• Belastingservice VBM
  • image

Cafetariaregeling arbeidsvoorwaarden

vrijdag, 30 september 2016 14:40
Cafetariaregeling arbeidsvoorwaarden

Defensie maakt dit jaar een voorzichtige start met het bieden van keuzes aan de medewerker in zijn of haar arbeidsvoorwaardenpakket. Met de bonden is overeenstemming bereikt over de introductie van een cafetariaregeling. Cafetariaregelingen zijn regelingen op grond waarvan een werknemer de vorm van zijn beloning kan kiezen. 

Er wordt in 2016 een begin gemaakt met het ruilen van reiskosten voor de bruto eindejaarsuitkering. In de jaren volgend is het de bedoeling meerdere bronnen - bijvoorbeeld vakantie-uitkering en salaris – als doelen toe te voegen. Via Selfservice kan de medewerker dan zelf verschillende opties invoeren en bekijken wat voor hem de beste keuze is.

Klik HIER voor een vraag- en antwoordenlijst die wordt verspreid door Defensie.

Klik HIER voor een excel-document waarmee je je voordeel kunt berekenen. Of download de bijlage (kijk onderaan dit bericht).

Door gebruik te maken van de geboden keuzemogelijkheid komt de medewerker in aanmerking voor een fiscaal voordeel. Klik hier voor een toelichting. Bovendien kan de werknemer – zeker op langere termijn als het keuzepallet uitgebreid is – keuzes maken in zijn arbeidsvoorwaardenpakket die beter aansluiten bij zijn persoonlijke wensen en omstandigheden.
Qua vormgeving is gekozen voor een variant waarbij de medewerker kenbaar moet maken dat hij mee wil doen. Doet hij of zij dat niet dan blijft de huidige situatie ongewijzigd.
Om uitvoeringstechnische redenen die te maken hebben met de bijzondere aanstelling en beloning van de reservist kan het reservepersoneel in 2016 nog geen gebruik maken.

Let op:
De verlaging van het brutoloon heeft als voordeel dat er minder loonbelasting en premies sociale verzekeringen hoeven worden afgedragen. Het belastbare inkomen van de werknemer wordt door deelname aan de cafetariaregeling immers lager. Dit heeft mogelijk invloed op de inkomensafhankelijke toeslagen zoals huurtoeslag, zorgtoeslag etc. Ook kan er sprake zijn van een effect op de hoogte van een nog te verkrijgen hypothecaire lening.
Deze eenmalige verlaging van het brutoloon van de werknemer heeft geen gevolgen voor de pensioengrondslag. De verlaging van het brutoloon heeft wel gevolgen voor de hoogte van het verzekerd inkomen voor de WW, ZW, WGA en de WIA. Wanneer bijvoorbeeld een werknemer een deel van zijn eindejaarsuitkering (en t.z.t. andere inkomstenbronnen) gebruikt en hij wordt werkloos of arbeidsongeschikt, dan zal de uitkering lager uitvallen. Zijn dagloon, waarvan de uitkering wordt afgeleid, daalt namelijk. Wij raden met name de groep defensiemedewerkers die weten dat hun resterende aanstelling een jaar of minder duurt aan hier rekening mee te houden.

Getagged onder arbeidsvoorwaarden    reiskosten    eindejaarsuitkering   
Log in om reacties te plaatsen
Inloggen Registreren

LOGIN MET UW ACCOUNTGEGEVENS

Gebruikersnaam
Wachtwoord

Check overlegdata!

Check de agenda!

Wat betekent die afkorting?

vraagtekens

Vertegenwoordigers

Jef Stassen-100x150

Jacques van Hulsen-100x150

Jef Stassen
REO

Jacques van Hulsen
SOD, AFR, AP, PA

 

 

Ronald-van-Riel-100X150

Peter Wulms-100X150

Ronald van Riel
REO, AP

Peter Wulms
TWAV

 Nummerdor

 

Hanneke Nummerdor
PA

 

Betekenis afkortingen:
AFR -werkgroep algemene & financiële rechtstoestand
AP - werkgroep algemeen personeelsbeleid
PA - werkgroep postactieven
REO - werkgroep reorganisaties
SOD - georganiseerd overleg sector defensie
TWAV - technische werkgroep arbo en veiligheid

 

Sitevizier

Sitevizier is de online nieuwsbrief van de VBM. U kunt zich hier aanmelden.

Deze site maakt gebruik van functionele en analytische cookies.

Ik begrijp het

De Vakbond voor Burger en Militair defensiepersoneel VBM

De VBM is er voor:

Defensiemedewerkers

Burgers

MILITAIREN

BURGERS

Reservisten

Postactieven & Veteranen

RESERVISTEN

PA & VETERANEN

Contact

VBM

Bezoekadres: Ametisthorst 20, Den Haag
Postadres: Postbus 93037, 2509 AA Den Haag
Tel. 070-3155111

Voor uitgebreide contactinformatie kijk hier >>>

Ga snel naar:

BBTV Sitevizier
Helpdesk Lid worden