• Actie bij Defensie
  • Download de VBM-app

DMO

Aanwijzing knelpuntcategorieën DMO

Aanwijzing knelpuntcategorieën DMO

vrijdag, 29 januari 2016 12:14

De Defensie Materieel Organisatie gaat binnenkort 5 reorganisatieplannen opstellen. Het gaat daarbij om plannen voor te reorganiseren ‘elementen’ in de eerste fase. Voor het IT- domein zullen daarna zeker meer fasen en reorganisatieplannen volgen.

VBM wil verlengen ‘Datum Tot en Met-functies’ bespreken

Op 14 januari mocht de Defensie Materieel Organisatie (DMO) het spits afbijten, want de VBM accepteert het niet dat OPCO’s zonder overleg zogeheten ‘datum tot en met-functies’ (DTM-functies) verlengen. Dit zijn tijdelijke functies die nog even in de organisatie worden aangehouden voor het uitvoeren van bepaalde werkzaamheden.

foto: P.Bech

Mainframebeheer uitbesteed aan IBM

dinsdag, 01 december 2015 11:08

Op 28 september jl. heeft Defensie per brief laten weten dat werk van Mainframe Hosting is overgebracht naar een van de grootste IT bedrijven (IBM). Defensie detacheert het defensiepersoneel, belast met deze werkzaamheden, voor één jaar bij IBM. Zij houden hun (Defensie) rechtspositie. 

Lopende reorganisaties en nieuw beleidsvoornemen DMO

Op 6 november 2015 heeft de heer Westermeijer de organisatieontwikkelingen binnen DMO nader toegelicht. DMO moet de evaluatie van de reorganisatie 2013 nog implementeren. Als gevolg van die reorganisatietrajecten bestaat nog een aantal tijdelijke functies die voorzien zijn van een datum tot en met (DTM). Deze tijdelijke functies zijn in het leven geroepen om in de reorganisatieperiode van 2013 tot 2016 nog een aantal taken uit te voeren maar uiteindelijk zullen ook deze functies opgeheven worden. 

foto: MCD

Commandobrug Maasland naar Huis ter Heide

dinsdag, 01 december 2015 09:05

Van de 17 medewerkers van de Commandobrug Maasland zouden er 5 overgeplaatst worden naar Huis ter Heide in Soesterberg. Voor de andere medewerkers zou er onvoldoende werk overblijven en zou Defensie binnen Operations zoeken naar ander werk. De VBM heeft van een aantal leden te horen gekregen dat er nu toch een overplaatsing in de pijplijn zit.

Defensie moet werken aan inzetbaarheid personeel

De vakbonden pleiten voor een defensiebrede toepassing van re-employability instrumenten REP en TOP zoals die binnen de Defensie Materieel Organisatie al langer worden gebruikt. Zo blijkt uit een overleg met DMO op 22 mei jl.

Defensie rommelt weer met afspraken

Defensie rommelt weer met afspraken

vrijdag, 30 januari 2015 13:55

Bij de outsourcing van het Mainframebeheer rommelt Defensie nog altijd met allerlei afspraken. Zo hebben mainframe-medewerkers in december 2014, vlak voor de kerst, te horen gekregen dat ze per 1 januari 2015 (!) gedetacheerd zijn bij de overnemende partij (IBM).

IV/ICT gaat op de schop

IV/ICT gaat op de schop

donderdag, 18 september 2014 11:59

Op 10 september 2014 informeert de directeur Defensie Materieel Organisatie (DMO) de bonden over het plan van aanpak voor de IV/ICT-problematiek bij Defensie. Op Prinsjesdag, 6 dagen later, informeert de minister de Tweede Kamer. De IV/ICT (Informatievoorziening en Informatie en Communicatietechnologie) bij Defensie heeft op dit moment de volle aandacht van de politiek. DMO werkt hard aan een oplossing.

Foto: Google maps

De VBM heeft gehoord dat op redelijk korte termijn een contract getekend zou worden met een externe partij, die het Mainframe (een centrale computer) van Defensie gaat beheren. Als dat klopt, zou dat betekenen dat wederom het sourcingstraject, zoals overeengekomen met Defensie, niet is gevolgd.

Einde aan Transitie Management Organisatie

DMO gaat de Transitiemanagement Organisatie (TMO) in december 2014 opheffen. TMO is een projectorganisatie voor de begeleiding van de invoering van de Enterprise Resource Planning (ERP) in de reguliere materieel-logistieke bedrijfsvoering. De bonden vragen op 16 april of de operationele commando's en andere defensieonderdelen al in staat zijn om op eigen benen te staan.

Pagina 2 van 4

Check overlegdata!

Check de agenda!

Wat betekent die afkorting?

vraagtekens

Vertegenwoordigers

Jef Stassen-100x150

Jacques van Hulsen-100x150

Jef Stassen
REO

Jacques van Hulsen
SOD, AFR, AP, PA

 

 

Louis Schipper-100X150

Peter Wulms-100X150

Louis Schipper
REO, AP

Peter Wulms
TWAV

Betekenis afkortingen:
AFR -werkgroep algemene & financiële rechtstoestand
AP - werkgroep algemeen personeelsbeleid
PA - werkgroep postactieven
REO - werkgroep reorganisaties
SOD - georganiseerd overleg sector defensie
TWAV - technische werkgroep arbo en veiligheid

 

Sitevizier

Sitevizier is de online nieuwsbrief van de VBM. U kunt zich hier aanmelden.

Deze site maakt gebruik van functionele en analytische cookies.

Ik begrijp het

De Vakbond voor Burger en Militair defensiepersoneel VBM

De VBM is er voor:

Defensiemedewerkers

Burgers

MILITAIREN

BURGERS

Reservisten

Postactieven & Veteranen

RESERVISTEN

PA & VETERANEN

Contact

VBM

Bezoekadres: Ametisthorst 20, Den Haag
Postadres: Postbus 93037, 2509 AA Den Haag
Tel. 070-3155111

Voor uitgebreide contactinformatie kijk hier >>>

Ga snel naar:

BBTV Sitevizier
Helpdesk Lid worden