• Download de VBM-app

Arbeidstijden en vergoeding bij inzet NSS

woensdag, 12 maart 2014 14:49
Arbeidstijden en vergoeding bij inzet NSS

Defensie gaat tijdens de Nuclear Security Summit (NSS) de Arbeidstijdenwet 'uitzetten'. In principe gaat u 12-uur diensten draaien. U hebt recht op een vergoeding voor meerdaagse inzet of op een overwerkvergoeding. Dit en meer hebben bonden en Defensie op 11 maart afgesproken.

 

Defensie merkt de inzet van militairen ter ondersteuning van de Nuclear Security Summit 2014 aan als inzet als bedoeld In artikel 55a, eerste lid en aanhef en onderdeel c van het AMAR (artikel 2:4 van de Arbeidstijdenwet). Hierbij is het normenstelsel inzake werk- en rusttijden, zoals dat neergelegd is in hoofdstuk 7 van het AMAR niet van toepassing. Defensie maakt - simpel gesteld - gebruik van de bevoegdheid om de Arbeidstijdstijdenwetgeving buiten spel te zetten.
Zo maakt Defensie het mogelijk om defensiepersoneel langer dan de 'normale' 8 uur in te zetten. In beginsel zal het personeel 12-uursdiensten draaien. Dat wil zeggen: als je inzet bedoeld is voor de NSS. Hierdoor zal het voorkomen dat de ene medewerker op bijvoorbeeld Schiphol zijn normale functionele werkzaamheden volgens rooster draait, omdat hij niet wordt ingezet, en de andere – wel ingezette -medewerker in een afwijkend werk- en rusttijdenregime zit.

De VBM heeft in het overleg op 11 maart aandacht gevraagd voor de met name de huisvesting en de voeding van de 8000 in te zetten militairen. Ook al omdat het normale arbeidsomstandighedenregime gewoon van toepassing is. Defensie belooft hieraan 'op een verantwoorde wijze invulling te zullen geven'.

De voor de NSS ingezette militairen ontvangen op basis van de 'Regeling vergoeding voor overwerk, onregelmatigheid, beschikbaarheid en bereikbaarheid' (VROB) een vergoeding voor meerdaagse inzet. Dan moet er wel sprake zijn van meerdaagse inzet, dus als de inzet een aaneengesloten periode van een etmaal of langer dan een etmaal beslaat.
Bij inzet van één dag ontvangt de militair de normale overwerkvergoeding.
Defensie gaat de daadwerkelijke inzet op individueel niveau registreren. Op die manier wil Defensie mogelijk gemarchandeer met de inzet, bijvoorbeeld door meerdaagse inzet op te delen in partjes van een dag op voorhand de kop in drukken. Als uit de registratie blijkt dat er gemarchandeerd is, volgt 'een goed gesprek' en correctie.

Ingezette burger medewerkers ontvangen bij overschrijding van hun normale arbeidstijd de standaard overwerkvergoeding.

Bijzondere aandacht vragen de bonden op 11 maart voor de inzet van KM- en KMAR-militairen.
Een deel van de KM-militairen zal zich gedurende de inzet aan boord van schepen voor de kust bevinden. De gedachte zou kunnen opkomen om deze militairen te belonen met een vaartoelage en niet met de hogere vergoeding voor meerdaagse inzet.
Dat is nadrukkelijk niet de bedoeling. Iedereen die ingezet wordt, ontvangt de vergoeding voor meerdaagse inzet.
Om gelijk een misverstand weg te halen: het gaat hier om inzet. Niet om een oefening en dus ook niet over een oefenvergoeding.
De inkomstenregeling kent voor KMar-militairen een vergoeding voor militaire bijstand bij inzet op grond van artikel 57 en 58 van de Politiewet 2012.
Ondanks de intensieve samenwerking met de politie is de inzet ten behoeve van de NSS geen bijstand als bedoeld in deze artikelen van de Politiewet. Defensie zal de bijbehorende tegemoetkoming van € 4,11 dus niet toekennen.

Bijlagen:

Brief CDS

Brief KMar

N.B. De VBM vindt dat deze brieven tot onduidelijkheid kunnen leiden als het gaat om het vergoedingenregime. Dat komt omdat de verwijzing naar de ZZF-vergoeding bij meerdaagse inzet ontbreekt. Defensie beraadt zich op dit punt.

Getagged onder NSS    NSSinzet    ATW    Arbeidstijdenwet    VROB    Meerdaagse inzet   
Log in om reacties te plaatsen
Inloggen Registreren

LOGIN MET UW ACCOUNTGEGEVENS

Gebruikersnaam
Wachtwoord

Check overlegdata!

Check de agenda!

Wat betekent die afkorting?

vraagtekens

Vertegenwoordigers

Jef Stassen-100x150

Jacques van Hulsen-100x150

Jef Stassen
REO

Jacques van Hulsen
SOD, AFR, AP, PA

 

 

Louis Schipper-100X150

Peter Wulms-100X150

Louis Schipper
REO, AP

Peter Wulms
TWAV

Betekenis afkortingen:
AFR -werkgroep algemene & financiële rechtstoestand
AP - werkgroep algemeen personeelsbeleid
PA - werkgroep postactieven
REO - werkgroep reorganisaties
SOD - georganiseerd overleg sector defensie
TWAV - technische werkgroep arbo en veiligheid

 

Sitevizier

Sitevizier is de online nieuwsbrief van de VBM. U kunt zich hier aanmelden.

Deze site maakt gebruik van functionele en analytische cookies.

Ik begrijp het

De Vakbond voor Burger en Militair defensiepersoneel VBM

De VBM is er voor:

Defensiemedewerkers

Burgers

MILITAIREN

BURGERS

Reservisten

Postactieven & Veteranen

RESERVISTEN

PA & VETERANEN

Contact

VBM

Bezoekadres: Ametisthorst 20, Den Haag
Postadres: Postbus 93037, 2509 AA Den Haag
Tel. 070-3155111

Voor uitgebreide contactinformatie kijk hier >>>

Ga snel naar:

BBTV Sitevizier
Helpdesk Lid worden