• Belastingservice VBM
  • image

Defensie en Centrales hervatten arbeidsvoorwaardenoverleg

vrijdag, 01 februari 2019 09:00
Defensie en Centrales hervatten arbeidsvoorwaardenoverleg

De Centrales (bonden in het overleg) en de staatssecretaris van Defensie hebben op 31 januari jl. afgesproken om in de week van 4 februari inhoudelijk verder te gaan praten over een sterk verbeterd en duidelijk arbeidsvoorwaardenresultaat zonder open eindjes.

Voor de Centrales was bij de start van het overleg de grote vraag: is er meer financiële en beleidsmatige ruimte om samen te kunnen komen tot een verbeterd arbeidsvoorwaardenresultaat? Daarnaast speelt de vertrouwenskwestie en het voortdurend niet nakomen van afspraken door de werkgever.

De Centrales zijn bereid om het conflict over de militaire pensioenen ‘buiten’ de vergadering van het SOD te laten. Het verschil van inzicht blijft dus bestaan, maar het is voor de Centrales belangrijk om zo snel als redelijkerwijs mogelijk tot een breed gedragen arbeidsvoorwaardenresultaat, met een pensioenstelsel specifiek voor militairen, te komen.

In haar reactie gaf staatssecretaris Visser aan dat een verschil van mening over de pensioenregeling niet in de weg moet staan van een gesprek over de arbeidsvoorwaarden.

Zij wilde praten over het herstel van vertrouwen en het nakomen van afspraken, voor de Centrales een belangrijk punt om überhaupt weer te gaan onderhandelen.

Daarop gaf de staatssecretaris aan: “Het is mijn ambitie om te komen tot een pakket van arbeidsvoorwaarden inclusief een structurele afspraak over een nieuwe pensioenregeling voor militairen. Ik deel de urgentie om tot een voor iedereen aanvaardbaar resultaat te komen. De benodigde aanvullende financiële en beleidsmatige ruimte daarvoor is er.” Zij houdt wel een slag om de arm: “Je moet altijd prioriteiten stellen.”

Verder gaf de staatssecretaris aan de overlegafspraken in het vervolg te zullen respecteren.

Defensiepersoneel NU op één

De Centrales hebben daarop aangegeven dat hun vertrouwen in de werkgever Defensie nog altijd niet volledig is hersteld. Een echte oplossing moet onder meer komen uit een sterk verbeterd arbeidsvoorwaardenresultaat voor het defensiepersoneel.

In het laatste nationaal plan voor Defensie hebben de minister en de staatssecretaris aangegeven hoe Nederland denkt de Defensie-uitgaven tot 2024 te kunnen laten groeien. Maar in de top 5 van de prioriteiten kwam het defensiepersoneel niet voor. De Centrales willen niet wachten tot 2020, het jaar waarin er een ‘herijkte’ Defensienota moet komen. Dat is volgens ons echt veel te laat. Defensiepersoneel dient NU op één te staan, elke dag die wij langer wachten schaadt het vertrouwen van het personeel, vergroot de uitstroom en lossen de problemen niet op. Defensie kan alleen groeien als het vertrouwen hersteld wordt en de negatieve spiraal wordt omgebogen. Wij moeten daarvoor met z’n allen op dit moment een sprong in het duister maken. Een deel van de oplossing kan zitten in een sterk verbeterd arbeidsvoorwaardenresultaat.

Wij zijn in belang van het defensiepersoneel in het algemeen en van onze leden in het bijzonder bereid om die sprong te maken. Er moet niet alleen een sterk verbeterd arbeidsvoorwaardenresultaat komen, dat moet er bovenal snel zijn, dat moet duidelijk zijn en mag geen open eindjes bevatten. Dat gaat onze leden niet helpen. De afspraken die wij met Defensie op 31 januari hebben gemaakt over het nakomen van de overlegafspraken, maar ook de toezeggingen over de additionele financiële en beleidsmatige ruimte, moeten dan wel onverkort worden nagekomen en waargemaakt!

Log in om reacties te plaatsen
Inloggen Registreren

LOGIN MET UW ACCOUNTGEGEVENS

Gebruikersnaam
Wachtwoord

Check overlegdata!

Check de agenda!

Wat betekent die afkorting?

vraagtekens

Vertegenwoordigers

Jef Stassen-100x150

Jacques van Hulsen-100x150

Jef Stassen
REO

Jacques van Hulsen
SOD, AFR, AP, PA

 

 

Ronald-van-Riel-100X150

Peter Wulms-100X150

Ronald van Riel
REO, AP

Peter Wulms
TWAV

 Nummerdor

 

Hanneke Nummerdor
PA

 

Betekenis afkortingen:
AFR -werkgroep algemene & financiële rechtstoestand
AP - werkgroep algemeen personeelsbeleid
PA - werkgroep postactieven
REO - werkgroep reorganisaties
SOD - georganiseerd overleg sector defensie
TWAV - technische werkgroep arbo en veiligheid

 

Sitevizier

Sitevizier is de online nieuwsbrief van de VBM. U kunt zich hier aanmelden.

Deze site maakt gebruik van functionele en analytische cookies.

Ik begrijp het

De Vakbond voor Burger en Militair defensiepersoneel VBM

De VBM is er voor:

Defensiemedewerkers

Burgers

MILITAIREN

BURGERS

Reservisten

Postactieven & Veteranen

RESERVISTEN

PA & VETERANEN

Contact

VBM

Bezoekadres: Ametisthorst 20, Den Haag
Postadres: Postbus 93037, 2509 AA Den Haag
Tel. 070-3155111

Voor uitgebreide contactinformatie kijk hier >>>

Ga snel naar:

BBTV Sitevizier
Helpdesk Lid worden