Rapporteer reactie

Voor de burger zie ik tot nu toe een loonsverhoging van 0,8 procent en het meer werk maken van het loopbaanbeleid.
Ik ben blij met een loonsverhoging, maar ik ben het wel zat als derde rang defensie medewerker behandeld te worden.
Zorg dat de rechten binnen defensie gelijk getrokken worden met de burger en militair.
Dus geen onderscheid in de hogere functies niet alleen bestemd voor militairen, gelijke pensioen leeftijd, kunnen sporten tijdens baas zijn tijd, en zo kan ik er nog wel een paar noemen.