• Belastingservice VBM
  • image

Vervanging wielvoertuigen: pas op de plaats!

vrijdag, 19 juni 2015 11:58
Vervanging wielvoertuigen: pas op de plaats!

De maat is vol! De bonden zijn het zat dat Defensie bij het project Defensiebrede Vervanging Operationele Wielvoertuigen (DVOW) de medezeggenschapscommissies en de bonden voor voldongen feiten stelt. De bonden dwingen Defensie nu tot een pas op de plaats.

Hoe zit het? Het project bestaat uit deelprojecten. Die moeten zorgen voor het doeltreffend en doelmatig voor 10 tot 15 jaar ‘inzet gereed’ hebben van een nieuwe vloot operationele wielvoertuigen inclusief de bijbehorende deelsystemen.

Bij het onderhoud daarvan wil Defensie samenwerken met het bedrijfsleven door niet-strategisch onderhoud zoveel als mogelijk uit te besteden, mits dit goed is voor Defensie. Het eerste deel van de vervanging (VW Amarok) is al uitgevoerd en hiervoor is op 5 december 2013 een contract getekend met een leverancier. Deze leverancier draagt zorg voor alle instandhoudings- en herstelwerkzaamheden gedurende de periode van minstens 10 jaar. De voertuigen worden ingevoerd vanaf eind 2014 tot en met 2016.

Het andere deel bestaat uit verwerving van circa 3700 verschillende voertuigen en ongeveer 1500 containers in diverse configuraties. Defensie zet de behoefte aan deze systemen in zeven separate Europese aanbestedingen in de markt. De publicatie van deze aanbesteding is gepland voor dit najaar.

In tegenstelling tot deel 1 zal Defensie niet al het onderhoud aan de markt uitbesteden, maar zelf een deel van het onderhoud uitvoeren. In totaal gaat het om ongeveer 8000 af te voeren voertuigen waarvan er nog een 6000 in gebruik zijn bij de krijgsmachtdelen. Het plan is om de nieuwe systemen in de periode 2018 tot en met 2022 in te voeren. Het afvoeren betreft onder andere Mercedes terreinwagens, Landrovers, Unimogs, LSV’s, DAF viertonners en DAF tientonners.

Door de invoering en uitbesteding van het onderhoud van de Amarok (deel 1) verliest Defensie 62 arbeidsplaatsen. Volgens Defensie is nog niet duidelijk hoeveel dat er zullen zijn bij deel 2, maar in de wandelgangen gonst het cijfer van 200 arbeidsplaatsen.

De VBM heeft samen met de andere bonden Defensie duidelijk gemaakt dat het hier om een sourcingproject gaat. Defensie moet zich houden aan de afspraken! Dat betekent dat Defensie de medezeggenschap moet inschakelen en met de bonden moet praten over de algemene personele gevolgen zodat een personeelsparagraaf mogelijke overgang personeel tot stand kan worden gebracht.

In deel 1 heeft Defensie al een contract getekend met een marktpartij, maar er is nog niet met de bonden gesproken over de algemene personele aspecten. Defensie heeft de instemming van de Centrale Medezeggenschaps Commissie voor het sourcingsonderzoek, maar over de vervolgstappen moet Defensie nogmaals met de medezeggenschap overleggen.

Vervolgens moet Defensie met de bonden overleggen over de algemene personele aspecten die hieraan verbonden zijn. Defensie gaat heeft aangegeven alsnog de medezeggenschap te raadplegen om vervolgens met de bonden afspraken te maken voor het personeel dat eventueel mee kan of wil naar de marktpartij.

Op 2 juni laat Defensie de bonden ook weten dat men deel 2 wil aanbesteden. De VBM en de andere bonden hebben Defensie nogmaals duidelijk gemaakt dat men terug moet naar de medezeggenschap om te kijken of de gekozen vorm (samenwerking met een marktpartij) het meest voor de hand liggend is.

Pas na een advies van de betrokken medezeggenschap hierover kan Defensie verder met een beleidsvoornemen en de rest van het reorganisatieproces. Tijdens dit proces moet Defensie met de bonden spreken over de personeelsparagraaf. Het is de zoveelste keer dat de VBM geconfronteerd is met het feit dat contracten worden afgesloten terwijl het overleg met de betrokken partijen zoals de medezeggenschap en de bonden niet of niet helemaal goed zijn doorlopen.

Pas als Defensie zijn leven op dit punt betert, zullen de bonden meewerken aan een overleg over de personeelsparagraaf. Dat betekent dat Defensie geen contract kan afsluiten voordat het overleg met de medezeggenschap is afgerond. De tijd is voorbij dat een afgesloten contract de bonden en de medezeggenschap voorschrijft wat de spelregels zijn. 

Getagged onder sourcing    outsourcing    uitbesteden    wielvoertuigen    Amarok   
Log in om reacties te plaatsen
Inloggen Registreren

LOGIN MET UW ACCOUNTGEGEVENS

Gebruikersnaam
Wachtwoord

Check overlegdata!

Check de agenda!

Wat betekent die afkorting?

vraagtekens

Vertegenwoordigers

Jef Stassen-100x150

Jacques van Hulsen-100x150

Jef Stassen
REO

Jacques van Hulsen
SOD, AFR, AP, PA

 

 

Ronald-van-Riel-100X150

Peter Wulms-100X150

Ronald van Riel
REO, AP

Peter Wulms
TWAV

 Nummerdor

 

Hanneke Nummerdor
PA

 

Betekenis afkortingen:
AFR -werkgroep algemene & financiële rechtstoestand
AP - werkgroep algemeen personeelsbeleid
PA - werkgroep postactieven
REO - werkgroep reorganisaties
SOD - georganiseerd overleg sector defensie
TWAV - technische werkgroep arbo en veiligheid

 

Sitevizier

Sitevizier is de online nieuwsbrief van de VBM. U kunt zich hier aanmelden.

Deze site maakt gebruik van functionele en analytische cookies.

Ik begrijp het

De Vakbond voor Burger en Militair defensiepersoneel VBM

De VBM is er voor:

Defensiemedewerkers

Burgers

MILITAIREN

BURGERS

Reservisten

Postactieven & Veteranen

RESERVISTEN

PA & VETERANEN

Contact

VBM

Bezoekadres: Ametisthorst 20, Den Haag
Postadres: Postbus 93037, 2509 AA Den Haag
Tel. 070-3155111

Voor uitgebreide contactinformatie kijk hier >>>

Ga snel naar:

BBTV Sitevizier
Helpdesk Lid worden