Dash 8: tussenstand na 8 jaar discussie …

woensdag, 02 december 2015 09:24
Dash 8: tussenstand na 8 jaar discussie …

De VBM heeft sinds 2007 voortdurend aandacht gevraagd voor het feit dat het in Canada geleasede DASH 8 patrouillevliegtuig niet voorzien is van een Nederlandse registratie. Dit was wel contractueel overeengekomen. Het is wrang om te constateren dat na 8 jaar (!) discussie over de herregistratie er nog steeds geen duidelijkheid is. Het contract met de Canadese maatschappij loopt over 2 jaar af.

Defensie heeft in de laatste vergadering toegegeven dat het inderdaad veel te lang heeft geduurd, maar dat er nu wel stappen worden gemaakt. Het leek er dit jaar zelfs even op dat de herregistratie snel afgerond kon worden. In de afgelopen jaren zijn diverse modificaties uitgevoerd aan de DASH 8 vliegtuigen, maar de papieren die hierbij horen, waren niet voorhanden. Deze papieren werden door de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) opgevraagd en nadat deze gecontroleerd zouden zijn, kon een Nederlandse registratie plaatsvinden.

Maar helaas, de validering van het modificatieproces heeft nog steeds niet plaats kunnen vinden omdat de betreffende autoriteit vanuit Canada niet de juiste documenten heeft geleverd.

Er is nu een besluit genomen om medio december 2015 een afvaardiging bestaande uit medewerkers van ILT, Militaire luchtvaart Autoriteit (MLA) en Defensie Materieel Organisatie (DMO) naar Canada te sturen met als doel de laatste stukken ter plekke in ontvangst te nemen of indien de stukken niet bestaan, deze alsnog te produceren. Dit met als doel de herregistratie voor de ILT mogelijk te maken.

De bonden hebben Defensie het advies gegeven te leren uit het verleden, zodat dit bij een eventueel nieuw contract niet nog eens gebeurd.

Vervolgens is in de vergadering ingegaan op de taak en verantwoordelijkheid van de MLA in relatie tot het operationeel toezicht op de kustwacht vliegtuigen in het Caribisch gebied. De VBM is al jaren van mening dat het operationeel toezicht vanuit de MLA er moet komen, maar Defensie heeft voortdurend aangegeven dat er onvoldoende capaciteit (lees VTE) beschikbaar was en dat het toezicht heel goed door Air Transport Canada uitgevoerd wordt. Na een uitvoerige discussie en een schorsing heeft Defensie aangegeven dat het operationeel toezicht vanuit de MLA er uiteindelijk toch komt. Er zal 0,75 VTE vrijgemaakt worden voor het operationeel toezicht van de DASH vliegtuigen. Een en ander wordt geborgd in de organisatie van de MLA. De VBM is verheugd dat Defensie (MLA) eindelijk haar verantwoordelijkheid neemt. Het is jammer dat het zo lang heeft moeten duren.

Vervolgens is ingegaan op het feit dat militaire luchtvarenden in het Caribisch gebied een vliegmedische keuring ondergaan door een lokale civiele arts. De bonden zijn van mening dat de vliegmedische keuringen uitgevoerd moeten worden zoals dat is vastgelegd  in de regelgeving MAR-FCL 3. Hierin zijn algemene basiseisen voor vliegend c.q. cockpitpersoneel en voor meevliegende bemanningsleden met een specifieke taak aan boord van het vliegtuig opgenomen. Defensie gaf aan dat militaire vliegtuigbemanningen een keuring bij het Centrum voor Mens en Luchtvaart in Nederland ondergaan en militaire luchtvarenden in het Caribisch gebied voor de uitzendperiode vliegmedisch worden gekeurd door een civiel geregistreerde en gecertificeerde keuringsarts. Na terugkeer in Nederland wordt het Nederlandse keuringssysteem weer opgepakt. De VBM heeft in deze vergadering te kennen gegeven dat militaire luchtvarenden, ook personeel geplaatst in het Caribisch gebied, volgens het Nederlandse regime gekeurd moeten worden. In het verleden werd hiervoor zo nodig een vliegerarts vanuit Nederland ingevlogen. De VBM heeft te kennen gegeven dat Defensie moet vasthouden aan geldende regelgeving en dat houdt in dat ook militaire luchtvarenden (ook in het Caribisch gebied) worden getoetst aan de Nederlandse keuringseisen. In antwoord op een vraag van de bonden heeft Defensie aangegeven dat militaire luchtvarenden geplaatst in het Caribisch gebied als gevolg van de huidige keuringssystematiek in ieder geval bij terugkomst in Nederland geen nadelige gevolgen zullen ondervinden.

Getagged onder DASH8    Caribisch gebied    Kustwacht Carib    MLA   
Log in om reacties te plaatsen
Inloggen Registreren

LOGIN MET UW ACCOUNTGEGEVENS

Gebruikersnaam
Wachtwoord

Check overlegdata!

Check de agenda!

Wat betekent die afkorting?

vraagtekens

Vertegenwoordigers

Jef Stassen-100x150

Jacques van Hulsen-100x150

Jef Stassen
REO

Jacques van Hulsen
SOD, AFR, AP, PA

 

 

Ronald-van-Riel-100X150

Peter Wulms-100X150

Ronald van Riel
REO, AP

Peter Wulms
TWAV

 Nummerdor

 

Hanneke Nummerdor
PA

 

Betekenis afkortingen:
AFR -werkgroep algemene & financiële rechtstoestand
AP - werkgroep algemeen personeelsbeleid
PA - werkgroep postactieven
REO - werkgroep reorganisaties
SOD - georganiseerd overleg sector defensie
TWAV - technische werkgroep arbo en veiligheid

 

VBM en BBTV Personeelsvoordeelwinkel

a4 nl voordelig fietsend het voorjaar in

Sitevizier

Sitevizier is de online nieuwsbrief van de VBM. U kunt zich hier aanmelden.

Deze site maakt gebruik van functionele en analytische cookies.

Ik begrijp het

De Vakbond voor Burger en Militair defensiepersoneel VBM

De VBM is er voor:

Defensiemedewerkers

Burgers

MILITAIREN

BURGERS

Reservisten

Postactieven & Veteranen

RESERVISTEN

PA & VETERANEN

Contact

VBM

Bezoekadres: Ametisthorst 20, Den Haag
Postadres: Postbus 93037, 2509 AA Den Haag
Tel. 070-3155111

Voor uitgebreide contactinformatie kijk hier >>>

Ga snel naar:

BBTV Sitevizier
Helpdesk Lid worden