• Belastingservice VBM

Hoe vordert de nieuwe employability-organisatie?

donderdag, 24 oktober 2019 15:43
Hoe vordert de nieuwe employability-organisatie?

In het arbeidsvoorwaardenakkoord van 2017-2018 hebben bonden en Defensie afgesproken om een nieuwe ‘uniforme’ employabilityorganisatie op te richten. Tot medio oktober 2019 is er nog geen enkel zicht op wat dat voor een organisatie zou moeten zijn. Maar op 19 september heeft Defensie beloofd dat er uiterlijk 1 november een ‘beleidsvoornemen’ is.

De bonden zijn het intussen meer dan zat dat Defensie afspraken niet nakomt. Dat hebben ze Defensie op 19 september ook duidelijk laten weten. In het overleg hebben de bonden Defensie minachting van de afspraken verweten. Zij worden ‘narrig’ van het onvermogen van Defensie om een afspraak als deze om te zetten in concrete maatregelen.

De VBM heeft laten weten dat het niet alleen gaat om het niet nakomen van de afspraak om de loopbaanbegeleiders (die er al zijn) onder te brengen in één organisatie. Wij missen ook de toegezegde overzichten van behoudmaatregelen. En de uitwerking van het plan om het moment van binnenkomst bij Defensie beter te laten aansluiten bij het moment van schoolverlaten/afstuderen.

Ter verdediging voert Defensie aan dat er ‘veranderende inzichten’ zijn over het personeelsbeleid bij de Defensiestaf. Daarom is de afspraak uit het najaar van 2017 ‘achterhaald’. De bonden vinden dit kletskoek. Er is nog geen enkele (eerste) stap gezet!

Loopbaanbeleid burgers

De VBM heeft aan het einde van de discussie verwezen naar een afspraak uit het meest recente arbeidsvoorwaardenakkoord (2018-2020). Die afspraak luidt dat de huidige loopbaanbegeleiding voor het burgerpersoneel wordt geformaliseerd. Ook is afgesproken dat het burgerpersoneel een loopbaangesprek met een employabilitybegeleider kan houden en dat de daaruit voortkomende afspraken worden vastgelegd in een persoonlijk ontwikkelingsplan. Die zijn dan bindend.

De vraag is hoe Defensie afspraken die in het arbeidsvoorwaardenakkoord zijn gemaakt, zoals het ontwikkelingsbudget voor burgerpersoneel en de ‘welkom-terug-regeling’ gaat invullen. Eigenlijk zegt Defensie dat het de afspraken van jaren geleden niet nakomt, en ook de afspraken uit het huidige akkoord naast zich neerlegt.

Dat is, aldus Defensie in een reactie, niet juist. Daarom de plechtige belofte dat er per 1 november een beleidsvoornemen komt.

 

De afspraken uit het arbeidsvoorwaardenakkoord 2017-2018:

Om het hier boven vermelde recht van scholing ten behoeve van talentontwikkeling en de ondersteuning naar werk buiten de defensieorganisatie voor burgers en militairen te garanderen wordt een nieuwe, uniforme employabilityorganisatie ingericht.

Deze organisatie heeft de middelen en expertise om, in nauwe samenwerking met de medewerker, de door- en uitstroom wensen en mogelijkheden te ondersteunen. De focus ligt hierbij op het uitbouwen van de talenten voor een loopbaan binnen of op termijn buiten Defensie.

Defensie zoekt geen nieuwe baan, maar zorgt ervoor dat de medewerker zo is toegerust dat de kansen op een baan maximaal zijn. Met een mandaat, dat wordt ingevuld in nauwe samenwerking tussen lijnmanager, bevoegd gezag en employabilitybegeleider, maakt de employabilityorganisatie afspraken met de medewerker die rechtspositioneel verbindend zijn.

De employabilityorganisatie kan ook werkervaringsplaatsen inzetten om de mobiliteit van medewerkers binnen en buiten Defensie te ondersteunen. Werkervaringsplaatsen bieden de gelegenheid ervaring op te doen op een andere werkplek. Medewerkers kunnen op basis van vrijwilligheid, een relatief korte periode zowel binnen als buiten Defensie, te werk gesteld worden met de zekerheid van het behoud van werk en terugkeer naar de eigen functie.

(Foto: Defensie)

Getagged onder employability   
Log in om reacties te plaatsen
Inloggen Registreren

LOGIN MET UW ACCOUNTGEGEVENS

Gebruikersnaam
Wachtwoord

Check overlegdata!

Check de agenda!

Wat betekent die afkorting?

vraagtekens

Vertegenwoordigers

Jef Stassen-100x150

Jacques van Hulsen-100x150

Jef Stassen
REO

Jacques van Hulsen
SOD, AFR, AP, PA

 

 

Ronald-van-Riel-100X150

Peter Wulms-100X150

Ronald van Riel
REO, AP

Peter Wulms
TWAV

 Nummerdor

 

Hanneke Nummerdor
PA

 

Betekenis afkortingen:
AFR -werkgroep algemene & financiële rechtstoestand
AP - werkgroep algemeen personeelsbeleid
PA - werkgroep postactieven
REO - werkgroep reorganisaties
SOD - georganiseerd overleg sector defensie
TWAV - technische werkgroep arbo en veiligheid

 

Sitevizier

Sitevizier is de online nieuwsbrief van de VBM. U kunt zich hier aanmelden.

Deze site maakt gebruik van functionele en analytische cookies.

Ik begrijp het

De Vakbond voor Burger en Militair defensiepersoneel VBM

De VBM is er voor:

Defensiemedewerkers

Burgers

MILITAIREN

BURGERS

Reservisten

Postactieven & Veteranen

RESERVISTEN

PA & VETERANEN

Contact

VBM

Bezoekadres: Ametisthorst 20, Den Haag
Postadres: Postbus 93037, 2509 AA Den Haag
Tel. 070-3155111

Voor uitgebreide contactinformatie kijk hier >>>

Ga snel naar:

BBTV Sitevizier
Helpdesk Lid worden