• Belastingservice VBM

VBM gaat in op uitnodiging Defensie

zondag, 26 mei 2019 14:43
VBM gaat in op uitnodiging Defensie

Aanstaande maandag, 27 mei 2019, vindt er in de ochtend een vergadering van het Sector Overleg Defensie plaats. Centraal op de agenda staat de stand van zaken arbeidsvoorwaardenoverleg.De bonden hebben op 24 mei 2019 een brief ontvangen van het Ministerie van Defensie met de navolgende inhoud:
“Op 14 mei jI. is door de Minister, de Staatssecretaris, de Secretaris-Generaal en de Commandant der Strijdkrachten een inzetbrief gestuurd naar alle Defensiemedewerkers en naar de leden van het Sectoroverleg Defensie (SOD/19.00274). In het belang van het Defensiepersoneel verzoek ik u het overleg over de arbeidsvoorwaarden zo snel mogelijk te hervatten. Daartoe nodig ik u graag uit voor een vergadering van het SOD op 27 mei 2019 om 10:00 uur bij het CAOP.”

Nagenoeg gelijktijdig kwam er een agenda binnen voor die vergadering van het SOD. Centraal op de agenda staat de stand van zaken arbeidsvoorwaardenoverleg. Daarnaast zijn een aantal onderwerpen geagendeerd die te maken hebben met het maken en nakomen van afspraken of in een bredere context het vertrouwen. De VBM zal gehoor geven aan deze uitnodiging. Te meer daar bij het agendapunt stand van zaken de verschillende inzetbrieven geagendeerd staan. Ook de brief die wij samen met meerdere collegaebonden hebben ingebracht.

Mocht de indruk bestaan dat de informele gesprekken die gehouden zijn en waarover we eerder informeerden geleid hebben tot “appeltje-eitje” gesprek op maandag, dan is deze volkomen onjuist. De kloof tussen de verschillende inzetten is behoorlijk. Informele gesprekken gaan deze kloof niet dichten. Het gesprek maandag geeft op korte termijn duidelijkheid. Dat is wat medewerkers vragen.
Getagged onder rangenstelsel    functiewaardering    loongebouw    arbeidsvoorwaardenoverleg   

1 Reactie

 • Reactielink Peter Stolk vrijdag, 07 juni 2019 20:36 Geplaatst door Peter Stolk

  Met verbazing heb ik de inzetbrief van Defensie gelezen. Ik moet toegeven dat men heel creatief met cijfertjes is. Tegelijkertijd voel ik me nogal boos, omdat de werkgever waar ik al zo lang voor werk kennelijk denkt dat wij, werknemers en vakbonden, een dusdanig laag IQ hebben dat wij hun loonbod volgens het rekenmodel zoals zij het hanteren zullen accepteren.
  Zo staat er in de brief:

  De inzet laat zich als volgt samenvatten:

  Een loonsverhoging van 6,5% over de periode 1 oktober 2018 tot en met 31 december 2020 voor militairen en burgers. Met de 1,5% van 1 januari 2018 betekent dit 8% vanaf de periode 1 januari 2018 tot en met 31 december 2020, dit is vergelijkbaar met de politie.

  De HDP heb ik hierover een email gestuurd. Hierin staat:

  Met hoogste verbazing heb ik uw mail en het bijbehorend loon- cq. caobod tot mij genomen.
  U kunt toch niet ontkennen dat u met het loonbod zeer creatief bezig bent geweest!
  Als Defensiemedewerker word ik al jaren geconfronteerd met bezuinigingen, 0-lijn en als er al ruimte is voor een loonsverbetering dat deze telkens achteraf toegepast wordt.

  Na zoveel jaren had ik, zeker in deze tijden van economische voorspoed, verwacht dat u als werkgever echt aan zou geven dat het belang nu bij deze medewerker zou komen te liggen, zeker nu deze in onze organisatie steeds schaarser wordt.
  In plaats daarvan komt u met een bod dat wederom in etappes verdeeld is, waarbij en passant ook nog een stukje van onze vorige CAO wordt meegenomen. Alles plat bij elkaar opgeteld maakt dat 8%, zoals u schrijft conform het politieCAO.

  In klas 2 en 3 van de basisschool heb ik inderdaad zo gerekend. Bij hogere opleidingen echter, kwam ik erachter dat het berekenen van opslagen toch complexer liggen.

  Ik neem uw loonbod als voorbeeld:
  Op 1 januari 2019 +2,25%. Dit betekent dat ik tot 1 juli 2019 geen 6,5 maar 2,5% extra krijg! Vervolgens op 1 juli 2019 nogmaals 1% extra. Dit maakt nog steeds geen 6,5%!
  Uiteindelijk een jaar later ontvangen wij de overige 3,25%.

  Een vergelijking:
  Stel ik verdien op 31 december 3000 euro bruto. Op 1 januari 2019 ontvang ik, als ik ineens die 6.5% loonsverhoging zou krijgen 3195 euro. Tot 31 december 2020 (het einde van de nieuwe CAO-periode) betekent een totaal inkomen van 76.680 euro bruto.  Vergeleken met het loon dat ik op 31 december 2018 verdiende, inderdaad een verhoging van 6.5%

  Uw voorstel:
  Op 1 januari 2019 +2,25% betekent een bruto maandsalaris van 3067.50 euro
  Op 1 juli 2019 +1% betekent een bruto maandsalaris van 3098,18 euro
  Op 1 juli 2020 +3,25% betekent een bruto maandsalaris van 3198.87 euro
  Tezamen maakt dat een totaal inkomen van  (6 x 3067,50 euro) 18.405 euro + (12 x 3098.18 euro) 37.178,10 euro + (6 x 3198.87 euro) 19.193,19 euro = 74.776,29 euro.

  Dit betekent een loonsverhoging ten opzichte van de situatie eind december 2018 van  ((74.776.29 euro – 72.000 euro) / 72.000 euro) x 100 = 3,86% !!!

  Merkt u hier enige discrepantie op?
  Graag hoor ik van u hoe u hier tegenover staat!

  Natuurlijk heb ik tot nu toe GEEN antwoord ontvangen...

  Ik hoop met heel mijn hart dat u zich als onderhandelaar niet laat beetnemen door dit nogal dubieuze loonbod.

  Met vriendelijke groet!

  Ik

  Rapporteren
Log in om reacties te plaatsen
Inloggen Registreren

LOGIN MET UW ACCOUNTGEGEVENS

Gebruikersnaam
Wachtwoord

Check overlegdata!

Check de agenda!

Wat betekent die afkorting?

vraagtekens

Vertegenwoordigers

Jef Stassen-100x150

Jacques van Hulsen-100x150

Jef Stassen
REO

Jacques van Hulsen
SOD, AFR, AP, PA

 

 

Ronald-van-Riel-100X150

Peter Wulms-100X150

Ronald van Riel
REO, AP

Peter Wulms
TWAV

 Nummerdor

 

Hanneke Nummerdor
PA

 

Betekenis afkortingen:
AFR -werkgroep algemene & financiële rechtstoestand
AP - werkgroep algemeen personeelsbeleid
PA - werkgroep postactieven
REO - werkgroep reorganisaties
SOD - georganiseerd overleg sector defensie
TWAV - technische werkgroep arbo en veiligheid

 

Sitevizier

Sitevizier is de online nieuwsbrief van de VBM. U kunt zich hier aanmelden.

Deze site maakt gebruik van functionele en analytische cookies.

Ik begrijp het

De Vakbond voor Burger en Militair defensiepersoneel VBM

De VBM is er voor:

Defensiemedewerkers

Burgers

MILITAIREN

BURGERS

Reservisten

Postactieven & Veteranen

RESERVISTEN

PA & VETERANEN

Contact

VBM

Bezoekadres: Ametisthorst 20, Den Haag
Postadres: Postbus 93037, 2509 AA Den Haag
Tel. 070-3155111

Voor uitgebreide contactinformatie kijk hier >>>

Ga snel naar:

BBTV Sitevizier
Helpdesk Lid worden