• Belastingservice VBM

Personeelsmaatregelen rondom verlenging SBK

vrijdag, 18 december 2015 12:54
Personeelsmaatregelen rondom verlenging SBK

Defensie en de defensiebonden hebben overeenstemming bereikt over voortzetting van de personeelsmaatregelenbrief, vastgelegd in de nota ‘Personeelsmaatregelen gedurende de reorganisatieperiode tot 1 januari 2016’.

Deze nota kunt u hier raadplegen. Afgesproken is dat in lijn met de afspraken die gemaakt zijn aangaande de verlenging van de werkingsduur van het Sociaal Beleidskader, ook de werkingsduur van de personeelsmaatregelen dienovereenkomstig worden verlengd. Concreet betekent dit dat de personeelsmaatregelen zoals opgenomen in de hiervoor genoemde nota voor een jaar worden verlengd. Daarvan uitgezonderd is de in de nota genoemde maatregel ‘Opschorting mogelijkheid voor militairen tot verlenging functieduur op de huidige functie tot 1 januari 2015’. Deze maatregel is al per 1 januari 2015 vervallen.


Deze verlenging betekent concreet onder andere dat militairen ook het komende jaar niet mogen nadienen, dat de mogelijkheid om als UGM-er in dienst te treden bij het Ministerie van Defensie als burgermedewerker of via inhuur in beginsel niet mogelijk is en dat de doorstroom van onderofficieren naar de categorieën vakofficieren, uitloopofficieren, OEX-en stafadjudanten slechts beperkt mogelijk is.

En marge van de bespreking kwam ook de vraag aan de orde of de “sluiproute” om militairen in actieve dienst te houden door ze een aanstelling als reservist te geven niet expliciet in de maatregelenbrief zou moeten worden opgenomen. Over het uitgangspunt dat deze route geblokkeerd zou moeten worden bestond geen discussie. De komende weken wordt in beeld gebracht in hoeverre er al een absolute blokkade bestaat om dit te doen, dan wel er aanvullende afspraken nodig zijn en wat dit betekent voor de bestaande gevallen.

Getagged onder personeelsmaatregelenbrief    nadienen    reservisten   
Log in om reacties te plaatsen
Inloggen Registreren

LOGIN MET UW ACCOUNTGEGEVENS

Gebruikersnaam
Wachtwoord

Check overlegdata!

Check de agenda!

Wat betekent die afkorting?

vraagtekens

Vertegenwoordigers

Jef Stassen-100x150

Jacques van Hulsen-100x150

Jef Stassen
REO

Jacques van Hulsen
SOD, AFR, AP, PA

 

 

Ronald-van-Riel-100X150

Peter Wulms-100X150

Ronald van Riel
REO, AP

Peter Wulms
TWAV

 Nummerdor

 

Hanneke Nummerdor
PA

 

Betekenis afkortingen:
AFR -werkgroep algemene & financiële rechtstoestand
AP - werkgroep algemeen personeelsbeleid
PA - werkgroep postactieven
REO - werkgroep reorganisaties
SOD - georganiseerd overleg sector defensie
TWAV - technische werkgroep arbo en veiligheid

 

Sitevizier

Sitevizier is de online nieuwsbrief van de VBM. U kunt zich hier aanmelden.

Deze site maakt gebruik van functionele en analytische cookies.

Ik begrijp het

De Vakbond voor Burger en Militair defensiepersoneel VBM

De VBM is er voor:

Defensiemedewerkers

Burgers

MILITAIREN

BURGERS

Reservisten

Postactieven & Veteranen

RESERVISTEN

PA & VETERANEN

Contact

VBM

Bezoekadres: Ametisthorst 20, Den Haag
Postadres: Postbus 93037, 2509 AA Den Haag
Tel. 070-3155111

Voor uitgebreide contactinformatie kijk hier >>>

Ga snel naar:

BBTV Sitevizier
Helpdesk Lid worden