• Actie bij Defensie
  • Download de VBM-app

DMO

Defensie heeft het personeel van de Commandobrug Maasland (CBM) per brief geïnformeerd over het besluit om de CBM te integreren met het Network Operations Center (NOC) op Camp New Amsterdam. Het personeel heeft de VBM verder laten weten dat het hier slechts een standplaats wijziging betreft en dat het dus geen reorganisatie is. Dit zou met de medezeggenschapscommissie overeengekomen zijn.

Bonden willen 7 functies extra voor KPU

woensdag, 08 mei 2013 02:00

Bonden en Defensie hebben in de begeleidingscommissie personele implementatie DMO MATLOG gesproken over het schrappen van 7 functies bij het KPU-bedrijf. Defensie wil die functies opheffen vooruitlopend op de invoering van het kleedgeld (een virtueel budget). Over dit onderwerp – de invoering van het kleedgeld –zijn bonden en Defensie het niet eens. Het ziet er niet naar uit dat er snel overeenstemming komt.

Op de agenda van het overleg reorganisaties DMO op 31 oktober stond het reorganisatieplan JIVC/OPS. De VBM heeft daarnaast - niet voor het eerst - gevraagd naar meer duidelijkheid over de voortgang van het PPS-project F-100 Motorenonderhoud.

Stel projectleider PPS F-100 Motorenonderhoud aan!

Stel projectleider PPS F-100 Motorenonderhoud aan!

donderdag, 13 september 2012 14:20

De VBM heeft met DMO gesproken over de stilstand in het project Publiek-Private Samenwerking (PPS) F-100 motoren. De VBM heeft de directeur DMO zeer indringend opgeroepen de knoop door te hakken en zo snel mogelijk duidelijkheid te verschaffen over het vervolg van dit project. Het personeel wacht al te lang!

VBM wil snel duidelijkheid over LCW

vrijdag, 29 juni 2012 11:29

Het ontbreken van voortgang van het project PPS F-100 motorenonderhoud LCW veroorzaakt onrust bij het personeel. De nog uit te voeren evaluatie valt samen met de grote reorganisatietrajecten bij Defensie. De medewerkers leven al jaren in onzekerheid over hun toekomstperspectief. De VBM wil snel duidelijkheid en heeft aangegeven dat het voor de hand ligt het project over te dragen aan CLSK/LCW.

Reorganisaties DMO 14 maart 2012

vrijdag, 16 maart 2012 16:28

Levert DMO wel of geen maatwerk bij de reorganisatie CAMS-FV? Dit was één van de onderwerpen die aan de orde zijn geweest tijdens een overleg over reorganisaties bij DMO. DMO moet zelf ook volledig op de schop.

Pagina 4 van 4

Check overlegdata!

Check de agenda!

Wat betekent die afkorting?

vraagtekens

Vertegenwoordigers

Jef Stassen-100x150

Jacques van Hulsen-100x150

Jef Stassen
REO

Jacques van Hulsen
SOD, AFR, AP, PA

 

 

Louis Schipper-100X150

Peter Wulms-100X150

Louis Schipper
REO, AP

Peter Wulms
TWAV

Betekenis afkortingen:
AFR -werkgroep algemene & financiële rechtstoestand
AP - werkgroep algemeen personeelsbeleid
PA - werkgroep postactieven
REO - werkgroep reorganisaties
SOD - georganiseerd overleg sector defensie
TWAV - technische werkgroep arbo en veiligheid

 

Sitevizier

Sitevizier is de online nieuwsbrief van de VBM. U kunt zich hier aanmelden.

Deze site maakt gebruik van functionele en analytische cookies.

Ik begrijp het

De Vakbond voor Burger en Militair defensiepersoneel VBM

De VBM is er voor:

Defensiemedewerkers

Burgers

MILITAIREN

BURGERS

Reservisten

Postactieven & Veteranen

RESERVISTEN

PA & VETERANEN

Contact

VBM

Bezoekadres: Ametisthorst 20, Den Haag
Postadres: Postbus 93037, 2509 AA Den Haag
Tel. 070-3155111

Voor uitgebreide contactinformatie kijk hier >>>

Ga snel naar:

BBTV Sitevizier
Helpdesk Lid worden