• Informatiepunt Chroom-6
  • Teken die petitie!

DMO

Reorganisatie Defensie Pijpleiding Organisatie

Om de Defensie Pijpleiding Organisatie (DPO) gereed te maken voor de toekomst is Defensie van plan een reorganisatie door te voeren. Bij deze reorganisatie wordt uiteraard rekening gehouden met de evaluatie die is uitgevoerd in 2017, maar ook met een aantal beslissingen die nu formeel worden gemaakt, waaronder de heroverweging Markelo en de herberekening van de formatie door CEPS (Central Europe Pipeline System).

Reorganisatieplan SDD nog niet gereed

Reorganisatieplan SDD nog niet gereed

dinsdag, 19 januari 2021 12:14

De afgelopen jaren is het ICT-landschap binnen Defensie sterk veranderd. Er is een inhaalslag gemaakt op de kantoorautomatisering met voor de gebruiker positieve gevolgen. Doordat er steeds meer mobiele systemen worden ingezet om dit pad te continueren is de Service Desk Defensie (SDD) steeds meer verschillende diensten 24x7 gaan ondersteunen. De complexiteit van de werkzaamheden verbonden aan deze systemen en dienstverlening is hierdoor toegenomen.

DMO wacht niet op evaluatie

DMO wacht niet op evaluatie

dinsdag, 19 januari 2021 12:13

DMO wil de Bestuursondersteuning van de Staf reorganiseren. Echter, deze organisatie zit nog in de evaluatiefase van de vorige reorganisatie. De directeur DMO acht het noodzakelijk om de aanpassing in de bedrijfsvoering zo spoedig mogelijk door te voeren. Hij wil dus niet wachten op de evaluatie.

Waar blijft reorganisatieplan Munitiebedrijf?

Waar blijft reorganisatieplan Munitiebedrijf?

dinsdag, 10 november 2020 16:19

Het programma ‘Obelix’ moet het gehele munitiedomein veiliger, toekomstbestendiger en effectiever maken. Om veilig te kunnen werken en de werkdruk te reduceren is vastgesteld dat een uitbreiding nodig is met 180 VTE’n. Vervolgens heeft DMO het hele munitiedomein doorgelicht en hierbij werd duidelijk dat het munitiebedrijf 107 VTE extra nodig heeft. Voor heel DMO is dit 114 VTE. Duidelijk werd dat het benodigde budget niet meteen beschikbaar was, maar er is wel tijdelijk budget beschikbaar voor 34 VTE’n om tot eind 2020 de eerste nood te lenigen. 

Defensie maakte geen afspraken over personele gevolgen GrIT

Staatssecretaris van Defensie Barbara Visser maakte onlangs bekend dat Defensie aan het einde van dit jaar een langdurig contract hoopt te tekenen met consortium IBM/Atos over het programma Grensverleggende IT (GrIT). GrIT is de nieuwe it-infrastructuur van Defensie; een kolossale it-vernieuwing die van de krijgsmacht een hoogwaardige, informatiegestuurde organisatie moet maken.

Defensie Cyber Commando mag uitbreiden

Defensie Cyber Commando mag uitbreiden

vrijdag, 24 april 2020 12:22

Defensie wil de operationele capaciteit en zelfstandigheid van het Defensie Cyber Commando (DCC) vergroten. De bonden en Defensie hebben (via telefoonconferenties) inhoudelijk gesproken over het reorganisatieplan.

Overleg reorganisatie JIVC vindt doorgang

Overleg reorganisatie JIVC vindt doorgang

vrijdag, 24 april 2020 12:04

Ondanks opgelegde beperkingen als gevolg van de corona-crisis gaat het overleg met Defensie over reorganisatieplannen – in aangepaste vorm – door. Samen met Defensie is gezocht naar een geschikte methode om ondanks alle opgelegde beperkingen toch voortgang te boeken in het afronden van reorganisatietrajecten. 

Reorganisatieplan JIVC aangepast

Reorganisatieplan JIVC aangepast

maandag, 02 maart 2020 12:35

Tijdens het overleg op 27 februari hebben Defensie en de bonden langdurig stilgestaan bij het reorganisatieplan met de titel ‘De IST op orde’. Even een kleine stap terug in de tijd. Na de samenvoeging van het JIVC en OPS (Operations) in 2019 is gebleken dat er weeffouten zaten in de organisatie. Daarom is in overleg met de medezeggenschap gekozen om alvast een deel-evaluatie uit te voeren. Deze evaluatie heeft uitgewezen dat:

Volg gewoon de afgesproken procedures!

Volg gewoon de afgesproken procedures!

maandag, 02 maart 2020 12:20

In 2019 hebben de bonden het overleg over de Reorganisaties bij DMO (Defensie Materieel Organisatie) opgeschort. Dit moesten we doen omdat tijdens de behandeling van reorganisatieplannen bleek dat DMO geen regie had op de P&O-processen binnen de organisatie. Concreet: diverse directeuren bleken zelfstandig afspraken te hebben gemaakt, waarbij werd afgeweken van voorgeschreven procedures.

Uitbreidingen bij KPU-bedrijf

Uitbreidingen bij KPU-bedrijf

maandag, 02 maart 2020 12:02

Defensie is van plan om het KPU-bedrijf (Kleding en Persoonsgebonden Uitrusting) te Soesterberg uit te breiden. De plannen zijn aangekondigd tijdens een overleg met de bonden op 27 februari.

Pagina 1 van 3

Check overlegdata!

Check de agenda!

Wat betekent die afkorting?

vraagtekens

Vertegenwoordigers

Jef Stassen-100x150

Jacques van Hulsen-100x150

Jef Stassen
REO

Jacques van Hulsen
SOD, AFR, AP, PA

 

 

Ronald-van-Riel-100X150

Peter Wulms-100X150

Ronald van Riel
REO, AP

Peter Wulms
TWAV

 Nummerdor

 

Hanneke Nummerdor
PA

 

Betekenis afkortingen:
AFR -werkgroep algemene & financiële rechtstoestand
AP - werkgroep algemeen personeelsbeleid
PA - werkgroep postactieven
REO - werkgroep reorganisaties
SOD - georganiseerd overleg sector defensie
TWAV - technische werkgroep arbo en veiligheid

 

Sitevizier

Sitevizier is de online nieuwsbrief van de VBM. U kunt zich hier aanmelden.

Deze site maakt gebruik van functionele en analytische cookies.

Ik begrijp het

De Vakbond voor Burger en Militair defensiepersoneel VBM

De VBM is er voor:

Defensiemedewerkers

Burgers

MILITAIREN

BURGERS

Reservisten

Postactieven & Veteranen

RESERVISTEN

PA & VETERANEN

Contact

VBM

Bezoekadres: Ametisthorst 20, Den Haag
Postadres: Postbus 93037, 2509 AA Den Haag
Tel. 070-3155111

Voor uitgebreide contactinformatie kijk hier >>>

Ga snel naar:

BBTV Sitevizier
Helpdesk Lid worden