• Download de VBM-app

Knelpuntcategorieën bijna in beeld

donderdag, 09 februari 2012 01:32
Defensie moet dit jaar 12.000 functies schrappen en de bonden hebben daarom een nieuw Sociaal Beleidskader (SBK) afgesproken. In dat SBK zijn bijzondere afspraken gemaakt voor mensen die tot een knelpuntcategorie behoren. Zij kunnen gebruik maken van maatregelen die vrijwillige uitstroom moeten bevorderen.

De bonden hebben een tijd moeten wachten op het voorstel van Defensie, waarin deze knelpuntcategorieën worden omschreven. De VBM vindt dat Defensie de deur zo snel mogelijk open moet zetten. Hoe meer tijd medewerkers krijgen, hoe meer kansen zij hebben op een andere functie en – zeker zo belangrijk – hoe minder medewerkers gedwongen zijn om onvrijwillig te vertrekken.
In het overleg op 7 februari 2012 hebben de bonden uitgebreid met Defensie over de lijst met knelpuntencategorieën gesproken. Het gaat op dit moment om een lijst die royaal 5000 medewerkers raakt. Er waren de nodige vragen en opmerkingen. Met name de vraag waarom sommige groepen waren uitgezonderd kwam meermalen aan de orde.
Toch wel met teleurstelling hebben wij moeten vaststellen dat CDC en DMO nog steeds niet precies in beeld hebben in welke categorieën burgermedewerkers een meer dan gemiddelde overtolligheid bestaat.
Het lijkt onvermijdelijk dat de lijst met knelpuntcategorieën in twee fases het levenslicht zal zien. In eerste instantie zullen de vier krijgsmachtdelen voor zowel het burger als het militair personeel met een lijst komen. Voor wat betreft het militair personeel vallen daar ook de militairen onder die bij DMO en CDC zitten. Volgende week hopen Defensie en de bonden over deze lijst overeenstemming te bereiken. Daarvoor is een extra vergadering ingelast.
Op de nu door Defensie gepresenteerde lijst ontbraken overigens ook de hoogste rangen en schalen. De numerus fixus aantallen nemend, zit er ook in die categorieën overtolligheid, die de aanwijzing als knelpuntcategorie rechtvaardigt. Gelijkheid onder medewerkers houdt naar ons oordeel in dat ook hier sprake is van een nog te herstellen verzuim.
Log in om reacties te plaatsen
Inloggen Registreren

LOGIN MET UW ACCOUNTGEGEVENS

Gebruikersnaam
Wachtwoord

Check overlegdata!

Check de agenda!

Wat betekent die afkorting?

vraagtekens

Vertegenwoordigers

Jef Stassen-100x150

Jacques van Hulsen-100x150

Jef Stassen
REO

Jacques van Hulsen
SOD, AFR, AP, PA

 

 

Louis Schipper-100X150

Peter Wulms-100X150

Louis Schipper
REO, AP

Peter Wulms
TWAV

Betekenis afkortingen:
AFR -werkgroep algemene & financiële rechtstoestand
AP - werkgroep algemeen personeelsbeleid
PA - werkgroep postactieven
REO - werkgroep reorganisaties
SOD - georganiseerd overleg sector defensie
TWAV - technische werkgroep arbo en veiligheid

 

Sitevizier

Sitevizier is de online nieuwsbrief van de VBM. U kunt zich hier aanmelden.

Deze site maakt gebruik van functionele en analytische cookies.

Ik begrijp het

De Vakbond voor Burger en Militair defensiepersoneel VBM

De VBM is er voor:

Defensiemedewerkers

Burgers

MILITAIREN

BURGERS

Reservisten

Postactieven & Veteranen

RESERVISTEN

PA & VETERANEN

Contact

VBM

Bezoekadres: Ametisthorst 20, Den Haag
Postadres: Postbus 93037, 2509 AA Den Haag
Tel. 070-3155111

Voor uitgebreide contactinformatie kijk hier >>>

Ga snel naar:

BBTV Sitevizier
Helpdesk Lid worden