• Download de VBM-app

Functietoewijzingsbeleid verhelderd

dinsdag, 08 maart 2016 11:00
Functietoewijzingsbeleid verhelderd

Militairen van alle krijgsmachtdelen kunnen solliciteren op elke vacature. Ook al zijn deze gelabeld met een ander krijgsmachtdeel dan het krijgsmachtdeel waarvan de militair deel uitmaakt.

Sollicitanten van het gelabelde krijgsmachtdeel hebben voorrang bij toewijzing van de functie. Lukt een dergelijke match om welke reden dan ook niet, dan worden de sollicitanten van een ander krijgsmachtdeel in beschouwing genomen. Bij uitzondering kan een militaire functie aan een burgermedewerker worden toegewezen of omgekeerd. Aldus het recent verduidelijkte functietoewijzingsbeleid.

Vorig jaar zijn Defensie en de bonden overeengekomen om het SBK te verlengen. In lijn daarmee zijn ook de flankerende beheersmaatregelen, verwoord in de nota ‘Personeelsmaatregelen gedurende de reorganisatieperiode tot 1 januari 2016’ verlengd
Bij het overleg tussen bonden en Defensie over de verlenging van het SBK en de flankerende personeelsmaatregelen zijn onlangs ook afspraken rondom de OPCO-labeling tegen het licht gehouden.

Het resultaat daarvan is een betere, iets scherper geformuleerde set van afspraken. Bij de vacaturestelling, de selectie en de vulling van functies dient tot nader order als volgt te worden gehandeld (tekst Defensie):

“De vacaturehouder bij het defensieonderdeel waar de vacature zich bevindt, draagt zorg voor defensiebrede publicatie van de vacature. Militairen van elk OPCO (operationeel commando van zee- land-, luchtstrijdkrachten en Koninklijke Marechaussee) kunnen via de vacaturebank belangstelling tonen voor de vacature, ongeacht het ‘OPCO-label’ dat aan de arbeidsplaats is gekoppeld. Dit is het reguliere proces, conform het FPS (Flexibel Personeels Systeem).
Na de sluitingsdatum van de vacature neemt de vacaturehouder allereerst de militairen die belangstelling hebben getoond passend bij het OPCO-label in beschouwing voor functietoewijzing.
Indien de vacaturehouder deze kandidaten niet geschikt acht om de functie te vervullen of indien het OPCO om moverende redenen de functie niet wil toewijzen aan deze kandidaten, wordt het selectieproces voortgezet en worden de overige beschikbare militaire kandidaten beschouwd voor functietoewijzing. Indien dit leidt tot een geschikte kandidaat van een ander OPCO, dan wordt de betreffende functie toegewezen. Dit laatste geschiedt eveneens indien er geen militairen hebben gesolliciteerd passend bij het OPCO-label.
Een wijziging van bestemming als bedoeld in artikel 12a van het AMAR(Algemeen Militair Ambtenaren Reglement) is alleen aan de orde indien de indien de aard van de te vullen vacature dit vereist en de betreffende militair hiermee instemt.
Indien de vacature niet door een militair kan worden vervuld, dan kan de vacature voor de functieduur van in beginsel maximaal drie jaar worden vervuld door een burgermedewerker.”

Getagged onder functietoewijzing    OPCO's    labeling   
Log in om reacties te plaatsen
Inloggen Registreren

LOGIN MET UW ACCOUNTGEGEVENS

Gebruikersnaam
Wachtwoord

Check overlegdata!

Check de agenda!

Wat betekent die afkorting?

vraagtekens

Vertegenwoordigers

Jef Stassen-100x150

Jacques van Hulsen-100x150

Jef Stassen
REO

Jacques van Hulsen
SOD, AFR, AP, PA

 

 

Ronald-van-Riel-100X150

Peter Wulms-100X150

Ronald van Riel
REO, AP

Peter Wulms
TWAV

 Nummerdor

 

Hanneke Nummerdor
PA

 

Betekenis afkortingen:
AFR -werkgroep algemene & financiële rechtstoestand
AP - werkgroep algemeen personeelsbeleid
PA - werkgroep postactieven
REO - werkgroep reorganisaties
SOD - georganiseerd overleg sector defensie
TWAV - technische werkgroep arbo en veiligheid

 

Sitevizier

Sitevizier is de online nieuwsbrief van de VBM. U kunt zich hier aanmelden.

Deze site maakt gebruik van functionele en analytische cookies.

Ik begrijp het

De Vakbond voor Burger en Militair defensiepersoneel VBM

De VBM is er voor:

Defensiemedewerkers

Burgers

MILITAIREN

BURGERS

Reservisten

Postactieven & Veteranen

RESERVISTEN

PA & VETERANEN

Contact

VBM

Bezoekadres: Ametisthorst 20, Den Haag
Postadres: Postbus 93037, 2509 AA Den Haag
Tel. 070-3155111

Voor uitgebreide contactinformatie kijk hier >>>

Ga snel naar:

BBTV Sitevizier
Helpdesk Lid worden