Print deze pagina

SBK met een jaar verlengd

vrijdag, 04 december 2015 10:22
SBK met een jaar verlengd

In een ingelaste vergadering van het Sector Overleg Defensie (SOD) hebben de centrales van overheidspersoneel (bonden) en de minister van Defensie op 3 december 2015 overeenstemming bereikt over een verlenging van het Sociaal Beleidskader (SBK).

Het huidige SBK loopt tot 1 januari 2016. Een maand geleden hebben de centrales de minister verzocht om het SBK te verlengen, maar de minister kon of wilde daarin een paar weken geleden niet meegaan. In de SOD-vergadering van 3 december was de minister toegeeflijker.
Er was sprake van een bereidheid om het SBK te verlengen. Na discussie is de afspraak gemaakt dat het SBK tot 1 januari 2017 wordt verlengd. In 2016 wordt er gewerkt aan het structureel in de bestaande rechtspositionele regelingen verankeren van een sociaal vangnet. De centrales hebben hun bereidheid uitgesproken om daaraan mee te werken, maar alvast laten weten dat het ook volgend jaar weer november kan worden zonder dat dit streven is gehaald.
Niet alleen het SBK zou op 1 januari aanstaande aflopen als er geen actie zou zijn ondernomen. Dat geldt ook voor een aantal maartregelen die vermeld staan in de nota 'Personeelsmaatregelen gedurende de reorganisatieperiode tot 1 januari 2016´ en de SG-aanwijzing A/980.
In de discussie over het SBK kwam de minister met het verzoek om de meeste van de maatregelen genoemd in de nota op de een of andere wijze te mogen verlengen. De centrales hebben daarop aangegeven op hoofdlijnen te kunnen instemmen met de strekking van het verzoek en de daarachter liggende voornemens. Dit was voldoende om de afspraak te maken om nog dit jaar met elkaar van gedachten te wisselen over de concrete uitwerking van die maatregelen.
Op 26 februari 2016 heeft de Hoofd Directeur Personeel de afspraak van 3 december in een brief bevestigd.

Getagged onder SBK 2012    SBK   
Log in om reacties te plaatsen
Inloggen Registreren

LOGIN MET UW ACCOUNTGEGEVENS

Gebruikersnaam
Wachtwoord