Print deze pagina

Wijzigingen in Reorganisatieplan JIVC/OPS

vrijdag, 30 maart 2018 14:27
Wijzigingen in Reorganisatieplan JIVC/OPS

Tijdens het overleg over Reorganisaties DMO op 27 maart 2018 is gesproken over het samenvoegen van JIVC/OPS. Binnen de Medezeggenschap (DMO breed) wordt getwijfeld of de juiste schalen aan DOKM-functies zijn toebedeeld (Doorontwikkeling krijgsmacht). En of het aantal toegekende DOKM-functies klopt. Ook is er discussie over het toekennen van een tijdelijk karakter aan DOKM-functies.

De bonden hebben met DMO afspraken gemaakt over hoe om te gaan met de vulling van DOKM-functies. Mocht het zo zijn dat als gevolg van overleg met de medezeggenschap er wijzigingen optreden op dit punt, dan dient DMO de betreffende plannen opnieuw aan te bieden aan de bonden.

In de vorige vergadering heeft de VBM aangedrongen op harmonisatie van functies. DMO heeft de harmonisatie doorgevoerd. Hierdoor is duidelijkheid ontstaan bij veel medewerkers. Er is nog een aanvullend onderzoek uitgevoerd bij de ICT beheerders in Den Helder. De uitkomsten hiervan worden nog meegenomen in dit proces, aldus DMO.

Het reorganisatieplan is nog niet gereed. In hoofdstuk 7, de algemene personele aspecten, is of wordt het één en ander gewijzigd. Zo komt er een extra passage over hoe om te gaan met het opdragen van werkzaamheden buiten de vaste standplaats van personeel, tewerkgesteld in een flexibele pool. Ten slotte zijn redelijk wat wijzigingen doorgevoerd in de functievergelijkingstabel.

Nadat de wijzigingen zijn doorgevoerd zal het plan (schriftelijk) opnieuw aan de bonden worden aangeboden.

Verder besproken:
- DOKM-functies (Doorontwikkeling krijgsmacht) die vóór 13 december 2017 gevuld zijn, worden in reorganisatieplannen zowel in de IST (startsituatie) als de SOLL (eindsituatie) opgenomen.
Overige DOKM-functies komen alleen in de SOLL. Hiervoor geldt het reguliere vullingsproces.

- Als gevolg van de doorontwikkeling fase 2 en 3 JIVC zullen in andere DMO organisaties wellicht ook organisatiewijzigingen doorgevoerd (moeten) worden. De DMO organisatie heeft aangegeven dit niet te verwachten. Mocht dit wel zo zijn, dan is de opvatting van de VBM dat het SBK 2012 onverkort van toepassing is.

Getagged onder DOKM    JIVC   
Log in om reacties te plaatsen
Inloggen Registreren

LOGIN MET UW ACCOUNTGEGEVENS

Gebruikersnaam
Wachtwoord