Defensie laat NSE-burgers naar huis sturen

dinsdag, 25 maart 2014 13:24
Defensie laat NSE-burgers naar huis sturen

Buitenlandse Zaken heeft defensie-burgermedewerkers op de Nederlandse ambassade in Londen per 1 januari 2014 naar huis gestuurd. Als de VBM vraagt waarom, dan zegt Defensie; 'we kunnen er niets aan doen'. Maar blijkbaar komt de maatregel van Buitenlandse Zaken Defensie wel goed uit.

Tekst: Jacques van Hulsen en Jef Stassen

Want Defensie is, zo weet de VBM, van plan om alle burger-functies van het Nationale Support Element (NSE) om te zetten naar militaire functies.
Defensie wil meer 'flexibiliteit' binnen het NSE. Het is niet de bedoeling dat medewerkers jarenlang in het buitenland werken. Defensie wil dit opnemen in een volgend jaar (2015) af te ronden reorganisatieplan.
Vooruitlopend daarop, heeft Defensie NSE-functies per 1 januari 2014 laten vervallen. NSE-personeel krijgt dus te maken met twee bedreigende ontwikkelingen. Buitenlandse Zaken laat hen niet meer toe tot de ambassade (alleen?) in Londen en Defensie laat functies vervallen, vooruitlopend op een nog te schrijven reorganisatieplan.
Genoeg aanleiding voor de VBM om de maatregelen in het overleg aan de orde te stellen. Op 13 maart bespreken bonden en Defensie de kwestie.
Volgens de VBM gaat het niet alleen om de onrust onder het personeel. De maatregelen zorgen bij een aantal medewerkers ook voor grote financiële problemen.
NSE-personeel op ambassades ontvangt een toelage volgens het Dienst Buitenlandse Zaken Voorzieningenstelsel (DBZV). Als zij niet op een ambassade kunnen werken, moeten ze het doen met een vergoeding volgens het Voorzieningenstelsel buitenland defensiepersoneel (VBD). De toelage VBD is fors lager.
Dat geeft problemen als je financiële verplichtingen bent aangegaan op basis van de hogere DBZV. Daarom wil de VBM dat Defensie maatwerk levert bij de oplossing van dit probleem.
Maar daar wil Defensie in eerste instantie niet aan, hooguit binnen de regels zoals die voor Defensie gelden.
Dat vindt de VBM onvoldoende!
De VBM stelt daarom voor de medewerkers de DBZV-toelage te laten behouden en in overleg met hen uit te zoeken hoe een eventuele voortijdige terugkeer naar Nederland vorm kan krijgen.
Defensie wil niet voor de muziek uitlopen. Er moet eerst een reorganisatieplan zijn. Dan kun je daaraan gevolgen verbinden.
Defensie geeft wel aan dat de arbeidsvoorwaarden van betrokken medewerkers, zolang ze op functie zitten en het betreffende werk verrichten in tact moeten blijven.
Kortom: Defensie zal toch een maatwerk-oplossing zoeken en het is de bedoeling dat de persoon in kwestie er financieel niet op achteruit gaat.
Defensie komt in een volgende overleg met nadere details.

Getagged onder NSE    burgerpersoneel    burgers    DCIOD    VBD   
Log in om reacties te plaatsen
Inloggen Registreren

LOGIN MET UW ACCOUNTGEGEVENS

Gebruikersnaam
Wachtwoord

Check overlegdata!

Check de agenda!

Wat betekent die afkorting?

vraagtekens

Vertegenwoordigers

Jef Stassen-100x150

Jacques van Hulsen-100x150

Jef Stassen
REO

Jacques van Hulsen
SOD, AFR, AP, PA

 

 

Ronald-van-Riel-100X150

Peter Wulms-100X150

Ronald van Riel
REO, AP

Peter Wulms
TWAV

 Nummerdor

 

Hanneke Nummerdor
PA

 

Betekenis afkortingen:
AFR -werkgroep algemene & financiële rechtstoestand
AP - werkgroep algemeen personeelsbeleid
PA - werkgroep postactieven
REO - werkgroep reorganisaties
SOD - georganiseerd overleg sector defensie
TWAV - technische werkgroep arbo en veiligheid

 

Sitevizier

Sitevizier is de online nieuwsbrief van de VBM. U kunt zich hier aanmelden.

Deze site maakt gebruik van functionele en analytische cookies.

Ik begrijp het

De Vakbond voor Burger en Militair defensiepersoneel VBM

De VBM is er voor:

Defensiemedewerkers

Burgers

MILITAIREN

BURGERS

Reservisten

Postactieven & Veteranen

RESERVISTEN

PA & VETERANEN

Contact

VBM

Bezoekadres: Ametisthorst 20, Den Haag
Postadres: Postbus 93037, 2509 AA Den Haag
Tel. 070-3155111

Voor uitgebreide contactinformatie kijk hier >>>

Ga snel naar:

BBTV Sitevizier
Helpdesk Lid worden