• Download de VBM-app

Eerste tranche knelpuntcategorieën aangewezen

donderdag, 16 februari 2012 20:19
Rond 1 maart worden de defensiemedewerkers die tot een knelpuntcategorie behoren door defensie aangeschreven. Dat is het resultaat van de besprekingen die de afgelopen weken over het aanwijzen van knelpuntcategorieën zijn gevoerd.

In het SBK 2012 neemt de aanwijzing van groepen personeel als knelpuntcategorie een belangrijke plaats in. Medewerkers die tot zo’n categorie behoren kunnen gebruik maken va de faciliteiten van het SBK om vrijwillig plaats te maken en aldus overtolligheid van andere te voorkomen.

Over eerste tranche knelpuntcategorieën is in het overleg overeenstemming bereikt. Op deze lijst die in via de link hieronder kunt bekijken ontbreken nog een aantal groeperingen. Zo zal zelfs bij een quick scan opvallen dat de defensieonderdelen CDC en DMO ontbreken. Deze defensieonderdelen worden niet vergeten; de knelpuntcategorieën bij deze defensieonderdelen volgen binnenkort. Datzelfde geldt voor een aantal bijzondere groepen. Voor de helderheid: militairen geplaatst bij CDC en DMO zijn wel meegenomen in de huidige aanwijzing. Met andere woorden als er in het overzicht gesproken wordt over adjudanten, dan vallen daaronder niet alleen de adjudanten (incl. de stafadjudanten) werkzaam bij de landmacht, maar ook de adjudanten van de landmacht die een functie bij CD vervullen.

Bij de totstandkoming van het SBK is afgesproken dat niet alle groeperingen waarin overtolligheid bestaat als knelpuntcategorie worden aangewezen. Uitgangspunt is dat de overtolligheid tenminste 10 % bedraagt.

Kortom het feit dat een bepaalde groepering niet op de lijst staat wil nog niet zeggen dat er in die groepering geen overtolligheid is en dat het SBK voor hun niets te bieden heeft. Medewerkers uit die groepering zullen individueel moeten verzoeken om als remplaçant te worden aangemerkt. Als dit wordt toegestaan dan staat ook voor hen het instrumentarium van het SBK open.

Op basis van de lijst kunnen medewerkers die tot de opgenomen categorieën behoren binnen 12 weken aangeven dat zij vrijwillig de defensieorganisatie willen verlaten. Zijn er minder medewerkers die reageren dan het voor die groep vastgestelde quotum, dan blijft de knelpuntcalorie bestaan. Er komt dan een nieuwe aanmeldronde. Dat gaat door totdat het quotum vol is.

Zijn er meer medewerkers die willen vertrekken dan het quotum dan zal er na de inschrijftermijn een keuze gemaakt worden, waarbij de arbeidsmarktpositie een belangrijke rol speelt.

Zoals ook bij de toepassing van het SBK 2004 gebeurde zal de nu gepubliceerde lijst in de loop der tijd veranderen. Er komen groepen bij en er vallen groepen af.

Defensie benadert de medewerkers die tot de knelpuntcategorieën behoren, ook individueel. Omdat er bij het vaststellen van knelpuntcategorieën voor groepen medewerkers is gekozen, kunnen  ook medewerkers die ontslagbescherming genieten of medewerkers die nog onder het oude SBK vallen (SBK 2004) een brief ontvangen.

Voor alle duidelijkheid, medewerkers die de brief ontvangen zijn niet persoonlijk overtollig.. Er is slechts sprake van overtalligheid in de groep. Ook medewerkers met ontslagbescherming of medewerkers die onder het oude SBK vallen, kunnen van de uitstroombevorderende maatregelen gebruik maken. Als zij dat willen, moeten zij zich echter realiseren dat zij daarmee onder de werking van het SBK nieuwe stijl (SBK 2012) gaan vallen.

Voor de lijst knelpuntcategorieën burgermedewerkers klik u hier

Voor de lijst knelpuntcategorieën militairen klikt u hier

 

 

 

 

Log in om reacties te plaatsen
Inloggen Registreren

LOGIN MET UW ACCOUNTGEGEVENS

Gebruikersnaam
Wachtwoord

Check overlegdata!

Check de agenda!

Wat betekent die afkorting?

vraagtekens

Vertegenwoordigers

Jef Stassen-100x150

Jacques van Hulsen-100x150

Jef Stassen
REO

Jacques van Hulsen
SOD, AFR, AP, PA

 

 

Louis Schipper-100X150

Peter Wulms-100X150

Louis Schipper
REO, AP

Peter Wulms
TWAV

Betekenis afkortingen:
AFR -werkgroep algemene & financiële rechtstoestand
AP - werkgroep algemeen personeelsbeleid
PA - werkgroep postactieven
REO - werkgroep reorganisaties
SOD - georganiseerd overleg sector defensie
TWAV - technische werkgroep arbo en veiligheid

 

Sitevizier

Sitevizier is de online nieuwsbrief van de VBM. U kunt zich hier aanmelden.

Deze site maakt gebruik van functionele en analytische cookies.

Ik begrijp het

De Vakbond voor Burger en Militair defensiepersoneel VBM

De VBM is er voor:

Defensiemedewerkers

Burgers

MILITAIREN

BURGERS

Reservisten

Postactieven & Veteranen

RESERVISTEN

PA & VETERANEN

Contact

VBM

Bezoekadres: Ametisthorst 20, Den Haag
Postadres: Postbus 93037, 2509 AA Den Haag
Tel. 070-3155111

Voor uitgebreide contactinformatie kijk hier >>>

Ga snel naar:

BBTV Sitevizier
Helpdesk Lid worden