• Belastingservice VBM

Plan samenvoegen JIVC/OPS moet aangepast

vrijdag, 26 januari 2018 06:00
Plan samenvoegen JIVC/OPS moet aangepast

Defensie gaat het IT – domein vernieuwen (Informatie Technologie). Dit wordt een meerjarige operatie die gefaseerd wordt uitgevoerd. De huidige IT-systemen moeten worden afgebouwd en nieuwe IT-systemen moeten worden ingevoerd. Het is een complexe reorganisatie.

De bonden hebben met Defensie gesproken over het eerste deel van de reorganisatie, het samenvoegen van JIVC en OPS. Dit is de eerste van drie reorganisatieplannen. De verwachting is niet dat er overtolligheid zal ontstaan. Er komen juist extra functies bij. Toch hebben de bonden het plan niet geaccepteerd. Waarom niet? 


Dit heeft te maken met (te weinig) synchronisatie tussen de verschillende reorganisatieplannen. En met functie-harmonisatie.
Als gevolg van de samenvoeging van JIVC en OPS komen functies bij elkaar die qua functiebeschrijving/benaming op elkaar lijken, maar toch een andere rang/schaalwaardering hebben. De VBM heeft vanuit de medezeggenschap begrepen dat Defensie de functieharmonisatie pas in het volgende reorganisatieplan (fase 2) wil laten plaatsvinden.

Dat is niet handig. Immers, functieharmonisatie dient in de startsituatie van een reorganisatie verwerkt te zijn vóórdat de organisatie verder kan naar de nieuwe situatie. Na een uitvoerige discussie zijn de bonden en Defensie overeengekomen dat de functieharmonisatie naar voren wordt gehaald.

Dit kan tot gevolg hebben dat er nieuwe functies ontstaan (code 3) en dat er functies vervallen (code 4). Hierover moet goed gecommuniceerd worden met de desbetreffende medewerkers. Zij kunnen eventueel gebruik maken van het verzoek tot heroverwegen voornemen tot wel of niet plaatsing. Ook heeft de VBM opgemerkt dat als gevolg van de Doorontwikkeling Krijgsmacht (DOKM) nieuwe functies zijn opgenomen, en er inmiddels al functies gevuld zijn. Ook op dit punt is na een langdurige discussie met de bonden overeengekomen dat de gevulde DOKM functies alsnog in de startsituatie van de reorganisatie worden opgenomen.

De bonden hebben DMO erop gewezen dat de vulling van DOKM functies vanaf dit moment conform het URD proces plaats moet vinden (Uitvoeringsregeling Reorganisaties Defensie) en er dus niet meer tussentijds gevuld wordt.

Een ander belangrijk punt voor de VBM is synchronisatie tussen de diverse reorganisatieplannen. Na een discussie hierover is vastgelegd dat DMO de synchronisatie tussen de plannen toepast. Dit betekent dat bij een eventuele overtolligheid, een medewerker pas herplaatsingskandidaat wordt nádat het laatste reorganisatieplan definitief wordt vastgesteld.

Overeengekomen is dat DMO het reorganisatieplan terugneemt en op de betreffende onderdelen aanpast. Daarna zal het plan opnieuw worden besproken.

Getagged onder DMO    DMO OPS    JIVC   
Log in om reacties te plaatsen
Inloggen Registreren

LOGIN MET UW ACCOUNTGEGEVENS

Gebruikersnaam
Wachtwoord

Check overlegdata!

Check de agenda!

Wat betekent die afkorting?

vraagtekens

Vertegenwoordigers

Jef Stassen-100x150

Jacques van Hulsen-100x150

Jef Stassen
REO

Jacques van Hulsen
SOD, AFR, AP, PA

 

 

Ronald-van-Riel-100X150

Peter Wulms-100X150

Ronald van Riel
REO, AP

Peter Wulms
TWAV

 Nummerdor

 

Hanneke Nummerdor
PA

 

Betekenis afkortingen:
AFR -werkgroep algemene & financiële rechtstoestand
AP - werkgroep algemeen personeelsbeleid
PA - werkgroep postactieven
REO - werkgroep reorganisaties
SOD - georganiseerd overleg sector defensie
TWAV - technische werkgroep arbo en veiligheid

 

Sitevizier

Sitevizier is de online nieuwsbrief van de VBM. U kunt zich hier aanmelden.

Deze site maakt gebruik van functionele en analytische cookies.

Ik begrijp het

De Vakbond voor Burger en Militair defensiepersoneel VBM

De VBM is er voor:

Defensiemedewerkers

Burgers

MILITAIREN

BURGERS

Reservisten

Postactieven & Veteranen

RESERVISTEN

PA & VETERANEN

Contact

VBM

Bezoekadres: Ametisthorst 20, Den Haag
Postadres: Postbus 93037, 2509 AA Den Haag
Tel. 070-3155111

Voor uitgebreide contactinformatie kijk hier >>>

Ga snel naar:

BBTV Sitevizier
Helpdesk Lid worden