Rapporteer reactie

Met verbazing heb ik de inzetbrief van Defensie gelezen. Ik moet toegeven dat men heel creatief met cijfertjes is. Tegelijkertijd voel ik me nogal boos, omdat de werkgever waar ik al zo lang voor werk kennelijk denkt dat wij, werknemers en vakbonden, een dusdanig laag IQ hebben dat wij hun loonbod volgens het rekenmodel zoals zij het hanteren zullen accepteren.
Zo staat er in de brief:

De inzet laat zich als volgt samenvatten:

Een loonsverhoging van 6,5% over de periode 1 oktober 2018 tot en met 31 december 2020 voor militairen en burgers. Met de 1,5% van 1 januari 2018 betekent dit 8% vanaf de periode 1 januari 2018 tot en met 31 december 2020, dit is vergelijkbaar met de politie.

De HDP heb ik hierover een email gestuurd. Hierin staat:

Met hoogste verbazing heb ik uw mail en het bijbehorend loon- cq. caobod tot mij genomen.
U kunt toch niet ontkennen dat u met het loonbod zeer creatief bezig bent geweest!
Als Defensiemedewerker word ik al jaren geconfronteerd met bezuinigingen, 0-lijn en als er al ruimte is voor een loonsverbetering dat deze telkens achteraf toegepast wordt.

Na zoveel jaren had ik, zeker in deze tijden van economische voorspoed, verwacht dat u als werkgever echt aan zou geven dat het belang nu bij deze medewerker zou komen te liggen, zeker nu deze in onze organisatie steeds schaarser wordt.
In plaats daarvan komt u met een bod dat wederom in etappes verdeeld is, waarbij en passant ook nog een stukje van onze vorige CAO wordt meegenomen. Alles plat bij elkaar opgeteld maakt dat 8%, zoals u schrijft conform het politieCAO.

In klas 2 en 3 van de basisschool heb ik inderdaad zo gerekend. Bij hogere opleidingen echter, kwam ik erachter dat het berekenen van opslagen toch complexer liggen.

Ik neem uw loonbod als voorbeeld:
Op 1 januari 2019 +2,25%. Dit betekent dat ik tot 1 juli 2019 geen 6,5 maar 2,5% extra krijg! Vervolgens op 1 juli 2019 nogmaals 1% extra. Dit maakt nog steeds geen 6,5%!
Uiteindelijk een jaar later ontvangen wij de overige 3,25%.

Een vergelijking:
Stel ik verdien op 31 december 3000 euro bruto. Op 1 januari 2019 ontvang ik, als ik ineens die 6.5% loonsverhoging zou krijgen 3195 euro. Tot 31 december 2020 (het einde van de nieuwe CAO-periode) betekent een totaal inkomen van 76.680 euro bruto.  Vergeleken met het loon dat ik op 31 december 2018 verdiende, inderdaad een verhoging van 6.5%

Uw voorstel:
Op 1 januari 2019 +2,25% betekent een bruto maandsalaris van 3067.50 euro
Op 1 juli 2019 +1% betekent een bruto maandsalaris van 3098,18 euro
Op 1 juli 2020 +3,25% betekent een bruto maandsalaris van 3198.87 euro
Tezamen maakt dat een totaal inkomen van  (6 x 3067,50 euro) 18.405 euro + (12 x 3098.18 euro) 37.178,10 euro + (6 x 3198.87 euro) 19.193,19 euro = 74.776,29 euro.

Dit betekent een loonsverhoging ten opzichte van de situatie eind december 2018 van  ((74.776.29 euro – 72.000 euro) / 72.000 euro) x 100 = 3,86% !!!

Merkt u hier enige discrepantie op?
Graag hoor ik van u hoe u hier tegenover staat!

Natuurlijk heb ik tot nu toe GEEN antwoord ontvangen...

Ik hoop met heel mijn hart dat u zich als onderhandelaar niet laat beetnemen door dit nogal dubieuze loonbod.

Met vriendelijke groet!

Ik