• Download de VBM-app

Nog aantal fouten in plan Doorontwikkeling DMO Directie Projecten

vrijdag, 16 februari 2018 06:00
Nog aantal fouten in plan Doorontwikkeling DMO Directie Projecten

DMO (Defensie Materieel Organisatie) Directie Projecten wordt gereorganiseerd. Het reorganisatieplan is besproken tijdens het overleg over Reorganisaties DMO op 13 februari. Tijdens dit overleg is uitgebreid gesproken over het aanpassen van de functievergelijkingstabel.

De bonden hebben onder andere vastgesteld dat de tijdelijke DOKM-functies niet zijn voorzien van een datum tot en met (DTM). Ook is er gewerkt met verschillende functiecodes op identieke functies, waardoor er wellicht gewerkt is met foutieve transitiecodes.

De bonden en Defensie hebben ook in algemene zin gesproken over functies die in het kader van Doorontwikkeling van de Krijgsmacht (DOKM) in de diverse plannen terugkomen. DOKM wordt defensiebreed ingevoerd.
Defensie is, vooruitlopend op te doorlopen processen (URD), al begonnen met het aanmaken en vullen van functies. Dit is in strijd met gemaakte afspraken. In overleg met Defensie is eind 2017 afgesproken dat DOKM-functies die al gevuld zijn, zichtbaar moeten zijn in de IST (huidige situatie) van de reorganisatie én ook moeten worden meegenomen naar de SOLL (nieuwe situatie).
Functietoewijzingsprocessen die na het maken van de afspraken eind 2017 in gang gezet zijn voor alle overige DOKM-functies dienen bevroren te worden. Pas na het doorlopen van de van toepassing zijnde reorganisatie en personeelsimplementatie- processen kunnen deze functies gevuld worden. Omdat het tijdelijke functies betreft is de insteek van de bonden om aan de functies de status datum tot en met (DTM) toe te kennen. Dit betekent voor personeel dat ze de status ‘zachte herplaatsingskandidaat’ krijgen.
Hier kan men bepaalde rechten aan ontlenen. Voor militair personeel betekent dit dat het gedurende de plaatsingstermijn niet gebonden is aan de functie en beschikbaar is voor het functietoewijzingsproces indien andere functies vacant komen. Al deze afspraken komen wat de bonden betreft in de personeelsparagraaf (hoofdstuk 7 van dit plan) terecht en zijn voor alle defensieonderdelen van toepassing.

DMO heeft in dit overleg aangegeven dat het, anders dan aangegeven in hoofdstuk 7, de synchronisatie tussen de vijf reorganisatieplannen van DMO wil beperken tot fase 1. Ook wil DMO de peildatum van de staande organisatie vaststellen op 1 januari 2018.
Dit kan volgens de bonden niet. In december 2017 zijn afspraken gemaakt met Defensie en de peildatum kan niet ná dat moment liggen. Dit omdat de afspraken die toen gemaakt zijn onverkort van toepassing zijn. Vanuit de bonden is aangegeven dat DMO met een tekstvoorstel moet komen voor een eventuele aanpassing van afspraken over de synchronisatie. Op de vraag van de bonden of personeel geplaatst in een ‘pool’ te maken krijgt met veranderingen of wijzigingen in de standplaats is door DMO aangegeven dat dit niet van toepassing is.

Op de vraag van de VBM of er ook projectfuncties in het buitenland bestaan en niet opgenomen zijn in dit plan is door DMO aangegeven dat dit niet het geval is.

De bonden zijn nog niet akkoord met het reorganisatieplan. DMO heeft toegezegd het plan aan te passen. Wordt vervolgd in de werkgroep Reorganisaties.

Getagged onder DTM    DTMfuncties    DOKM   
Log in om reacties te plaatsen
Inloggen Registreren

LOGIN MET UW ACCOUNTGEGEVENS

Gebruikersnaam
Wachtwoord

Check overlegdata!

Check de agenda!

Wat betekent die afkorting?

vraagtekens

Vertegenwoordigers

Jef Stassen-100x150

Jacques van Hulsen-100x150

Jef Stassen
REO

Jacques van Hulsen
SOD, AFR, AP, PA

 

 

Louis Schipper-100X150

Peter Wulms-100X150

Ronald van Riel
REO, AP

Peter Wulms
TWAV

Betekenis afkortingen:
AFR -werkgroep algemene & financiële rechtstoestand
AP - werkgroep algemeen personeelsbeleid
PA - werkgroep postactieven
REO - werkgroep reorganisaties
SOD - georganiseerd overleg sector defensie
TWAV - technische werkgroep arbo en veiligheid

 

Sitevizier

Sitevizier is de online nieuwsbrief van de VBM. U kunt zich hier aanmelden.

Deze site maakt gebruik van functionele en analytische cookies.

Ik begrijp het

De Vakbond voor Burger en Militair defensiepersoneel VBM

De VBM is er voor:

Defensiemedewerkers

Burgers

MILITAIREN

BURGERS

Reservisten

Postactieven & Veteranen

RESERVISTEN

PA & VETERANEN

Contact

VBM

Bezoekadres: Ametisthorst 20, Den Haag
Postadres: Postbus 93037, 2509 AA Den Haag
Tel. 070-3155111

Voor uitgebreide contactinformatie kijk hier >>>

Ga snel naar:

BBTV Sitevizier
Helpdesk Lid worden