Geschil over employability-organisatie

woensdag, 11 maart 2020 16:42
Geschil over employability-organisatie

Op vrijdag 6 maart was er een ingelast Sectoroverleg Defensie (SOD). Het enige inhoudelijke onderwerp op de agenda was het beleidsvoornemen ‘Oprichting employability-organisatie’. Omdat Defensie en de bonden het over de inhoud niet eens konden worden, is besloten het verschil van mening voor te leggen aan de Advies- en Arbitragecommissie (AAC).

Dit niet in de vorm van een adviesaanvraag, maar in de vorm van arbitrage.


De basis

Defensie en de bonden hebben na langdurige discussie eind 2017 een arbeidsvoorwaardenakkoord bereikt. In het akkoord staat de volgende afspraak:


“Om het hierboven vermelde recht van scholing ten behoeve van talentontwikkeling en de ondersteuning naar werk buiten de defensieorganisatie voor burgers en militairen te garanderen, wordt een nieuwe, uniforme employability-organisatie ingericht. […] Met een mandaat, dat wordt ingevuld in nauwe samenwerking tussen lijnmanager, bevoegd gezag en employability-begeleider, maakt de employability-organisatie afspraken met de medewerker die rechtspositioneel verbindend zijn.’’


De discussie

De afgelopen maanden is met Defensie gesproken over de vraag waarom er aan deze afspraak nog geen invulling was gegeven en toen dat wel gloorde, hoe het beleidsvoornemen, dat de oprichting markeert, er precies zou moeten uitzien. Tijdens die (laatste) discussie bleek dat Defensie een heel andere opvatting had dan de centrales over de vormgeving van die afspraak.

De centrales zijn op basis van de gevoerde discussie van mening dat er één organisatie zou moeten worden ingericht, waarin alle medewerkers ondergebracht zouden moeten zijn. Defensie wil nadrukkelijk de randvoorwaarde opnemen dat de uitkomst van de reorganisatie ook kan betekenen dat de employability-organisatie onder de defensieonderdelen ressorteert.

Het lijkt misschien een nuanceverschil maar dat is het niet. De centrales zijn van mening dat de employability-organisatie de medewerker centraal moet stellen. Defensie zet daarentegen het organisatiebelang prominent neer. Als krijgsmachtdelen hun eigen medewerkers kunnen aansturen, zal al snel blijken dat het óf blijft bij op meerdere manieren te interpreteren “afspraken”, óf het leggen van prioriteit bij wat het defensieonderdeel – zeker in tijden van krapte – belangrijk vindt. Dat daardoor ook verschillen tussen krijgsmachtdelen gaan ontstaan is met zekerheid te voorspellen.


De conclusie

Het verschil van mening bleek niet overbrugbaar. Defensie en de bonden hebben toen het besluit genomen om hun geschil voor te leggen aan de Advies- en Arbitragecommissie (AAC). Vaak wordt gekozen om dat te doen door de wijze heren en dames van de commissie te vragen een advies uit te brengen. Deze keer is gekozen voor arbitrage. Dit betekent dat de commissie een voor alle partijen bindende uitspraak gaat doen. Daarmee wordt snelheid geboden en duidelijkheid gediend.

Woensdag 11 maart is het geschil aan de commissie aangeboden. Nog niet duidelijk is wanneer de commissie met haar werk kan starten. Wij houden u op de hoogte.

Getagged onder employability    AAC    geschillencommissie   
Log in om reacties te plaatsen
Inloggen Registreren

LOGIN MET UW ACCOUNTGEGEVENS

Gebruikersnaam
Wachtwoord

Check overlegdata!

Check de agenda!

Wat betekent die afkorting?

vraagtekens

Vertegenwoordigers

Jef Stassen-100x150

Jacques van Hulsen-100x150

Jef Stassen
REO

Jacques van Hulsen
SOD, AFR, AP, PA

 

 

Ronald-van-Riel-100X150

Peter Wulms-100X150

Ronald van Riel
REO, AP

Peter Wulms
TWAV

 Nummerdor

 

Hanneke Nummerdor
PA

 

Betekenis afkortingen:
AFR -werkgroep algemene & financiële rechtstoestand
AP - werkgroep algemeen personeelsbeleid
PA - werkgroep postactieven
REO - werkgroep reorganisaties
SOD - georganiseerd overleg sector defensie
TWAV - technische werkgroep arbo en veiligheid

 

VBM en BBTV Personeelsvoordeelwinkel

a4 nl voordelig fietsend het voorjaar in

Sitevizier

Sitevizier is de online nieuwsbrief van de VBM. U kunt zich hier aanmelden.

Deze site maakt gebruik van functionele en analytische cookies.

Ik begrijp het

De Vakbond voor Burger en Militair defensiepersoneel VBM

De VBM is er voor:

Defensiemedewerkers

Burgers

MILITAIREN

BURGERS

Reservisten

Postactieven & Veteranen

RESERVISTEN

PA & VETERANEN

Contact

VBM

Bezoekadres: Ametisthorst 20, Den Haag
Postadres: Postbus 93037, 2509 AA Den Haag
Tel. 070-3155111

Voor uitgebreide contactinformatie kijk hier >>>

Ga snel naar:

BBTV Sitevizier
Helpdesk Lid worden