• Belastingservice VBM
  • Actie bij Defensie
  • Download de VBM-app

Defensie

Sourcing: moet ik werk volgen?

Sourcing: moet ik werk volgen?

dinsdag, 17 december 2013 10:31

Vlak voor het zomerverlof hebben Defensie en de bonden overeenstemming bereikt over een sociaal statuut uitbesteding. Centraal in de gemaakte afspraken staat het principe: van werk naar werk. Maar ook: u bent niet verplicht om over te stappen naar de marktpartij.

Nieuw overzicht knelpuntcategorieën

Nieuw overzicht knelpuntcategorieën

maandag, 16 december 2013 00:00

Update 16 december 2013: nieuw overzicht.
Defensie heeft op 13 december een nieuw overzicht verstuurd van de alle knelpuntcategorieën. De knelpuntcategorie (CLSK) sergeant in de catergorie 35B cabin attendant is geschrapt in verband met een groter verloop dan het quotum.

FLO-regeling burgermedewerkers

FLO-regeling burgermedewerkers

dinsdag, 10 december 2013 15:52

Een kleine groep burgermedewerkers bij Defensie kent net als de militairen een (verplichtend) leeftijdsontslag. Na hun ontslag ontvangen de burgers een uitkering wegens Flexibel Pensioen en Uittreden (FPU). Defensie vult die uitkering aan.
Maar de FPU-regeling verdwijnt en daarvoor in de plaats komt het ABP-keuzepensioen (AKP). Ook op het ABP keuzepensioen geeft Defensie deze ex-medewerkers een aanvulling.
De VBM wil dat het ABP deze groep burgermedewerkers beter voorlicht over de veranderingen. Het ABP belooft in een overleg op 26 november een verbeterslag.
In dat overleg stelt de VBM zich verder op het standpunt dat de verschuiving van FPU naar AKP niet mag leiden tot een verlaging van de pensioenaanspraken.
Het lijkt er op dat in een aantal gevallen toch (kleine) negatieve effecten ontstaan. Helemaal duidelijk zijn die nog niet. Defensie brengt ze in beeld en het onderwerp komt begin volgend jaar terug op de agenda.

Afspiegelingsbeginsel vervangt 'omgekeerde ontslagvolgorde'

Defensie gaat voortaan het afspiegelingsbeginsel hanteren in plaats van de 'omgekeerde ontslagvolgorde'. De afspraak is een gevolg van een rechterlijke uitspraak. De omgekeerde ontslagvolgorde kwam onder vuur te liggen nadat een VBM-lid die bepaling begin december 2012 aankaartte bij het College voor de Rechten van de Mens. Op 15 maart 2013 werd de VBM’er in het gelijk gesteld. Op 25 november 2013 heeft de HDP de definitieve aangepaste regeling aangeboden.

Uitzendritme Patriotmissie 1:2

Uitzendritme Patriotmissie 1:2

dinsdag, 26 november 2013 14:30

Defensie zal het afgesproken uitzendritme handhaven. Dat betekent dat ook de militairen van de Patriotmissie in Adana uitzendbescherming genieten. Bonden en Defensie spreken dat op 26 november af.

Proef met virtueel KPU-budget

Proef met virtueel KPU-budget

donderdag, 14 november 2013 11:30

Defensie wil de verstrekking van kleding en uitrusting op een andere leest schoeien. Doel: geld besparen (wat dacht u anders?). Het Defensie KPU-bedrijf begint daarom in december met een proef. U krijgt een virtueel budget waarmee u uw bestellingen kunt betalen. Bonden en Defensie spreken dit op 13 november af in het overleg.

Discussie kindpremie ziektekostenverzekering gesloten

Eind oktober is Defensie eindelijk 'om'. Kinderen onder de 18 die deel uit maken van het gezin van een alleenstaande militair of van twee militairen die partner zijn, zijn gratis verzekerd inclusief het verzekeringspakket dat overeenkomt met Zorgzaam Ster 4.

Sociaal Beleids Kader 2012 verlengd

Sociaal Beleids Kader 2012 verlengd

woensdag, 06 november 2013 14:47

Er komen hoe dan ook nieuwe reorganisaties. De nota 'In het belang van Nederland' verwacht een verlies van 2400 functies door de nieuwe bezuinigingen. Dankzij de afspraken in het Herfstakkoord 2011 zijn er daarvan zo'n 1000 over. En de vraag is: blijft het SBK 2012 gelden?

Uitstel van reorganisaties gezondheidszorg

Uitstel van reorganisaties gezondheidszorg

woensdag, 06 november 2013 12:46

Bonden en Defensie zijn het totaal niet eens over het gewenste voorzieningenniveau in de gezondheidszorg van het ministerie van Defensie. Dat blijkt op 29 oktober 2013 in het overleg. De kloof gaapt zo groot dat overbrugging niet mogelijk is. Gevolg is een vertraging van de geplande reorganisaties.

Geldt SBK nog voor reorganisatie IDGO?

Geldt SBK nog voor reorganisatie IDGO?

woensdag, 16 oktober 2013 14:11

Het reorganisatieplan 'Instituut Defensie Geneeskundige Opleidingen' (IDGO) moeten leiden tot een effectieve en doelmatige geneeskundige opleidings- en trainingsorganisatie. Het IDGO moet voorzien in geneeskundige opleidingen, trainingen, trainingsondersteuning en certificering en kennisproductie. Hiertoe worden diverse taken van CLAS, CLSK en CZSK overgedragen aan het nieuwe IDGO.

Pagina 10 van 19

Check overlegdata!

Check de agenda!

Wat betekent die afkorting?

vraagtekens

Vertegenwoordigers

Jef Stassen-100x150

Jacques van Hulsen-100x150

Jef Stassen
REO

Jacques van Hulsen
SOD, AFR, AP, PA

 

 

Louis Schipper-100X150

Peter Wulms-100X150

Louis Schipper
REO, AP

Peter Wulms
TWAV

Betekenis afkortingen:
AFR -werkgroep algemene & financiële rechtstoestand
AP - werkgroep algemeen personeelsbeleid
PA - werkgroep postactieven
REO - werkgroep reorganisaties
SOD - georganiseerd overleg sector defensie
TWAV - technische werkgroep arbo en veiligheid

 

Sitevizier

Sitevizier is de online nieuwsbrief van de VBM. U kunt zich hier aanmelden.

Deze site maakt gebruik van functionele en analytische cookies.

Ik begrijp het

De Vakbond voor Burger en Militair defensiepersoneel VBM

De VBM is er voor:

Defensiemedewerkers

Burgers

MILITAIREN

BURGERS

Reservisten

Postactieven & Veteranen

RESERVISTEN

PA & VETERANEN

Contact

VBM

Bezoekadres: Ametisthorst 20, Den Haag
Postadres: Postbus 93037, 2509 AA Den Haag
Tel. 070-3155111

Voor uitgebreide contactinformatie kijk hier >>>

Ga snel naar:

BBTV Sitevizier
Helpdesk Lid worden