Rapporteer reactie

Bij een vorige artikel over dit onderwerp stelde ik de vraag of de eenmalige uitkering van 500 euro ook geldt voor de mensen met FLO/UGM. Hier werd op uw site volgens mij positief op geantwoord. Maar als ik dit artikel hierboven lees lijkt het wel alsof het alleen voor de actief dienden militairen geldt die ook nog eens voltijd werken.

Antwoord: De eenmalige uitkering geldt voor actiefdienenden en voor UGM'ers, FLO'ers en wachtgelders. De toevoeging 'bij voltijdsaanstelling' betekent dat deeltijders een lagere uitkering krijgen, evenredig aan de zogeheten deeltijdfactor, oftewel: wie 50% van de normale (vol)tijd werkt, ontvangt een uitkering van 250 euro (bruto).