• Actie bij Defensie
  • Download de VBM-app

Defensie

Eerste diploma-uitreiking Sectorplan

Eerste diploma-uitreiking Sectorplan

woensdag, 01 juli 2015 17:13

"Ik ben er erg blij mee” zegt korporaal der mariniers Rens na afloop van de uitreiking van zijn MBO 3-diploma. Woensdag 1 juli werden op de Van Ghentkazerne te Rotterdam de eerste diploma’s uitgereikt die het gevolg zijn van het Sectorplan politie en defensie. 30 mariniers kunnen een MBO-diploma ‘grondoptreden’ aan de muur hangen. Korporaal Rens kwam bij de marine binnen met een VMBO-opleiding. Hij zegt: “Ik blijf binnen het Korps, maar ik wilde wel een ‘backup’ creëren. Dit is een mooi opstapje.”

Registratieprocedure DASH 8 Kustwacht vliegtuigen

Op 2 juni laat Defensie weten dat de eindinspectie van de DASH 8 vliegtuigen (Kustwacht) in het Caribisch gebied op 22 juni doorgaat. Hierbij zullen de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT), de Canadese leverancier en Defensie aanwezig zijn. 

Vervanging wielvoertuigen: pas op de plaats!

De maat is vol! De bonden zijn het zat dat Defensie bij het project Defensiebrede Vervanging Operationele Wielvoertuigen (DVOW) de medezeggenschapscommissies en de bonden voor voldongen feiten stelt. De bonden dwingen Defensie nu tot een pas op de plaats.

Eindloonregeling: stemmen staken

Eindloonregeling: stemmen staken

vrijdag, 05 juni 2015 14:30

Eens in de zoveel jaar gebeurt er iets bijzonders in overlegland. Dinsdag 2 juni was zo’n dag. Voor het sectoroverleg defensie (SOD) stond één inhoudelijk onderwerp geagendeerd, de aanpassing van de eindloonregeling aan de wet. Op het beslissende moment, toen een besluit genomen moest worden, staakten de stemmen. Twee centrales waren voor een aanpassing van de regeling, twee centrales wilden dat besluit niet nemen. Dat de stemmen staken, hebben wij de afgelopen decennia niet meegemaakt. 

Geschil over aanpassing eindloonregeling

Geschil over aanpassing eindloonregeling

woensdag, 13 mei 2015 16:10

Op 2 juni aanstaande komt het Sectoroverleg Defensie bijeen. Dat is op 12 mei jl. besloten in de vergadering van de werkgroep Postactieven. Op de agenda staat een inhoudelijk onderwerp: de militaire pensioenregeling.

Pas op de plaats met vervanging wielvoertuigen

De VBM heeft grote problemen met de manier waarop de vervanging van de operationele wielvoertuigen wordt uitgevoerd. De VBM heeft zijn ongenoegen kenbaar gemaakt in een brief die ook namens de andere bonden is verstuurd.

Instemming eerste deelresultaat!

Instemming eerste deelresultaat!

donderdag, 16 april 2015 16:20

Drie van de vier centrales en de minister van Defensie hebben in de vergadering van het sectoroverleg defensie (SOD) van 16 april 2015 hun handtekening geplaatst onder het eerste deelresultaat. Daarmee is er een akkoord tot stand gekomen. De komende weken zullen naar goed gebruik de centrales die ingestemd hebben en de minister verder spreken over de uitwerking van de gemaakte afspraken en de formalisering van de afspraken in regelgeving. Om een beroep te kunnen doen op de afspraken moeten deze immers een wettelijke basis krijgen.

Quick Wins teruggedraaid

Quick Wins teruggedraaid

dinsdag, 31 maart 2015 15:10

De bonden en het ministerie van Defensie hebben in een overlegvergadering medio maart een 'Quick Wins' besluit moeten herzien. Vorig jaar was er een eind gemaakt aan het sollicitatiecircus voor de onderbouw. Het sollicitatieproces via de vacaturebank werkte niet goed. Het voor militairen noodgedwongen moeten solliciteren op (nagenoeg) identieke functies kwam daarmee ten einde.

Waar blijft mijn poen?

Waar blijft mijn poen?

dinsdag, 31 maart 2015 15:05

Een aantal Nederlandse militairen die namens de VN zijn ingezet bij UNMISS, UNDOF en MINUSMA ontvangt de belastingvrije onkostenvergoeding direct van deze organisatie. Meestal omdat zij voor voeding en huisvesting (en andere onkosten) aangewezen zijn op voorzieningen die Nederland ter plaatse niet kan bieden.

Deelresultaat 2015: vragen en antwoorden

Deelresultaat 2015: vragen en antwoorden

woensdag, 18 maart 2015 12:24

Update 2 april 2015. Is het nou een akkoord of niet? En die 0,8% is toch veel te weinig? Waarom is er geen afspraak over een grotere salarisverhoging? Krijgen militairen een 'middelloonpensioen'? Hieronder de antwoorden op vragen die van leden over het deelresultaat 2015.

Pagina 6 van 19

Check overlegdata!

Check de agenda!

Wat betekent die afkorting?

vraagtekens

Vertegenwoordigers

Jef Stassen-100x150

Jacques van Hulsen-100x150

Jef Stassen
REO

Jacques van Hulsen
SOD, AFR, AP, PA

 

 

Louis Schipper-100X150

Peter Wulms-100X150

Louis Schipper
REO, AP

Peter Wulms
TWAV

Betekenis afkortingen:
AFR -werkgroep algemene & financiële rechtstoestand
AP - werkgroep algemeen personeelsbeleid
PA - werkgroep postactieven
REO - werkgroep reorganisaties
SOD - georganiseerd overleg sector defensie
TWAV - technische werkgroep arbo en veiligheid

 

Sitevizier

Sitevizier is de online nieuwsbrief van de VBM. U kunt zich hier aanmelden.

Deze site maakt gebruik van functionele en analytische cookies.

Ik begrijp het

De Vakbond voor Burger en Militair defensiepersoneel VBM

De VBM is er voor:

Defensiemedewerkers

Burgers

MILITAIREN

BURGERS

Reservisten

Postactieven & Veteranen

RESERVISTEN

PA & VETERANEN

Contact

VBM

Bezoekadres: Ametisthorst 20, Den Haag
Postadres: Postbus 93037, 2509 AA Den Haag
Tel. 070-3155111

Voor uitgebreide contactinformatie kijk hier >>>

Ga snel naar:

BBTV Sitevizier
Helpdesk Lid worden