• Belastingservice VBM
  • Actie bij Defensie
  • Download de VBM-app

Defensie

Asscher beloont hard werken bonden en Defensie

Asscher beloont hard werken bonden en Defensie

woensdag, 14 januari 2015 14:51

Er komt ruim veertig miljoen euro beschikbaar voor het sectorplan politie en defensie. Minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) betaalt daarvan zestien miljoen. De rest van het bedrag is afkomstig van werkgevers en vakbonden in de sector. Het geld is vooral bestemd voor omscholing, begeleiding van werk naar werk en instroom van jongeren.

Chroom 6: coulanceregeling in januari?

Chroom 6: coulanceregeling in januari?

donderdag, 18 december 2014 17:16

Minister Hennis schrijft op 18 december aan de Tweede Kamer dat de coulanceregeling naar verwachting komende maand (januari 2015) van kracht wordt. Er is nog overleg met de bonden over de regeling. Defensie organiseert in januari en februari meerdere informatiebijeenkomsten.

Vrijstelling voeding en huisvesting in de West

Vrijstelling voeding en huisvesting in de West

donderdag, 18 december 2014 10:01

Onlangs hebben de defensiebonden ingestemd met het defensievoorstel om het personeel van de roulerende eenheden in het Caribisch gebied vrij te stellen van de eigen bijdrage voor voeding en huisvesting, omdat zij verplicht op de kazerne worden gehuisvest.

Beschuit met muisjes

Beschuit met muisjes

woensdag, 17 december 2014 16:49

De Eerste Kamer heeft op 16 december 2014 ingestemd met het wetsvoorstel Modernisering regelingen voor verlof en arbeidstijden. De meeste maatregelen, bedoeld om het combineren van werk en zorg gemakkelijker te maken, gaan vanaf 1 januari 2015 gelden.

Uniformverbod: stel zwarte tassen beschikbaar!

Uniformverbod: stel zwarte tassen beschikbaar!

woensdag, 03 december 2014 13:35

Sinds 29 september 2014 geldt er een 'uniformverbod' voor militairen in het openbaar. Het is niet toegestaan om het uniform te dragen tijdens woon-werkverkeer 'of in de publieke ruimte als daar om dienstredenen geen noodzaak toe bestaat'.

Overleg hervat

Overleg hervat

woensdag, 03 december 2014 12:28

Op 2 december 2014 is het gesprek tussen Defensie en de Centrales van overheidspersoneel (= de bonden) over de uitzendbescherming hervat en als afgeleide daarvan de vraag in hoeverre er op vertrouwd kan worden dat een afspraak een afspraak is. Directe aanleiding voor deze discussie vormde de constatering dat Defensie niet voor het eerst grote aantallen militairen die nog in de uitzendbescherming zaten toch heeft uitgezonden.

2 december opnieuw overleg

2 december opnieuw overleg

donderdag, 20 november 2014 09:06

Op 18 november spreken de centrales van overheidspersoneel (bonden) en Defensie over de uitzendbescherming van militairen. Liever gezegd: ze spreken over de vraag of Defensie zich aan de afspraak houdt en wil houden. En zo ja, hoe?

Overleg stilgelegd

Overleg stilgelegd

woensdag, 12 november 2014 11:41

Update 13 november De bonden hebben op 11 november het overleg met Defensie stilgelegd. Aanleiding is de erkenning van het feit dat momenteel 28 militairen die onder de uitzendbescherming vallen uitgezonden zijn in het kader van de Air Task Force Middle East (ATF ME), de IS-missie boven Irak.

Alsnog tegemoetkoming kinderopvang bij TTW in de West

Militairen die deel uit maken van de Compagnie in de West krijgen recht op een tegemoetkoming voor jonge kinderen. Let op! Dit recht gaat met terugwerkende kracht in! De officierenbonden hebben in het overleg op 13 mei 2014 gevraagd om militairen met een tijdelijke tewerkstelling (TTW) in de West ook in aanmerking te brengen voor een tegemoetkoming voor jonge kinderen. Op 5 november 2014 heeft Defensie dit verzoek toegekend.

Klatergoud voor goud

Klatergoud voor goud

dinsdag, 04 november 2014 12:16

Update 5 november 2014 Met het aanbieden van de inzetbrief van Defensie op 4 november 2014 schuift ook de minister aan bij de onderhandelingstafel. Belangrijkste boodschap in de brief: het wordt tijd dat we bijna de volledige rechtspositie ter discussie stellen en vervangen.

Pagina 7 van 19

Check overlegdata!

Check de agenda!

Wat betekent die afkorting?

vraagtekens

Vertegenwoordigers

Jef Stassen-100x150

Jacques van Hulsen-100x150

Jef Stassen
REO

Jacques van Hulsen
SOD, AFR, AP, PA

 

 

Louis Schipper-100X150

Peter Wulms-100X150

Louis Schipper
REO, AP

Peter Wulms
TWAV

Betekenis afkortingen:
AFR -werkgroep algemene & financiële rechtstoestand
AP - werkgroep algemeen personeelsbeleid
PA - werkgroep postactieven
REO - werkgroep reorganisaties
SOD - georganiseerd overleg sector defensie
TWAV - technische werkgroep arbo en veiligheid

 

Sitevizier

Sitevizier is de online nieuwsbrief van de VBM. U kunt zich hier aanmelden.

Deze site maakt gebruik van functionele en analytische cookies.

Ik begrijp het

De Vakbond voor Burger en Militair defensiepersoneel VBM

De VBM is er voor:

Defensiemedewerkers

Burgers

MILITAIREN

BURGERS

Reservisten

Postactieven & Veteranen

RESERVISTEN

PA & VETERANEN

Contact

VBM

Bezoekadres: Ametisthorst 20, Den Haag
Postadres: Postbus 93037, 2509 AA Den Haag
Tel. 070-3155111

Voor uitgebreide contactinformatie kijk hier >>>

Ga snel naar:

BBTV Sitevizier
Helpdesk Lid worden