesproken in een voorlopige uitvoeringsovereenkomst hoe zij het geld van de boven-sectorale loonruimteovereenkomst 2015-2016 gaan besteden.

Reorganisatieplan Centrale Bottelarij teruggenomen

Met de nota ‘Sourcing Fysieke Distributiecentra’ van de CDS is het besluit genomen om de fysieke distributiecentra Bathmen en Den Helder (de ‘Centrale Bottelarij’) niet te outsourcen maar terug te plaatsen naar de krijgsmachtdelen waar ze oorspronkelijk vandaan komen. De Fysieke Distributie (FD) Den Helder (Centrale Bottelarij) zal dan ook vanuit de CDC / Paresto ‘as is’ worden ontvlecht, terug naar het CZSK.

Nederlandse registratie DASH: eindelijk voortgang

Regelmatig worden de bonden geïnformeerd over de Dash 8. Dit vanuit Canada geleaste patrouillevliegtuig is tot op heden niet, zoals contractueel is overeengekomen, voorzien van een Nederlandse registratie. Op 22 juni is een inspectie uitgevoerd om te kijken of de vliegtuigen voldoen aan alle regelgeving en dus in aanmerking komen voor een Nederlandse registratie. Defensie verwacht dat de registratie binnen afzienbare tijd in orde komt. Uiteraard hebben de bonden gevraagd wat “binnen afzienbare tijd” inhoudt, aangezien het inmiddels al enige jaren duurt.

VBM-leden akkoord met loonruimteovereenkomst

VBM-leden akkoord met loonruimteovereenkomst

maandag, 10 augustus 2015 16:42

Vrijdag 10 juli 2015 heeft u via onze website, of anderszins, kennis kunnen nemen van de loonruimteovereenkomst in de publieke sector. Deze onderhandelaarsovereenkomst hebben de Centrales van Overheidspersoneel CCOOP, CMHF en het Ambtenarencentrum (waarbij de VBM en BBTV zijn aangesloten) gesloten met de overheidswerkgevers.

Veel gestelde vragen loon(ruimte)resultaat

Veel gestelde vragen loon(ruimte)resultaat

donderdag, 23 juli 2015 16:24

Ons bereiken de nodige vragen over de op 10 juli gesloten onderhandelaarsovereenkomst loonruimte publieke sector 2015/2016. Een aantal van die vragen proberen we hieronder in de vorm van een FAQ te beantwoorden.

Beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald

Defensie heeft de bonden deze week laten weten dat zij alsnog bereid is om het nabestaandenpensioen voor de eindloonregeling te verhogen naar 70 %. Hiermee wordt een tegengewicht geboden voor de verschraling van de pensioenopbouw, die voortvloeit uit de fiscale wetgeving.

Buitenlandtoelage wijzigt

Buitenlandtoelage wijzigt

vrijdag, 03 juli 2015 15:11

Met ingang van 1 juli jongstleden is de ‘toelage buitenland’ veranderd. Met deze verandering is een volgende stap gezet op weg naar een rechtvaardigere vergoeding voor kosten die defensiemedewerkers in het buitenland maken. De effectuering van de maatregelen volgt na het zomerreces. Uiteraard met terugwerkende kracht.

Pagina 5 van 19

Check overlegdata!

Check de agenda!

Wat betekent die afkorting?

vraagtekens

Vertegenwoordigers

Jef Stassen-100x150

Jacques van Hulsen-100x150

Jef Stassen
REO

Jacques van Hulsen
SOD, AFR, AP, PA

 

 

Louis Schipper-100X150

Peter Wulms-100X150

Louis Schipper
REO, AP

Peter Wulms
TWAV

Betekenis afkortingen:
AFR -werkgroep algemene & financiële rechtstoestand
AP - werkgroep algemeen personeelsbeleid
PA - werkgroep postactieven
REO - werkgroep reorganisaties
SOD - georganiseerd overleg sector defensie
TWAV - technische werkgroep arbo en veiligheid

 

Sitevizier

Sitevizier is de online nieuwsbrief van de VBM. U kunt zich hier aanmelden.

Deze site maakt gebruik van functionele en analytische cookies.

Ik begrijp het

De Vakbond voor Burger en Militair defensiepersoneel VBM

De VBM is er voor:

Defensiemedewerkers

Burgers

MILITAIREN

BURGERS

Reservisten

Postactieven & Veteranen

RESERVISTEN

PA & VETERANEN

Contact

VBM

Bezoekadres: Ametisthorst 20, Den Haag
Postadres: Postbus 93037, 2509 AA Den Haag
Tel. 070-3155111

Voor uitgebreide contactinformatie kijk hier >>>

Ga snel naar:

BBTV Sitevizier
Helpdesk Lid worden