• Belastingservice VBM
  • image

Instemming eerste deelresultaat!

donderdag, 16 april 2015 16:20
Instemming eerste deelresultaat!

Drie van de vier centrales en de minister van Defensie hebben in de vergadering van het sectoroverleg defensie (SOD) van 16 april 2015 hun handtekening geplaatst onder het eerste deelresultaat. Daarmee is er een akkoord tot stand gekomen. De komende weken zullen naar goed gebruik de centrales die ingestemd hebben en de minister verder spreken over de uitwerking van de gemaakte afspraken en de formalisering van de afspraken in regelgeving. Om een beroep te kunnen doen op de afspraken moeten deze immers een wettelijke basis krijgen.


De leden van de VBM hebben de mogelijkheid gekregen om hun opvatting kenbaar te maken over wat toen nog een resultaat was. Van die mogelijkheid hebben zo’n drieduizend leden gebruik gemaakt door deel te nemen aan het referendum. Van de leden stemde 67 procent voor, 24 procent tegen en 9 procent van de stemmers onthield zich. Hiermee is voldaan aan de voorwaarden dat ten minste 5 procent van de leden deelneemt en het verschil tussen voor- en tegenstemmers (gecorrigeerd voor degenen die zich van stemming onthouden hebben) 20 procent of meer bedraagt, namelijk 73 om 27 procent.

De VBM heeft op basis van deze uitslag dus aan de minister kenbaar gemaakt dat zij kan instemmen met het bereikte onderhandelaarsresultaat. Dat een royale meerderheid van de leden voor het resultaat is, betekent niet dat de minderheid geen valide argumenten heeft (ingebracht). Uit de ledenconsultatie is gebleken dat met name direct na het bekend worden van het resultaat velen – vaak uit onbegrip over wat er precies was afgesproken – negatief stonden tegenover de in hun ogen lage “loonmutatie”. Het is nu aan de onderhandelaars om in het vervolgtraject afspraken te maken over wat wij zien als de echte loonontwikkeling – dat is de 0,8 % namelijk niet. Die afspraken moeten het defensiepersoneel het gevoel geven dat de waardering voor het lastige en zware werk dat zij moeten verrichten, ook anders dan in woorden of door middel van gespen, medailles, etc. tot uitdrukking wordt gebracht.

De uitslag van het referendum en de opmerkingen die op de ledenbijeenkomsten werden gemaakt bevestigen ook het beeld dat het defensiepersoneel wacht op duidelijkheid en zekerheid. De deels niet ingevulde afspraken rondom het AOW-gat en het nieuwe diensteindestelsel moeten geconcretiseerd worden. Voor het eerste onderwerp geldt dat hetgeen wel is afgesproken positief is ontvangen, maar een extraatje daarbovenop, bijvoorbeeld door het dichten van ook de eerste drie maanden en het rekening houden met de fiscale consequenties, meer dan op prijs wordt gesteld. Het belangrijkste bezwaar van een deel van de achterban concentreert zich op de open einden in het nieuwe diensteindestelsel en met name de verhoging van de ontslagleeftijd die daar deel van uitmaakt. Voor het uitgangspunt dat “de paarden die de haver verdienen die ook krijgen” was begrip, maar de onduidelijkheid over de vormgeving en de vrees voor militairen die vanwege hun leeftijd niet meer (voldoende) in staat zijn hun werk, waaraan ze verknocht zijn, op een goede wijze uit te voeren, voerden bij hen de boventoon. Onze insteek zal erop gericht zijn dat degenen die tijdens hun loopbaan veel operationeel worden ingezet, terwijl het normale voor elke Nederlanders geldende beschermingsregime niet van toepassing is, voor deze inspanningen beloond moeten worden.

In de besprekingen die gaan volgen moet er volgens de leden (en zal er door ons) veel aandacht gegeven worden aan de bezwaren van met name de tegenstemmers. Met een vervolgresultaat moeten wij hen overtuigen van het feit dat nu niet alles kon, maar er uiteindelijk een acceptabel totaalpakket op tafel ligt.

Klik hier voor het ondertekende Deelresultaat arbeidsvoorwaarden Defensie 

Getagged onder arbeidsvoorwaarden    CAO   
Log in om reacties te plaatsen
Inloggen Registreren

LOGIN MET UW ACCOUNTGEGEVENS

Gebruikersnaam
Wachtwoord

Check overlegdata!

Check de agenda!

Wat betekent die afkorting?

vraagtekens

Vertegenwoordigers

Jef Stassen-100x150

Jacques van Hulsen-100x150

Jef Stassen
REO

Jacques van Hulsen
SOD, AFR, AP, PA

 

 

Ronald-van-Riel-100X150

Peter Wulms-100X150

Ronald van Riel
REO, AP

Peter Wulms
TWAV

 Nummerdor

 

Hanneke Nummerdor
PA

 

Betekenis afkortingen:
AFR -werkgroep algemene & financiële rechtstoestand
AP - werkgroep algemeen personeelsbeleid
PA - werkgroep postactieven
REO - werkgroep reorganisaties
SOD - georganiseerd overleg sector defensie
TWAV - technische werkgroep arbo en veiligheid

 

Sitevizier

Sitevizier is de online nieuwsbrief van de VBM. U kunt zich hier aanmelden.

Deze site maakt gebruik van functionele en analytische cookies.

Ik begrijp het

De Vakbond voor Burger en Militair defensiepersoneel VBM

De VBM is er voor:

Defensiemedewerkers

Burgers

MILITAIREN

BURGERS

Reservisten

Postactieven & Veteranen

RESERVISTEN

PA & VETERANEN

Contact

VBM

Bezoekadres: Ametisthorst 20, Den Haag
Postadres: Postbus 93037, 2509 AA Den Haag
Tel. 070-3155111

Voor uitgebreide contactinformatie kijk hier >>>

Ga snel naar:

BBTV Sitevizier
Helpdesk Lid worden