• Belastingservice VBM

Loonafspraak bij Defensie 2015-2016

vrijdag, 11 september 2015 11:35
Loonafspraak bij Defensie 2015-2016

Defensie en een meerderheid van de vakbonden, waaronder de VBM, hebben laat in de avond van 10 september 2015 afgesproken in een voorlopige uitvoeringsovereenkomst hoe zij het geld van de boven-sectorale loonruimteovereenkomst 2015-2016 gaan besteden.

In de boven-sectorale loonruimteovereenkomst van 10 juli 2015 is voor de periode 2015-2016 een loonsverhoging afgesproken van 5,05%, en een incidentele eenmalige uitkering van € 500,- bruto in 2015. Op basis van die overeenkomst praten bonden en werkgevers aan de verschillende overleg-tafels verder over onder andere de wijze waarop zij de gegeven loonruimte gaan besteden. Dat overleg is bij Defensie op 10 september voorlopig afgerond.

Uitwerking Defensie

In de loonruimteovereenkomst is voorzien in een stijging van het primaire loon met 5,05%. De primaire salarisontwikkeling van 0,8%, ontstaan uit vrijval door de daling van de werkgeverspremie voor pensioenen in 2015, is bij Defensie al per 1 januari 2015 met instemming van alle bonden gerealiseerd.

Defensie en de meerderheid van de bonden komen overeen de resterende loonruimte in te zetten op de navolgende wijze:

  • 1.25% primaire loonsverhoging per 1 september 2015
  • 3% primaire loonsverhoging met ingang van 1 januari 2016
  • € 500,- bruto eenmalig in oktober 2015


Deze salarismutaties en de eenmalige uitkering werken, zoals gebruikelijk, door naar de wachtgeld-, UKW- en FLO-uitkeringen van het gewezen defensiepersoneel.

Zoals gezegd: het gaat bij deze uitvoeringsovereenkomst om de besteding in de sector Defensie van de beschikbare loonruimte zoals benoemd in de boven-sectorale loonruimteovereenkomst 2015-2016.

Partijen bij Defensie zullen het overleg, om te komen tot een volledig arbeidsvoorwaardenakkoord, voortzetten. De uitwerking van de afspraken uit het eerste deelakkoord zullen daar onderdeel van uit maken.

Vervolg

De ambtenarencentrale ACOP (AFMP, MarVer, AbvaKabo) heeft op het einde van de discussie aangegeven zich niet met de uitkomst te kunnen verenigen. Deze centrale wil daarover nog een keer formeel met de minister spreken. Deze bespreking zal in een nog te beleggen vergadering van het Sector Overleg Defensie (SOD) plaatsvinden.

Als in die vergadering een meerderheid van de bonden (centrales) en de minister instemmen met de sinds 10 september 2015 voorliggende uitkomst, kan de uitbetaling van de eenmalige uitkering en de structurele loonsverhoging 2015 (inclusief een nabetaling over september) eind oktober 2015 plaatsvinden.

Getagged onder cao 2015    CAO    loonruimte    loon   
Log in om reacties te plaatsen
Inloggen Registreren

LOGIN MET UW ACCOUNTGEGEVENS

Gebruikersnaam
Wachtwoord

Check overlegdata!

Check de agenda!

Wat betekent die afkorting?

vraagtekens

Vertegenwoordigers

Jef Stassen-100x150

Jacques van Hulsen-100x150

Jef Stassen
REO

Jacques van Hulsen
SOD, AFR, AP, PA

 

 

Ronald-van-Riel-100X150

Peter Wulms-100X150

Ronald van Riel
REO, AP

Peter Wulms
TWAV

 Nummerdor

 

Hanneke Nummerdor
PA

 

Betekenis afkortingen:
AFR -werkgroep algemene & financiële rechtstoestand
AP - werkgroep algemeen personeelsbeleid
PA - werkgroep postactieven
REO - werkgroep reorganisaties
SOD - georganiseerd overleg sector defensie
TWAV - technische werkgroep arbo en veiligheid

 

Sitevizier

Sitevizier is de online nieuwsbrief van de VBM. U kunt zich hier aanmelden.

Deze site maakt gebruik van functionele en analytische cookies.

Ik begrijp het

De Vakbond voor Burger en Militair defensiepersoneel VBM

De VBM is er voor:

Defensiemedewerkers

Burgers

MILITAIREN

BURGERS

Reservisten

Postactieven & Veteranen

RESERVISTEN

PA & VETERANEN

Contact

VBM

Bezoekadres: Ametisthorst 20, Den Haag
Postadres: Postbus 93037, 2509 AA Den Haag
Tel. 070-3155111

Voor uitgebreide contactinformatie kijk hier >>>

Ga snel naar:

BBTV Sitevizier
Helpdesk Lid worden